Cách pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước

Chúng ta đã biết cách tính mật độ dung dịch (mật độ Tỷ Lệ, nồng độ mol) qua bài học kinh nghiệm trước, vào bài học kinh nghiệm này chúng ta vẫn mày mò biện pháp điều chế dung dịch.

Bạn đang xem: Cách pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước


Vậy điều chế một dung dịch theo mật độ đến trước xuất xắc trộn loãng một hỗn hợp theo độ đậm đặc cho trước được triển khai như thế nào? họ hãy thuộc khám phá qua nội dung bài viết này.

I. Cách pha chế hỗn hợp theo nồng độ cho trước

• Có 2 vẻ bên ngoài trộn chế:

- Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm

- Pha chế hỗn hợp theo độ đậm đặc mol

• Dù giải pháp pha trộn nào ta cũng cần được xác định được chất làm sao là hóa học tan, hóa học làm sao là dung môi.

* các bài luyện tập 1: Từ muối bột CuSO4, nước chứa và những nguyên tắc cần thiết, hãy tính toán cùng giới thiệu bí quyết trộn chế

a) 50 gam hỗn hợp CuSO4 10%.

b) 50 ml hỗn hợp CuSO4 1M

° Lời giải:

a) 50 gam hỗn hợp CuSO4 10%.

• Tính toán:

- Tính cân nặng chất tan

 mCuSO4 = (C%.mdd)/100% = (10%.50)/100% = 5(g).

- Từ công thức: mhỗn hợp = mdung môi + mhóa học tan

⇒ mdung môi = mdung dịch - mhóa học rã = 50 - 5 = 45 (g)

⇒ Vậy cân nặng nước đề nghị cần sử dụng cho việc pha trộn là 45 (g).

• Cách trộn chế:

- Cân đem 5g CuSO4 khan (màu sắc trắng) cho vào ly bao gồm khoảng không 100ml.

- Cân lấy 45g (hoặc đong đem 45 ml) nước chứa, rồi đổ dần dần vào cốc cùng khấy nhẹ, được 50g dung dịch CuSO4 10%.

b) 50 ml hỗn hợp CuSO4 1M

• Tính toán: (tất cả 50 ml = 50/1000 lít)

- Tính số mol hóa học tan, trường đoản cú công thức: 

*
 nên

 

*

- Khối hận lượng của 0,05mol CuSO4 là:

*

⇒ Vậy trọng lượng CuSO4 đề xuất thêm vào là 8g nhằm tạo thành 50ml dung dịch CuSO4 1M.

• Cách pha chế:

- Cân rước 8g CuSO4 bỏ vào ly tbỏ tính bao gồm diện tích 100ml. Đổ dàn dần dần nước bỏ vào cốc cùng khuấy nhẹ cho đủ 50ml hỗn hợp. Ta được 50ml hỗn hợp CuSO4 1M.

II. Cách trộn loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

* bài tập 2: Có nước đựng với phần nhiều giải pháp cần thiết hãy tính toán thù và trình làng các biện pháp trộn chế:

a) 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO4 2M.

b) 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ hỗn hợp NaCl 10%.

° Lời giải:

a) 100 ml hỗn hợp MgSO4 0,4M trường đoản cú hỗn hợp MgSO4 2M.

• Tính toán: (100ml = 100/1000 (lít)=0,1 lít)

- Tìm số mol hóa học tan tất cả trong 100ml dung dịch MgSO4 0,4M.

 

*

- Tìm thể tích dung dịch MgSO4 2M trong đó gồm đựng 0,04mol MgSO4:

 

*

• Cách pha chế:

- Đong rước đôi mươi ml hỗn hợp MgSO4 2M bỏ vô ly chia độ gồm bề mặt 200ml. Thêm thong thả nước cho vào ly đến vun 100ml với khuấy đều, ta được 100ml dung dịch MgSO4 0,4M.

b) 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ bỏ dung dịch NaCl 10%.

• Tính toán:

- Tìm khối lượng NaCl tất cả vào 150g hỗn hợp NaCl 2,5%

 

*

- Tìm cân nặng dung dịch NaCl lúc đầu tất cả chứa 3,75g NaCl

 

*

- Tìm khối lượng nước cần dùng làm pha chế:

 mH2O = 150 - 37,5 = 112,5(g)

• Cách pha chế:

- Cân rước 37,5g hỗn hợp NaCl 10% ban sơ, sau đó đổ vào ly hoặc bình tam giác tất cả địa điểm vào tầm khoảng 200ml.

- Cân rước 112,5g nước cất hoặc đong 112,5ml nước cất, tiếp nối đổ vào cốc chạm hỗn hợp NaCl nói bên trên. Khuấy mọi, ta được 150g dung dịch NaCl 2,5%.

III. Bài tập về pha chế dung dịch

* Bài 1 trang 149 SGK Hóa 8: Làm cất cánh tương đối 60g nước từ hỗn hợp tất cả mật độ 15% được dung dịch new tất cả nồng độ 18%. Hãy khẳng định cân nặng của dung dịch thuở đầu.

° Lời giải bài xích 1 trang 149 SGK Hóa 8: 

- điện thoại tư vấn m là khối lượng hỗn hợp ban đầu

- Kăn năn lượng dung dịch sau khi làm bay khá nước là: (m-60)g.

- Kăn năn lượng hóa học chảy trước cùng sau là ko thay đổi, đề xuất ta có:

 

*

 ⇔ 15.m = 18(m – 60)

 ⇔ 15m = 18m – 1080

 ⇔ 3m = 1080

 ⇔ m = 360 (g)

- Vậy trọng lượng hỗn hợp lúc đầu (trước lúc cất cánh hơi) là 360(g).

* Bài 2 trang 149 SGK Hóa 8: Đun nhẹ 20g hỗn hợp CuSO4 cho tới Lúc nước cất cánh hơi không còn, bạn ta thu được chất rắn white color là CuSO4 khan. Chất này còn có trọng lượng là 3,6g. Hãy xác minh mật độ xác suất của dung dịch CuSO4.

Xem thêm: Cách Bỏ Bùa Người Khác (Kèm Ảnh), 2 Cách Làm Bùa Ngải Hại Người Khác Bạn Nên Biết

° Lời giải bài xích 2 trang 149 SGK Hóa 8: 

- Ta có: C%=

*
.100% = 
*
.100% = 18%.

- Vậy độ đậm đặc xác suất của hỗn hợp CuSO4 là 18%.

* Bài 3 trang 149 SGK Hóa 8: Cân đem 10,6g Na2CO3 mang đến ly chia độ tất cả địa điểm 0,5 lít. Rót nhàn nước cho vào ly cho tới vén 200ml. Khuấy vơi đến Na2CO3 chảy hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung chất dịch này mang đến lượng là một trong những,05g.

Hãy khẳng định nồng độ Tỷ Lệ (C%) và nồng độ mol/l của dung dịch vừa điều chế được.

° Lời giải bài 3 trang 149 SGK Hóa 8: 

• Nồng độ % của dung dịch Na2CO3.

 mdd = V.d = 200.1,05 = 210g dung dịch Na2CO3.

 C%Na2CO3 = (mct/mdd).100% = (10,6/210).100% = 5,05%

• Nồng độ mol/l của dung dịch Na2CO3.

- Ta có: 200ml = 0,2l.

 

*

*

* Bài 4 trang 149 SGK Hóa 8: Hãy điền rất nhiều cực hiếm chưa chắc chắn vào đều ô trống vào bảng, bằng phương pháp tiến hành những tính tân oán theo mỗi cột.

*

° Lời giải bài 4 trang 149 SGK Hóa 8: 

• Dung dịch NaCl:

 mdd = 30 + 170 = 200(g).

 V=m/D = 200/1,1 ≈ 182(ml) = 0,182(l).

 C% = (mct/mdd).100% = 15%

 nNaCl = m/M = 30/58,5 = 0,51(mol)

⇒ CM = n/V = 0,51/0,182 = 2,8M.

• Dung dịch Ca(OH)2:

 mdd = V.D = 200(g).

 mH2O = mdd - mct = 200 - 0,148 = 199,852(g)

 C% = (mct/mdd).100% = (0,148/200).100% = 0,074%

 nCa(OH)2 = m/M = 0,148/74 = 0,002(mol)

 V= mdd/D = 200/1 = 200ml = 0,2(l).

⇒ CM = n/V = 0,002/0,2 = 0,01M.

• Dung dịch BaCl2:

 mdd = mct/C% = 30/0,2 = 150(g).

 mH2O = mdd - mct = 150 - 30 = 120(g)

 Vdd = mdd/D = 150/1,2 = 125ml = 0,125l. 

 nBaCl2 = m/M = 30/208 = 0,144(mol)

⇒ CM = n/V = 0,144/0,125 = 1,152M.

• Dung dịch KOH:

 nKOH = CM.V = 2,5.0,3 = 0,75(mol)

 mct = n.M = 0,75.56 = 42 (g)

 mdd = V.D = 300.1,04 = 312(g)

 mH2O = mdd - mct = 312 - 42 = 270(g)

⇒ C% = (mct/mdd).100% = (42/312).100% = 13,46%

• Dung dịch CuSO4:

 mct = mdd - mH2O  = trăng tròn - 17 = 3(g)

 C% = (mct/mdd).100% = (3/20).100% = 15%

 D = mdd/Vdd = 20/17,39 = 1,15(g/ml)

 nCuSO4 = m/M = 3/160 = 0,01875(mol)

⇒ CM = n/V = 0,01875/0,01739 = 1,078M.

• Ta có bảng sau:

*

* Bài 5 trang 149 SGK Hóa 8: Tìm độ chảy của một muối bột nội địa bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được đa số công dụng sau:

- Nhiệt độ của hỗn hợp loài muỗi bão hòa là 20oC.

- Chén sứ đọng nung bao gồm khối lượng 60,26g.

- Chén sứ đựng hỗn hợp muối bao gồm cân nặng 86,26 g.

Xem thêm: Cách Làm Dầu Quả Bơ Nguyên Chất Đơn Giản Tại Nhà, 6 Công Dụng Làm Đẹp Của Tinh Dầu Bơ Bạn Cần Biết

- Kân hận lượng chén bát nung cùng muối hạt kết tinc sau khoản thời gian làm cho bay hết khá nước là 66,26 g.


Chuyên mục: Kiến thức