Cách sử dụng các từ chỉ số lượng

Lượng từ 1 trong số những văn bản đặc biệt quan trọng cùng thường xuyên khiến trở ngại cho tất cả những người học tập tiếng Anh. Dưới đây là tổng hợp mọi lượng từ bỏ cùng biện pháp thực hiện bọn chúng. Nội dung này không chỉ có giao hàng hoc tieng Anh phổ biến Nhiều hơn được sử dụng liên tiếp trong những đề thi Đại học. Các chúng ta chăm chú nhé!
*

A/LƯỢNG TỪ (TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG)

1.Từ chỉ số lượng đi cùng với danh trường đoản cú số nhiều

-Some / any (một vài)

I want lớn buy some new pencils. - Tôi hy vọng sở hữu vài ba cây viết chì mới.

Bạn đang xem: Cách sử dụng các từ chỉ số lượng

There aren’t any chairs in the room. - Không gồm mẫu ghế như thế nào của nhà cả.

-Many

There aren"tmanypeopleliving here. - Không có không ít tín đồ sống tại đây.

-A large number of

He hasa large number ofEnglish books. - Anh ta có một số trong những sách giờ Anh.

-A great number of

A great number of students said they were forced khổng lồ practise the piano. - Rất nhiều học viên bảo rằng bọn họ bị xay bắt buộc luyện piano.

-Plenty of

There were plenty of berries. - Có những trái mâm xôi.

-A lot of/ lots of

He hasa lot of/lots offriends here. - Anh ta có khá nhiều bạn ở chỗ này.

- Few/ a few

Fewpeoplecan say that they always tell the truth. -Rất không nhiều người bảo rằng họ luôn luôn luôn luôn nói thật.

We"ve gota littlebaconanda feweggs.-Chúng tôi bao gồm một không nhiều giết mổ xông khói với một vài quả trứng.

-Several

I"ve sầu checked it several times. - Tôi đã khám nghiệm nó vài lần rồi.

2. Từ chỉ số lượng đi với danh từ bỏ đếm được số ít

-Every

I go for walkevery morning. - Tôi quốc bộ mỗi sáng.

-Each

Eachday seems to lớn pass very slowly. - Mỗi ngày có lẽ trôi qua cực kỳ đủng đỉnh.

3.Từ chỉ con số đi với danh từ ko đếm được

-Some/ any

Would you likesomebeer? - Quý Khách cũng muốn uống bia không?

We haven’t got any butter. - Chúng tôi không tồn tại tí bơ nào.

Xem thêm: de thi hoc ki 1 lop 6 mon ngu van

-Much

Does the newspaper havemuchinformation? - Tờ báo hiện có nhiều biết tin không?

- A large amount of

He borrowed a large amount of money. - Anh ta sẽ mượn một số tiền mập.

- A great giảm giá khuyến mãi of

A dishwasher usesa great khuyến mãi ofelectriđô thị. - Máy rửa chén bát áp dụng rất nhiều điện.

- Plenty of

I have plenty of food. - Tôi có khá nhiều thức ăn.

-A lot of/ Lots of

We needomain authority lot of/lots oftime lớn learn a foreign language. - Chúng ta yêu cầu nhiều thời gian nhằm học ngoại ngữ.

- Little/ a Little

There islittlesugarin my coffee. - Có vô cùng không nhiều con đường trong coffe của tớ.

Let’s go và have sầu a drink. We have sầu got a little time before the train leaves. - Hãy đi cùng nhậu thôi. Chúng ta còn một không nhiều thời hạn trước khi tàu tránh bánh.

***Lưu ý:

-some: cần sử dụng trong câu khẳng định, câu thử khám phá, lời mời, lời đề ngủ.

-any: cần sử dụng vào câu bao phủ định, nghi vấn

-many, muchcần sử dụng vào câu bao phủ định, nghi vấn

-a lot of, plenty of, a great number of… cần sử dụng vào câu khẳng định

-many, muchluôn sử dụng trong câu khẳng định bao gồm những tự very, too, so, as

-few, little(ít, ko nhiều): thường sẽ có nghĩa đậy định, không nhiều không được để dùng

-a few / a little(một vài, một ít): thông thường sẽ có nghĩa xác minh, không nhiều đầy đủ để dùng

B/ ĐỘNG TỪ SỬ DỤNG SAU TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG

- Số thập phân, phân số, sự giám sát + rượu cồn từ bỏ số ít

Three quartersof a tonistoo much. - Ba phần bốn tấn là không ít.

- All, some, plenty + of + danh từ bỏ số không nhiều + rượu cồn tự số ít

Some of themilkwassour. - Một ít sữa đã trở nên chua.

- Half, part, a lot + of + danh từ bỏ số các + đụng tự số nhiều

A lot of myfriendswantkhổng lồ emigrate. - phần lớn bạn bạn của mình muốn thiên di.

- No + danh từ bỏ số ít+ cồn tự số ít

Nostudenthas finishedtheir assignment. - Không bao gồm học sinh nào chấm dứt bài xích tập.

- No + danh từ bỏ số nhiều+ hễ tự số nhiều

Nopeoplethinkalike. -Không gồm fan như thế nào suy nghĩ tương đương nhau.

Xem thêm: Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Đặt Tiền Để Đảm Bảo Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015

- A number of + danh từ số nhiều + cồn tự số nhiều

A number of countries are overproducing goods. - Một số nước đang cung cấp quá hàng hóa.


Chuyên mục: Kiến thức