Cách tìm bội số chung nhỏ nhất

Bội số là gì là một trong những có mang quan trọng vào kiến thức và kỹ năng Tân oán lớp 6. Các em học sinh đề nghị nắm vững định nghĩa này nhằm áp dụng vào bài xích tập tìm kiếm bội thông thường với bội phổ biến nhỏ nhất.

Bạn đang xem: Cách tìm bội số chung nhỏ nhất


1. Bội số là gì?

1.1. Khái niệm bội số

Nếu tất cả số tự nhiên và thoải mái a chia không còn đến số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b.

Bội số của b là một trong những tự nhiên và thoải mái nhưng mà a chia hết mang đến nó.

1.2. Cách tìm bội số

Ta kí hiệu tập phù hợp những bội của a là B(a).

Ví dụ: Tìm các bội bé dại rộng 30 của 7.

Lần lượt nhân 7 cùng với 0, 1, 2, 3, 4, ta được những bội nhỏ hơn 30 của 7 là: 0, 7, 14, 21, 28 (bội tiếp theo của 7 là 35 to hơn 30).

Ta hoàn toàn có thể search những bội của một số trong những khác 0 bằng cách nhân số kia theo thứ tự với 0, 1, 2, 3...

2. Cách tra cứu bội chung

Bội thông thường của nhị hay nhiều số là bội của tất cả những số kia.

Ví dụ: Viết tập đúng theo A các bội của 4 với tập phù hợp B những bội của 6, ta có:

A =  0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; trăng tròn ; 24 ; 28 ; ...

B =  0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; ...

Xem thêm: Hạt, Quả, Cây Hoa Dành Dành Mua Cây Dành Dành Ở Đâu ? Giá Bao Nhiêu?

Các số 0, 12, 24, ... vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội bình thường của 4 với 6.

Ta kí hiệu tập hợp của những bội thông thường của 4 với 6 là BC (4, 6)


x € BC (a, b) trường hợp x ÷ a cùng x ÷ b


Tương từ tac cũng có:


x € BC (a, b, c) trường hợp x ÷ a, x ÷ b, x ÷ c 


3. Bội thông thường bé dại nhất

3.1. Khái niệm bội tầm thường nhỏ tuổi nhất

Bội phổ biến nhỏ dại độc nhất của hai tốt nhiều số là số nhỏ dại tuyệt nhất khác 0 vào tập hòa hợp những bội bình thường của các số kia.

Chú ý: 

Mọi số tự nhiên hầu hết là bội của 1. Do đó: Với phần đông số tự nhiên a với b (khác 0), ta có:

BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

Ví dụ:

BCNN (8, 1) = 8;

BCNN (4, 6, 1) = BCNN (4, 6).

3.2. Cách kiếm tìm bội tầm thường nhỏ nhất

Muốn nắn tìm BCNN của nhì xuất xắc các số to hơn 1, ta thực hiện tía bước sau:

Bước 1: Phân tích từng số ra thừa số ngulặng tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố bình thường cùng riêng.

Bước 3: Lập tích những thừa số đang chọn, mỗi vượt số đem cùng với số mũ lớn nhất của chính nó. Tích chính là BCNN bắt buộc search.

Ví dụ: Tìm BCNN(8, 18, 30)

Trước hết ta phân tích ba số trên ra thừa số nguyên tố:

8 = 2³

18 = 2 × 3²

30 = 2 × 3 × 5

Chọn ra những vượt số ngulặng tố bình thường với riêng, đó là 2, 3, 5. Số mũ lớn nhất của 2 là 3, số mũ lớn nhất của 3 là 2, số nón lớn số 1 của 5 là một trong những. khi đó:

BCNN(8, 18, 30) = 2³ × 3² × 5 = 360

Crúc ý:

Nếu những số đã cho từng song một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số kia.

Ví dụ: BCNN(5, 7, 8) = 5 × 7 × 8 = 280

Trong các số vẫn mang lại, nếu như số lớn nhất là bội của những số còn sót lại thì BCNN của các số sẽ cho đó là số lớn số 1 ấy.

Xem thêm: Giới Thiệu Nginx: Kiến Thức Cơ Bản Về Nginx, Apache Web Server Hoạt Động Như Thế Nào

Ví dụ: BCNN(12, 16, 48) = 48


3.3. Cách tìm bội chung trải qua tìm BCNN

Để tra cứu bội chung của những số vẫn mang đến, ta có thể search những bội của BCNN của các số kia.


Chuyên mục: Kiến thức