Cách sử dụng docker container

Tại sao nên cần sử dụng Docker?

Việc thiết đặt cùng deploy application lên một hoặc nhiều VPS khôn cùng vất vả từ những việc đề xuất setup những chế độ, môi trường đề nghị mang đến application đến sự việc chạy được vận dụng chưa kể việc không nhất quán giữa các môi trường trên nhiều VPS không giống nhau. Chính vì chưng lý cho nên vì thế Docker được thành lập và hoạt động để giải quyết sự việc này.

Docker là gì?

Docker là một căn cơ cho developers với sysadmin để develop, deploy cùng run application với container. Nó cho phép chế tác các môi trường xung quanh tự do với tách bóc biệt để khởi chạy và cải tiến và phát triển ứng dụng với môi trường thiên nhiên này được điện thoại tư vấn là container. khi đề xuất deploy lên ngẫu nhiên VPS làm sao chỉ việc run container của Docker thì application của bạn sẽ được khởi chạy tức thì chớp nhoáng.


*
*
*
*
*


Kết trái in ra cái chữ Learning Docker đã có được code trong file main.go

Các lênh cơ phiên bản trong docker

List image/container:

$ docker image/container lsDelete image/container:$ docker image/container rm Delete all image hiện có:$ docker image rm $(docker images –a –q)List all container hiện tại có:$ docker ps –aStop a container núm thể:$ docker stop Run container từ image cùng biến đổi tên container:$ docker run –name Stop all container:$ docker stop $(docker ps –a –q)Delete all container hiện có:$ docker rm $(docker ps –a –q)Show log a container:$ docker logs Build một image từ bỏ container:$ docker build -t .Tạo một container chạy ngầm:$ docker run -d Tải một image trên docker hub:$ docker pull Start một container:$ docker start Bài viết nơi bắt đầu được đăng cài trên Medium


Chuyên mục: Kiến thức