ASPIRATION LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Aspiration là gì

*
*
*

aspiration
*

aspiration /,æspə"reiʃn/ danh từ aspiration lớn, after, for ước muốn, khát vọng sự hít vào, sự thlàm việc vào (ngôn từ học) tiếng hơi sự hút ít (khá, chất lỏng...)
hútaspiration cap: chụp hútaspiration chamber: phòng hútaspiration cover: chụp hútaspiration pipe: ống hútaspiration psychrometer: độ ẩm kế loại hútaspiration pump: bơm hútnatural aspiration: sức hút từ bỏ nhiênsự hútaspiration pneumoniaviêm phổi sặccấp độ of aspirationmức hkhông nhiều vàosự thổi khíaspiration levelnút mong muốn <,æspə"rei∫n> danh từ o nguyện vọng, khát vọng o sự hkhông nhiều vào, sự thở vào o sự hút (hơi, chất lỏng...)
*

*

Xem thêm: Đội Vệ Sinh Sau Xây Dựng Tại Tp Hcm (Tận Tâm, Đội Vệ Sinh Nhà Sau Xây Dựng Tại Tphcm

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

aspiration

Từ điển Collocation

aspiration noun

ADJ. high, lofty He has high aspirations and wants lớn improve his qualifications. | failed | career, national, personal, political, social

ADJ. have sầu | achieve sầu, fulfil, meet, realize, satisfy a political buổi tiệc ngọt that fulfils the aspirations of the British people

PREPhường. ~ for an aspiration for personal power | ~ to lớn the country"s aspirations khổng lồ independence | ~ towards aspirations towards starting his own business

PHRASES dreams/hopes/needs/values và aspirations She talked about her hopes và aspirations.

Từ điển WordNet


n.

a will khổng lồ succeeda manner of articulation involving an audible release of breath

English Synonym and Antonym Dictionary

aspirationssyn.: ambition breathing in dream inhalation inspiration

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu