Cách Sử Dụng Từ Give

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mbachulski.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


Bạn đang xem: Cách sử dụng từ give

lớn say publicly that everyone present at a formal occasion, especially a meal, should drink a toast to someone (= have a drink in honour of someone):
in some sports, lớn decide & state officially that a player or the ball is in a particular condition or place:
khổng lồ offer something of your own to lớn another person or thing, or to allow something you own or control lớn be owned or used by another:
fig. The negotiations are completely deadlocked, and neither side will give an inch (= each refuses lớn change its position even a little).
The composition of two reflections will give a rotation which is already a multiple of by construction above sầu.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên mbachulski.com mbachulski.com hoặc của mbachulski.com University Press hay của những đơn vị cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Giới Thiệu Về Adobe Photoshop Là Gì ? Hiểu Biết Cơ Bản Về Photoshop

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message