CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC

*
” trang bị đã tiến hành cuộc call .Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc đặt thiết bị nhỏ lên đồ vật chị em để chấm dứt cuộc Hotline.+ Xoá số ghi nhớ nkhô giòn : Nhấn với giữ phím lưu giữ . Nhấn “->” 2 lần . Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Yes “ . Nhấn “->” .Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” để ra khỏi lịch trình cài đặt.8)Sửa số điện thoại cảm ứng thông minh đang lưu giữ vào bộ nhớNhấn phím danh bạ nhằm vào list số Smartphone vào bộ lưu trữ.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò kiếm tìm số điện thoại ước muốn.Nhấn phím “Menu/OK”, trên màn hình xuất hiện thêm chữ “Edit”.Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím “c” nhằm xoá cùng nhập số bắt đầu vào.Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím “C” nhằm xoá cùng nhập tên mới vào.Nhấn phím "Menu/OK ", bên trên screen xuất hiện chữ " Saved”9)Xóa số điện thoại cảm ứng thông minh đã giữ trong cỗ nhớNhấn phím danh bạ để vào danh sách số điện thoại cảm ứng vào bộ dơ.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để dò tìm số điện thoại cảm ứng thông minh đang giữ bắt buộc xóa,Nhấn phím "Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Clear”. Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Yes”. Nhấn phím “Menu/OK”, màn hình hiển thị hiện "Cleared".Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” nhằm thoát khỏi chương trình thiết lập.10)điện thoại tư vấn lại số điện thoại thông minh đang lưu vào bộ nhớNhấn phím danh bạ nhằm vào list số điện thoại cảm ứng vào bộ nhớ .Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để dò kiếm tìm số điện thoại cảm ứng ước muốn. Nhấn phím “gọi” để gọi.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc đặt sản phẩm công nghệ bé lên thiết bị bà mẹ để dứt cuộc Gọi.

Bạn đang xem: Cách sử dụng điện thoại panasonic

Gọi lại từ list số điện thoại đã Hotline đi (lưu được 10 số đang gọi)Điện thoại tư vấn lại số điện thoại thông minh vẫn Điện thoại tư vấn đi ngay gần nhất- Nhấn phím "danh bạ”, rồi nhấn phím gọi".- Hoặc : Nhấn phím "gọi” rồi dấn phím "danh bạ".Chỉnh sửa với Call lại tự list số điện thoại đã Call điNhấn phím "danh bạ". Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò kiếm tìm số Smartphone đã Call mong ước.Nhấn phím “Menu/OK”. Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để màn hình hiển thị hiện nay “ Edit gọi No “Nhấn phím “Menu/OK”. Chỉnh sửa lại số ( nhấn phím “C” để xoá số ).Nhấn phím Hotline, số điện thoại sẽ tiến hành tự động hóa Điện thoại tư vấn đi.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc đặt sản phẩm công nghệ bé lên vật dụng người mẹ để kết thúc cuộc Gọi.c) Lưu số Gọi bước vào bộ lưu trữ : Nhấn phím "danh bạ". Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để dò search số điện thoại cảm ứng đã call mong ước.Nhấn phím “Menu/OK”. Màn hình hiện nay “ Save sầu Tel No “Nhấn phím “Menu/OK”. Nhập tên mới vàoNhấn phím “Menu/OK”.d) Xoá số hotline đi đã lưu giữ Nhấn phím "danh bạ". Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tìm số điện thoại cảm ứng thông minh đã call mong muốn.Nhấn phím “Menu/OK”. Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" màn hình hiển thị hiện tại “Clear / All Clear “Nhấn phím “Menu/OK”. Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" màn hình hiển thị hiển thị “ Yes “Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” nhằm ra khỏi công tác thiết lập.12)Dò search số điện thoại cảm ứng Call đến (giữ được tối nhiều Lên0 số)Phải ĐK dịch vụ hiển thị số Call đến từ bưu điện.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để hiển thị số điện thoại cảm ứng sẽ hotline đến.Nhấn phím "xuống" nhằm dò tìm kiếm từ bỏ số điện thoại cảm ứng Call mang lại gần nhất đến số gọi đến cũ duy nhất.Nhấn phím "Lên" để dò tìm kiếm từ bỏ số điện thoại cảm ứng thông minh Hotline đến cũ độc nhất vô nhị đến số Hotline đến sớm nhất.Số Smartphone hiện tại đến thứ Lên1 đã tự động hóa ck lên số điện thoại thông minh hiện nay mang đến cũ duy nhất.Nhấn phím "c" hay “nguồn/kêt thúc” để ra khỏi mục dò kiếm tìm số Smartphone gọi đến.Lưu ý: Nếu vẫn đăng ký dịch vụ hiển thị số Call mang đến ngơi nghỉ Bưu năng lượng điện, mà lại thứ ko hiển thị số điện thoại tư vấn đến thì thao tác làm việc các bước sau nhằm gửi sang trọng chế độ DTMF:Nhấn phím "Menu/OK ". Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục "Setting BS”.Nhấn phím “->”, screen lộ diện chữ "Input Code". Nhấn phím "3".Nhtràn lên mã PIN đồ vật người mẹ (bao gồm 4 chữ số , nếu không đổi mã PIN thì mã ở trong nhà Sản Xuất là 0000). Nhấn phím “4”.Nhấn phím “2” nhằm gửi lịch sự DTMF,( phím “1” nhằm về chính sách mặc định.) .Nhấn phím "Menu/OK " nhằm lưu.13)Gọi lại trường đoản cú số điện thoại thông minh vẫn call đếnNhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để dò kiếm tìm số Smartphone ước muốn. Nhấn phím Gọi nhằm điện thoại tư vấn.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " hoặc đặt sản phẩm bé bên trên máy bà bầu nhằm xong xuôi cuộc call.14)Lưu số điện thoại cảm ứng Điện thoại tư vấn cho vào cỗ nhớB1: Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm dò tìm số Smartphone mong muốn lưu giữ.B2: Nhấn phím “Menu/OK”, dấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Save Tel No”.B3: Nhấn phím “Menu/OK”, nhập tên vào .B4: Nhấn phím “Menu/OK” nhằm lưu lại. Nếu ý muốn liên tục lưu thì thao tác lại B1.BLên: Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” nhằm thoát ra khỏi công tác setup.15)Xóa số điện thoại hiện tại đếnB1: Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để tìm số điện thoại cảm ứng call cho cần xóaB2: Nhấn phím "Menu/OK”, dấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Clear/All Clear ".B3: Nhấn phím “Menu/OK”, thừa nhận phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn "Yes".B4: Nhấn phím "Menu/OK ", screen lộ diện chữ "Cleared".+ Nếu ước ao tiếp tục xoá thì tiến hành lại B1.BLên: Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” nhằm thoát ra khỏi chương trình cài đặt.Cách giới hạn cuộc call .Khóa bàn phím, chỉ hotline được những số điện thoại nguy cấp.Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Handset", nhấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn mục "điện thoại tư vấn Opt", dìm phím “->”.Nhấn phím “->” trường hợp màn hình hiển thị xuất hiện thêm chữ "Gọi Bar".Nhập vào mã PIN thứ nhỏ (tất cả 4 chữ số).Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn "On" (khóa bàn phím) hoặc "Off" (msinh sống khóa bàn phím).Nhấn phím "Menu".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " nhằm ra khỏi chương trình setup.Cách lưu những số Smartphone nguy cấp.Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "Setting BS", dấn phím “->”.Nhấn phím 6.Nhtràn lên mã PIN vật dụng mẹ (có 4 chữ số 0000).Nhấn phím *.Nhập số Smartphone khẩn cấp vào (buổi tối nhiều 4 số Smartphone ).Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " nhằm thoát ra khỏi lịch trình cài đặt.Giới hạn Gọi các tỉnh, di động cầm tay, quốc tế (số lượng giới hạn Hotline số “0” đầu tiên)Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục "Setting BS".Nhấn phím “->”, screen mở ra chữ "Input Code".Nhấn phím "6".Nhập vào mã PIN vật dụng chị em (tất cả 4 chữ số 0000).Nhấn phím số “1” , dìm phím "Menu/OK ". nhập số điện thoại thông minh bị cấm vào .Nhấn phím "Menu/OK ".Nếu hy vọng cnóng thêm số không giống thì tiến hành tiếp , thừa nhận phím số “2” cùng nhận phím "Menu/OK ". nhập số vào ( tối đa đã nhập được 10 số bị cấm ) .Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " nhằm thoát ra khỏi chương trình thiết đặt.Đăng kí thiết bị nhỏ cùng với lắp thêm mẹNhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục “Setting HS”.Nhấn phím “->”, dìm phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục “Registration”.Nhấn phím “->”, lựa chọn “Regiter HS”.Nhấn phím “->”, màn hình hiển thị mở ra số sản phẩm bà bầu (Base 1-Base 4).Nhấn cùng giữ phím "sóng" trên thứ mẹ(bên hông máy) khoảng tầm hơn Lên giây cho đến Khi đồ vật phát ra giờ “bip bip”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn đồ vật mẹ (Base 1 mang lại Base 4).Nhấn phím “->”, ngóng màn hình xuất hiện thêm chữ “BS PIN”.Nhập mã pin vào (Lúc xuất xưởng mã PIN đã làm được bên cấp dưỡng chính sách là 0000. Nếu bạn vẫn cài đặt lại mã PIN thì hãy nhập mã PIN new vào).Nhấn phím “Menu/OK”. Nếu vấn đề đang ký kết thành công xuất sắc vật dụng vẫn phạt ra tiếng bip.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " nhằm thoát ra khỏi chương trình cài đặt.Hủy bỏ ĐK lắp thêm bé với lắp thêm mẹNhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn mục “Setting Handset”, dấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục “Registration”.Nhấn phím “->”, lựa chọn “Cancel bs”.Nhấn phím “->”, screen lộ diện chữ “HS PIN” .Nhập mã PIN vào, nếu nhập đúng thì số thứ mẹ đang hiện lên.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn sản phẩm bà mẹ.Nhấn phím “Menu/OK”, số thiết bị chị em bên trên màn hình hiển thị vẫn lấp láy.Nhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn “yes”.Nhấn phím “Menu/OK”, screen mở ra “Cleared”.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " nhằm ra khỏi công tác setup.

Xem thêm: Cây Bán Chi Liên Thường Mọc Ở Đâu, Vị Thuốc Bán Chi Liên Và Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Máy bà mẹ tìm lắp thêm conNhấn phím “sóng” trên máy mẹ.Máy nhỏ đã reo khoảng tầm 1 phút cùng bên trên screen lộ diện hình tượng “sóng”.Nhấn Int giỏi “gọi” bên trên thiết bị con hoặc phím “
*
” trên trang bị chị em để dừng việc tìm.Cách liên hệ nội cỗ thân các sản phẩm conlấy ví dụ như : Máy bé 1 liên lạc nội bộ cùng với sản phẩm công nghệ nhỏ 2.Máy bé 1 :Nhấn phím “Int”, nhấn tiếp số sản phẩm tự của máy con ý muốn liên lạc nội bộ (số 2).Máy bé 2 : đã reo với bên trên screen lộ diện hình tượng “sóng”.Nhấn phím gọi nhằm trả lời.- Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” nhằm xong liên hệ nội bộ.Cách chuyển cuộc Hotline thân những máy nhỏ với nhaulấy ví dụ : Máy con 1 chuyển cuộc thoại mang đến máy nhỏ 2Chuyển cuộc điện thoại tư vấn bằng cách liên hệ nội cỗ.Máy bé 1 :Khi vẫn thoại, dìm phím "Int", tiếp đến thừa nhận tiếp số lắp thêm từ bỏ thứ bé mong chuyển (số 2).Cuộc thoại đã được giữ.Nếu thiết bị bé được chuyển cuộc Điện thoại tư vấn ko vấn đáp, dìm phím "Int" để đưa lại cuộc Gọi đang nắm giữ.Nếu thiết bị nhỏ 2 gật đầu dấn cuộc thoại, thừa nhận phím “nguồn/kêt thúc” nhằm chuyển cuộc hotline mang lại đến vật dụng nhỏ 2.Máy nhỏ 2 :khi bao gồm chuông, thừa nhận phím "Int" hay Call nhằm trả lời đến đồ vật con 1.Chuyển cuộc hotline không có liên lạc nội cỗ.Máy con 1 :Lúc đang thoại, nhận phím "Int" sau đó nhận tiếp số sản phẩm tự của sản phẩm bé mong muốn đưa mang lại (số 2).
*
Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để chuyển cuộc Điện thoại tư vấn.Máy con 2 :Khi chuông reo, thừa nhận phím gọi nhằm vấn đáp cuộc thoại chuyển cho.Nếu trong tầm 30 giây cơ mà sản phẩm công nghệ bé 2 ko vấn đáp, sản phẩm công nghệ bé 1 sẽ đổ chuông và nhận phím Call để lấy lại cuộc điện thoại tư vấn đang đưa.Cách đàm thoại hội nghị (đàm thoại tay 3)lấy một ví dụ : Máy nhỏ 1 vẫn thoại, ao ước cuộc thoại gồm thêm sản phẩm bé 2 (đàm thoại hội nghị) Máy nhỏ 1 sẽ đàm thoại nhận phím “Int” rồi nhận tiếp số thứ tự của sản phẩm nhỏ mong chế tạo (số 2).Cuộc thoại sẽ tiến hành giữ.Nếu trang bị bé (số 2) ko trả lời, máy con 1 nhấn phím "Int" để lấy lại cuộc call đang dữ.Máy con 2 Khi chuông đổ, dìm phím điện thoại tư vấn tốt “Int” để vấn đáp cho vật dụng con 1 (chỉ là liên hệ nội cỗ cùng với sản phẩm công nghệ bé 1).Nhấn phím "3" trên thứ nhỏ 1 để tùy chỉnh thiết lập đàm thoại hội nghị.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để xong xuôi đàm thoại hội nghị.23)Chỉnh kiểu dáng chuông khi bao gồm cuộc gọi đến hoặc lúc liên lạc nội bộNhấn phím “Menu/OK”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục “Setting Handset”, thừa nhận phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn mục “Riger Opt”, dấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn mục “Ext Ringer” (Chuông lúc bao gồm cuộc điện thoại tư vấn đến) hoặc "Int Ringer " (Chuông Lúc liên lạc nội bo giữa những máy con), hoặc “Paging” (Khi liên hệ thân thiết bị bà mẹ và sản phẩm công nghệ con), “Alarm” (lúc báo giờ), nhấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn đẳng cấp chuông mong muốn (gồm trăng tròn kiểu chuông).Nhấn phím “->”. Nhấn phím “nguồn/kêt thúc” để ra khỏi chương trình thiết lập.Cách biến đổi mã PIN trang bị conNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím"Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục "Setting Handset", dấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục "Other Option", nhấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục "HSPIN Change ".Nhấn phím “->”, màn hình hiển thị mở ra chữ "Enter Old PIN".Nhtràn lên 4 số của mã PIN sẽ thực hiện.Nhtràn lên hai lần 4 số mã PIN bắt buộc cài đặt. Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để thoát ra khỏi công tác thiết lập.Cách đổi khác mã PIN lắp thêm mẹNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Base".Nhấn phím “->”,screen xuất hiện chữ "Input Code".Nhấn phím "Lên".Nhập lệ mã PIN (gồm 4 chữ số) đồ vật bà mẹ đã thực hiện.Nhtràn lên nhì lần mã PIN (tất cả 4 chữ số) lắp thêm người mẹ mới.Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để thoát khỏi lịch trình thiết lập đặtChọn cơ chế mang định (trnghỉ ngơi về chính sách ban sơ của nhà sản xuất) mang đến thiết bị conNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn mục "Setting Handset", nhấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn mục "Rephối Handset", thừa nhận phím “->”.Nhtràn vào mã PIN đồ vật bé (có 4 chữ số), màn hình mở ra chữ "No".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn "Yes".Nhấn phím "Menu/OK ", màn hình hiển thị lộ diện chữ "Reset handset".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " để ra khỏi lịch trình cài đặt.Chọn cơ chế mang định (trở về cơ chế thuở đầu ở trong phòng sản xuất) trên lắp thêm mẹNhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Base".Nhấn phím “->”, màn hình hiển thị mở ra chữ "Input Code".Nhấn phím "0".Nhtràn lên mã PIN đồ vật bà bầu (gồm 4 chữ số).Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím " nguồn/kêt thúc " nhằm thoát ra khỏi chương trình cài đặt.Cách chọn phong cách hiển thị trên màn hình hiển thị máy nhỏ.Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để chọn mục "Setting Handset", nhận phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm chọn mục "Display Option", dấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" để lựa chọn mục “Standby mode”, nhấn phím “->”.Nhấn phím "Lên" hoặc "xuống" nhằm lựa chọn “BS No.” (số vật dụng trường đoản cú lắp thêm mẹ), “ HS No.” (số lắp thêm trường đoản cú đồ vật con), “Clock” (ngày giờ), hoặc “OFF” (không hiện hữu màn hình).Nhấn phím "Menu/OK " nhằm lưu lại.Nhấn phím "nguồn/kêt thúc" để thoát ra khỏi công tác setup.