Cách tính lương đóng bảo hiểm

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính lương đóng bảo hiểm

*

*

Xem thêm: Mưa Đêm, Sấm Chớp Nhiều Có Bất Thường? ? Mùa Mưa Bão, Cẩn Thận Tai Nạn Với Tivi

*

*


*
*
*

 Người lao đụng ttê mê gia BHXH yêu cầu sau 1 năm ngủ việc hoặc bạn tmê say gia BHXH từ bỏ nguyện sau 1 năm ko liên tiếp tham gia đóng góp BHXH cùng một trong những trường vừa lòng khác (chưa đầy đủ ĐK tận hưởng lương hưu) bao gồm yêu cầu thì được trao BHXH một đợt. Chúng tôi xin ra mắt mang đến chúng ta cách tính nút hưởng BHXH một lượt nhỏng sau:

*

Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, nấc tận hưởng BHXH một lần tính theo số năm đang đóng góp BHXH, cứ đọng mỗi năm được tính nlỗi sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang đến những năm đóng trcầu năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang lại những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hòa hợp thời hạn đóng góp BHXH chưa đủ 1 năm thì nấc tận hưởng BHXH bằng số tiền sẽ đóng, mức tối nhiều bằng 02 mon nấc trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH. Mức tận hưởng BHXH một đợt không bao hàm số tiền Nhà nước cung ứng đóng BHXH tự nguyện. (trừ những người dân bị mắc dịch nguy hại đến tính mạng).

Ví dụ:

Một công nhân A tạo nên cửa hàng B và gồm tham mê gia BHXH buộc phải từ tháng 01/2013 đến mon 7/2016. Công nhân A đang nghỉ bài toán vào thời điểm tháng 8/2016. Tháng 9/2017, người công nhân A mong muốn dìm tiền BHXH một lượt thì người công nhân A sẽ nhận thấy tổng thể tiền bao nhiêu?

Được biết thêm, thời hạn đóng bảo hiểm của công nhân A nlỗi sau:

- Từ mon 01/2013 đến tháng 12/2013, nút lương đóng BHXH là: 1.200.000đ

- Từ tháng 01/năm trước mang đến tháng 9/2014, nấc lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ mon 01/2015 mang đến tháng 6/2015: Nghỉ không lương, ko đóng BHXH

- Từ tháng 07/2015 cho mon 12/2015, nấc lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ mon 01/năm 2016 cho mon 02/2016: mức lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- Từ mon 03/năm 2016 mang lại mon 07/2011 2016, mức lương đóng góp BHXH là: 2.515.000đ

- Từ tháng 01/2013 mang đến tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552 ngàn đồng.

- Từ mon 01/năm trước đến tháng 09/năm trước (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- Từ mon 10/2014 mang lại tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- Từ mon 07/2015 đến mon 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- Từ mon 01/năm nhâm thìn mang đến mon 02/năm nhâm thìn (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- Từ tháng 03/2016 mang lại tháng 07/năm nhâm thìn ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          Tổng nút lương đóng góp BHXH của người công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng