Cách lên thánh thú vlcm

Người chơi sở hữu thú cưỡi Tứ Linh (Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ) đạt cấp 120 có thể tiến hóa thành Ma Thú.

Bạn đang xem: Cách lên thánh thú vlcm


*

*

*

*

Nguồn gốc: Phần thưởng khi tiêu diệt Boss Tứ Đại Thần Thú hoặc tham gia các hoạt động Event


Bước 1: Người chơi đối thoại với NPC Sứ Giả Thần Thú

*

 

Bước 2: Chọn "Trao đổi Tứ Thánh Thú"

*

 

Bước 3: Tại giao diện Luyện thú cưỡi, người chơi chọn Long Lân Rực Lửa cần thăng cấp. Sau đó, chọn Thánh Thú muốn đổi (Thanh Long – Bạch Hổ – Chu Tước – Huyền Vũ)

Bước 4: Khi có đủ Hồn Tứ Linh theo yêu cầu, chọn "Nâng cấp"

*


*

*

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event


Bước 1: Người chơi mở giao diện thú cưỡi (phím N) chọn Niết bàn

*

 

Bước 2: Tại giao diện Niết bàn, chọn Niết bàn để đánh thức kí ức.

Xem thêm: Tại Sao Sắt Có Tính Nhiễm Từ ? Vì Sao Fe Lại Có Tính Nhiễm Từ

*

 

Bước 3: Khi tiến hành Niết bàn thành công sẽ tăng năng lượng Ký Ức Thánh hoặc Ký Ức Ma.

*

 

Bước 4: Khi Ký Ức Thánh đạt tối đa, người chơi cần dùng 1 Nguyệt Quang Bảo Hạp để triệu hội Thánh Thú Tứ Linh cấp 1.Nguyệt Quang Bảo Hạp có tác dụng giữ lại Ký Ức Thánh khi triệu hồi Thánh Thú 

*

*

 

Nâng cấp thành công

Bước 5: Khi đã đạt được Thánh Thú, người chơi sẽ tiếp tục Niết BànKhi Ký Ức Thánh đầy, người chơi có thể tiến hành chuyển Ký Ức Thánh sang Ký Ức Ma.10.000 điểm Ký Ức Thánh sẽ chuyển được 100 - 1000 Ký Ức Ma

*

 

Bước 6: Khi Ký Ức Ma đạt tối đa, người chơi có thể tiến hành Nhấp Cầu Năng Lượng để triệu hồi Huyết Thú.