CÁCH SỬ DỤNG CÁC HÀM TÌM KIẾM TRONG EXCEL

Excel cho mbachulski.com 365 Excel mang đến mbachulski.com 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Sử dụng LOOKUP, một trong những hàm tra cứu vớt và tđắm đuối chiếu, khi bạn yêu cầu xem một hàng hay như là một cột và tìm một cực hiếm từ cùng một vị trí trong hàng giỏi cột thứ hai.

Bạn đang xem: Cách sử dụng các hàm tìm kiếm trong excel

Chẳng hạn, giả sử các bạn biết số phú tùng đến một prúc tùng xe hơi, cơ mà các bạn lừng khừng giá. Bạn có thể thực hiện hàm LOOKUPhường nhằm trả về giá bán vào ô H2 khi bạn nhập số phú tùng xe hơi vào ô H1.

*

Sử dụng hàm LOOKUP nhằm tìm kiếm một hàng hoặc một cột. Trong ví dụ trên trên đây, họ tìm kiếm giá trong cột D.


Mẹo: Hãy Để ý đến một trong những hàm tra cứu vãn bắt đầu hơn, tùy ở trong vào phiên bản Office nhiều người đang thực hiện.


Có nhị cách để cần sử dụng LOOKUP: Dạng Vector và dạng Mảng

Dạng vector

Dạng vector của hàm LOOKUP tìm một quý hiếm trong phạm vi gồm một hàng hoặc một cột (còn phát âm là vector) và trả về một cực hiếm từ cùng vị trí đó vào phạm vi trang bị nhị gồm một hàng hoặc một cột.

Cú pháp

LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, )

Cú pháp dạng vector của hàm LOOKUP có các tmê mẩn đối sau đây:

lookup_value Bắt buộc. Giá trị mà hàm LOOKUP tìm kiếm vào vector thứ nhất. Lookup_value có thể là số, văn bản, quý giá xúc tích, thương hiệu hoặc tmê mệt chiếu tới một cực hiếm.

lookup_vector Bắt buộc. Phạm vi chỉ chứa một hàng hoặc một cột. Giá trị vào lookup_vector có thể là văn uống bản, số hoặc cực hiếm logic.


Quan trọng: Các giá trị vào lookup_vector phải được xếp theo thứ tự tăng dần: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; nếu ko, hàm LOOKUP có thể trả về quý hiếm không chính xác. Vnạp năng lượng bản chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.


result_vector Tùy chọn. Phạm vi chỉ chứa một hàng hay là 1 cột. Tsi mê đối result_vector phải có cùng kích cỡ với lookup_vector. Nó phải và một form size.

Crúc thích

Nếu hàm LOOKUP ko tìm thấy lookup_value, thì nó sẽ so khớp quý giá lớn nhất vào lookup_vector mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng lookup_value.

Nếu lookup_value nhỏ rộng cực hiếm nhỏ nhất trong lookup_vector, thì hàm LOOKUP trả về cực hiếm lỗi #N/A.

Các ví dụ về vector

Bạn có thể demo làm các ví dụ dưới đây trong trang tính Excel của riêng bản thân nhằm khám phá cách hoạt động vui chơi của hàm LOOKUP.. Trong ví dụ trước tiên, các bạn sẽ có được một bảng tính với diện mạo tương tự như thế này:

*

Sao chnghiền dữ liệu trong bảng sau đây và dán vào trang tính Excel mới.

Sao chép dữ liệu này vào cột A

Sao chép dữ liệu này vào cột B

Tần suất

4,14

Màu

màu đỏ

4,19

màu sắc cam

5,17

màu vàng

5,77

màu xanh lục

6,39

màu xanh da trời lam

Tiếp theo, coppy công thức LOOKUP từ bảng sau đây vào cột D của trang tính.

Sao chnghiền công thức này vào cột D

Đây là cách hoạt động vui chơi của bí quyết này

Đây là tác dụng mà bạn sẽ thấy

Công thức

=LOOKUP(4.19, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 4,19 trong cột A và trả về quý giá từ cột B trong cùng hàng.

màu cam

=LOOKUP(5.75, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 5,75 trong cột A, khớp với quý hiếm nhỏ nhất gần nhất (5,17) và trả về quý hiếm từ cột B vào cùng hàng.

Xem thêm: Đánh Giá Viettel Idc - Top 20 Review Công Ty Viettel Idc Mới Nhất 2022

màu vàng

=LOOKUP(7.66, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 7,66 trong cột A, khớp với cực hiếm nhỏ nhất gần nhất (6,39), và trả về giá trị từ cột B trong cùng hàng.

greed color lam

=LOOKUP(0, A2:A6, B2:B6)

Tra cứu 0 trong cột A và trả về lỗi vì 0 nhỏ hơn quý hiếm nhỏ nhất (4,14) vào cột A.

#N/A

Để các cách làm này hiển thị tác dụng, chúng ta cũng có thể cần phải chọn chúng trong trang tính Excel của bản thân mình, nhận F2 rồi nhấn Enter. Nếu buộc phải, hãy kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột giúp xem tất cả tài liệu.

Biểu mẫu mảng


Mẹo: Chúng tôi khuim bạn nên sử dụng VLOOKUP hoặc HLOOKUP cố kỉnh mang lại dạng mảng. Xem video này để biết về VLOOKUPl; gồm hỗ trợ các ví dụ. Dạng mảng của hàm LOOKUPhường được cung cấp nhằm tương xứng với các lịch trình bảng tính không giống, tuy nhiên tác dụng của chính nó bị tiêu giảm.


Dạng mảng của hàm LOOKUP tìm kiếm giá trị đã ra lệnh trong cột hoặc hàng thứ nhất của mảng và trả về giá trị từ cùng ví trị đó vào cột hoặc hàng cuối cùng của mảng. Hãy dùng dạng này của hàm LOOKUP Khi các giá trị mà người mua hàng muốn so khớp nằm vào cột hoặc hàng thứ nhất của mảng.

Cú pháp

LOOKUP(lookup_value, array)

Dạng mảng của hàm LOOKUP có các tsi đối sau đây:

lookup_value Bắt buộc. Giá trị mà hàm LOOKUP tìm kiếm vào một mảng. Tđê mê đối lookup_value có thể là số, văn bản, giá trị súc tích, tên hoặc tsay đắm chiếu tới một cực hiếm.

Nếu hàm LOOKUP không tìm thấy quý hiếm mang đến tsay mê đối lookup_value, nó sẽ dùng cực hiếm lớn nhất vào mảng mà quý giá đó nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.

Nếu cực hiếm của tsay mê đối lookup_value nhỏ hơn cực hiếm nhỏ nhất trong cột hoặc hàng thứ nhất (tùy thuộc vào kích thcầu mảng), thì hàm LOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

array Bắt buộc. Một phạm vi ô có chứa vnạp năng lượng bản, số hoặc quý hiếm lô ghích mà bạn muốn so sánh với lookup_value.

Dạng mảng của hàm LOOKUP rất kiểu như với hàm HLOOKUP và VLOOKUP. Sự quái dị là ở chỗ hàm HLOOKUP tìm kiếm giá trị của tham mê đối lookup_value trong hàng thứ nhất, hàm VLOOKUP tìm kiếm vào cột thứ nhất và hàm LOOKUP tìm kiếm theo kích thước của mảng.

Nếu mảng là một vùng có chiều rộng lớn rộng chiều cao (số cột nhiều hơn số hàng), thì hàm LOOKUP tìm kiếm quý hiếm của tsi đối lookup_value trong hàng thứ nhất.

Nếu mảng có dạng vuông hoặc có chiều cao lớn hơn chiều rộng (số hàng nhiều rộng số cột), thì hàm LOOKUP tìm kiếm vào cột thứ nhất.

Với hàm HLOOKUP và VLOOKUP, người mua hàng có thể chỉ mục xuống và ngang, còn hàm LOOKUP luôn luôn chọn quý giá cuối cùng vào hàng hoặc cột.


Quan trọng: Các giá trị vào mảng phải được sắp theo thứ tự tăng dần: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; nếu ko, hàm LOOKUP có thể trả về quý giá không chính xác. Văn phiên bản chữ hoa và chữ thường tương tự nhau.