CÁCH GỠ BỎ WINDOWS GENUINE ADVANTAGE WIN 7

Nếu là phiên bản Windows không có bản quyền thì thường xuyên bị hiển thị cảnh báo mỗi khi bạn khởi động máy tính, không cho bạn tiếp tục tải xuống các upgrade nữa và liên tục đưa ra lời nhắc nhở bạn nên đang ký Windows Genuine Advantage để có được key hợp pháp cho HĐH bạn đang sử dụng.Xóa một số file và chỉnh sửa registry theo các bước sau:Restart máy vào chế độ Safe Mode (trong quá trình khởi động, nhấn F8 rồi chọn Safe Mode).Vào Windows/System32 rồi xóa các file: wgtray.exe, wgalogon.dll, legitcheckcontrol.dll (nhấn Shift+del để xóahẳn). Vào Windows\System32\dllcache để xóa các file: wgtray.exe, wgalogon.dll.Vào Start > Run, gõ regedit.Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WindowsNT \ Current Version \Winlogon \ Notfty, xóa folder Wgalogon (click chuột phải lên folder rồi chọn delete).Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Uninstall, xóa folder WgaNotify.

Bạn đang xem: Cách gỡ bỏ windows genuine advantage win 7

Run, g\u00f5 regedit.\r\n\r\nT\u00ecm HKEY_LOCAL_MACHINE \\ SOFTWARE \\ Microsoft \\ WindowsNT \\ Current Version \\Winlogon \\ Notfty, x\u00f3a folder Wgalogon (click chu\u1ed9t ph\u1ea3i l\u00ean folder r\u1ed3i ch\u1ecdn delete).\r\n\r\nT\u00ecm HKEY_LOCAL_MACHINE \\ SOFTWARE \\ Microsoft \\ Windows \\ Current Version \\ Uninstall, x\u00f3a folder WgaNotify.","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"13 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":12241,"user":{"id":1,"login_name":"Phutho","name":"Phutho","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"termi.hana99

Bạn đang xem: Cách gỡ bỏ windows genuine advantage win 7

*

Mình đã gặp vấn đề này với nhiều máy rồi và chữa thành công đảm bảo 100%

bạn download công cụ crack Genuine cho windown XP tại:

http://www.ziddu.com/download/10696745/XP_key.rar.html

sau đó mở file voi pass: 92096345 để tránh mấy phần mềm diệt virut xơi mất

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Sản Phẩm Độc Quyền Tiếng Anh Là Gì ? Độc Quyền Và

*

Mở phần WXG. ---> WIndowxp KEygen.exe----------->chọn VWIndows XP Pro. VLK-->bẩm Generate ------> mở keyFinder.exe----> WAG-fix. exe---->MGADiag.exe

khởi động lại

Vậy là Ok rồi.

M\u00ecnh \u0111\u00e3 g\u1eb7p v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y v\u1edbi nhi\u1ec1u m\u00e1y r\u1ed3i v\u00e0 ch\u1eefa th\u00e0nh c\u00f4ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o 100%\r\nb\u1ea1n download c\u00f4ng c\u1ee5 crack Genuine cho windown XP t\u1ea1i:\r\nhttp:\/\/www.ziddu.com\/download\/10696745\/XP_key.rar.html\r\nsau \u0111\u00f3 m\u1edf file voi pass: 92096345 \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh m\u1ea5y ph\u1ea7n m\u1ec1m di\u1ec7t virut x\u01a1i m\u1ea5t\r\nM\u1edf ph\u1ea7n WXG. ---> WIndowxp KEygen.exe----------->ch\u1ecdn VWIndows XP Pro. VLK-->b\u1ea9m Generate ------> m\u1edf keyFinder.exe----> WAG-fix. exe---->MGADiag.exe\r\n\r\nkh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i\r\n\r\nV\u1eady l\u00e0 Ok r\u1ed3i.\r\n","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":12241,"user":{"id":1,"login_name":"trungkiendt9","name":"\u0110\u1ed7 Trung Ki\u00ean","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"trungkiendt9