Cách tìm số hạng tổng quát của dãy số lớp 11

Với Cách tra cứu bí quyết của số hạng tổng thể cực hay có lời giải Tân oán học tập lớp 11 cùng với vừa đủ triết lý, phương thức giải và bài tập tất cả giải mã mang đến ngày tiết sẽ giúp đỡ học sinh cố được Cách kiếm tìm cách làm của số hạng bao quát rất hay.

Bạn đang xem: Cách tìm số hạng tổng quát của dãy số lớp 11


Cách tìm kiếm công thức của số hạng bao quát rất tốt gồm lời giải

A. Pmùi hương pháp giải

• Nếu unbao gồm dạng un= a1+ a2+ ... + ak+ .. + anthì biến hóa akthành hiệu của nhì số hạng, phụ thuộc vào kia thu gọn un.

• Nếu dãy số (un) được mang đến bởi vì một hệ thức truy hỏi hồi, tính vài số hạng đầu của hàng số (chẳng hạn tính u1; u2; ... ). Từ kia dự đoán phương pháp tính un theo n, rồi chứng tỏ phương pháp này bởi phương pháp quy nạp. Trong khi cũng có thể tính hiệu:

un + 1− unphụ thuộc đó nhằm kiếm tìm cách làm tính untheo n.

B. lấy ví dụ như minh họa

lấy một ví dụ 1: Cho hàng số tất cả những số hạng đầu là:

*
.Số hạng bao quát của dãy số này là:

*

Hướng dẫn giải:

Ta có:

*

Suy ra số hạng bao quát của dãy số là:

*

Chọn B.

lấy ví dụ 2: Cho hàng số bao gồm những số hạng đầu là: − 2; 0; 2; 4; 6...Số hạng bao quát của hàng số này còn có dạng?

A. un= −2n . B. un= − 2 + n . C. un= − 2(n+ 1) . D.un= − 2 + 2(n − 1)

Hướng dẫn giải:

Dãy số là dãy số biện pháp đều phải sở hữu khoảng cách là 2 và số hạng đầu tiên là (−2) nên

un= − 2 + 2(n − 1) .

chọn D.

ví dụ như 3: Cho dãy số gồm những số hạng đầu là:

*
.Số hạng bao quát của hàng số này là?

*

Hướng dẫn giải:

Ta có;

*

=> Số hạng sản phẩm n của dãy số là:

*

Chọn C.

Ví dụ 4: Cho hàng số (un) với

*
.Số hạng tổng thể uncủa hàng số là số hạng nào dưới đây?

*

Hướng dẫn giải:

Ta có:

*
*

Chọn B.

*

ví dụ như 5:Cho hàng số có các số hạng đầu là:0,1; 0,01; 0,001; 0,0001.... Số hạng tổng thể của dãy số này còn có dạng?

*

Hướng dẫn giải:

Ta thấy:

*

=> Số hạng đồ vật n là:

*

Chọn A.

lấy ví dụ 6:Cho

*
. Xác định phương pháp tính un

*

Hướng dẫn giải:

Ta có:

*
*
*
*

Chọn C.

lấy ví dụ như 7: Cho hàng số tất cả các số hạng đầu là: 4; 8; 12; 16; 20; 24;... Số hạng bao quát của dãy số này là:

A. un= 4n B. un= 2n+ 2 C. un= 2n+ 5 D. un= 4n+ 2

Hướng dẫn giải:

Ta có:

4 = 4.1 8 = 4.2 12 = 4.3

16 = 4.4 20 = 4.5 24 = 4.6

Suy ra số hạng bao quát un= 4n.

Chọn A .

lấy ví dụ như 8: Cho hàng số gồm các số hạng đầu là: .Số hạng bao quát của dãy số này là:

A. un= 7n + 7. B. un= 7n .

C. un= 7n + 1. D. un: Không viết được bên dưới dạng công thức.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

8 = 7 . 1 + 1 15 = 7 . 2 + 1 22 = 7 . 3 + 1

29 = 7 . 4 + 1 36 = 7 . 5 + 1

Suy ra số hạng tổng quát un= 7n + 1.

Chọn C.

lấy một ví dụ 9: Cho dãy số (un) với

*
.Công thức số hạng tổng thể của hàng số này :

A. un= nn−1. B. un= 2n.

C. un= 2n+1. D. un= 2n − 1

Hướng dẫn giải:

+ Ta có:

*
*

Hay un= 2n(vày u1= 2)

Chọn B

Ví dụ 10:Cho dãy số (un) với

*
. Số hạng tổng quát uncủa hàng số là số hạng làm sao dưới đây?

A. un= 1 + n B. un= n(n + 1) C. un= 1 + (−1)2n. D. un= n

Hướng dẫn giải:

* Ta có: un+1= un+ (−1)2n= un+ 1 (vì chưng (−1)2n= ((−1)2)n= 1

=> u2= 2 ; u3= 3; u4= 4; ...

Xem thêm: Cách Làm Kim Chi Bắp Cải Viet Nam Đúng Chuẩn, Ăn Là Ghiền, Cách Làm Kim Chi Bắp Cải Chuẩn Việt Nam Ngon Nhất

Dễ dàng dự đoán thù được: un= n.

Thật vậy, ta chứng minh được : un= n bằng cách thức quy nạp nhỏng sau:

+ Với n = 1 => u1= 1. Vậy (*) đúng với n = 1.

+ Giả sử (*) đúng với đa số n = k ( k ∈ N*), ta gồm uk= k.

Ta đi chứng minh (*) cũng như cùng với n = k + 1, Tức là uk+1= k + 1

+ Thật vậy, từ bỏ hệ thức khẳng định hàng số (un ) ta có: uk+1= uk+ 1= k+ 1

Vậy (*) đúng với tất cả n.

Chọn D.

lấy ví dụ như 11:Cho dãy số (un) với

*
. Số hạng bao quát un của dãy số là số hạng như thế nào dưới đây?

A. un= 2 − n B. không xác minh.

C. un= 1 − n. D. un= −n với đa số n.

Hướng dẫn giải:

+ Ta có: u2= 0; u3= −1; u4= −2...

Dễ dàng dự đân oán được un= 2 − n.

+ Thật vậy; với n = 1 ta có: u1= 1 ( đúng)

Giả sử với tất cả n = k ( k ∈ N*) thì uk= 2 − k.

Ta chứng minh: uk+1= 2 − (k+ 1)

Theo mang thiết ta có: uk + 1= uk+ (−1)2k + 1= 2 − k − 1 = 2 − (k+1)

=> điều yêu cầu minh chứng.

lấy một ví dụ 12: Cho hàng số bao gồm 4 số hạng đầu là: − 1, 3, 19, 53. Hãy tra cứu một quy công cụ của hàng số bên trên với viết số hạng vật dụng 10 của hàng cùng với quy công cụ vừa search.

A. u10= 971 B. u10= 837 C. u10= 121 D. u10= 760

Hướng dẫn giải:

Xét dãy (un) tất cả dạng: un= an3+ bn2+ cn + d

Theo trả thiết ta có: u1= − 1; u2= 3; u3= 19 và u4= 53

=> hệ pmùi hương trình:

*

Giải hệ trên ta search được: a = 1;b = 0 ; c = −3 với d = 1.

Lúc đó; số hạng tổng thể của dãy số là: un= n3− 3n+ 1

Số hạng lắp thêm 10: u10= 971 .

Chọn A .

C. những bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàng số (un) với

*
. Số hạng tổng thể uncủa hàng số là số hạng làm sao dưới đây?

A. un= 2 + (n−1)2. B. un= 2 + n2. C.un= 2 + (n+1)2. D. un= 2 − (n−1)2.

Câu 2: Cho hàng số (un) xác định bởi:

*
. Tìm phương pháp tính số hạng tổng thể của hàng số.

A. un= 3 + 5n B. un= 3 + 5.(n+1) C. un= 5.(n−1) D. un= 3 + 5.(n−1)

Câu 3: Dãy số (un) được xác minh bởi công thức:

*
. Tính số hạng sản phẩm 100 của dãy số

A. 24502861 B. 24502501 C. 27202501 D. 24547501

Câu 4: Cho hàng số (un) khẳng định bởi vì u1= 2 với un+1= 5un. Tính số hạng đồ vật 20 của hàng số?

A. 3. 510 B. 2.519C. 2 . 5đôi mươi D. 3 . 520

Câu 5: Cho dãy số (un) với

*
. Công thức số hạng tổng thể của hàng số này là:

*

Câu 6: Cho

*
. Xác định phương pháp tính un

*

Câu 7: Cho hàng số có các số hạng đầu là: −1; 1; −1; 1; −1; 1; ...Số hạng tổng thể của hàng số này có dạng

A.un= 1 B. un= − 1 C. un= (−1)n D. un= (−1)n+1

Câu 8: Cho dãy số (un) với

*
. Số hạng bao quát uncủa dãy số là số hạng nào bên dưới đây?

*

Câu 9: Cho dãy số (un) xác minh vày u1= 3 với un+1= √(1+ un2) cùng với n ∈ N*. Tính số hạng máy 28 của hàng số ?