Cách trình chiếu slide trong powerpoint 2010

lúc họ đang xây đắp xong xuôi câu chữ đến bài trình bày của chính bản thân mình, thì bước tiếp theo sau mà lại bạn cần làm cho đó là thực hiện trình chiếu ngôn từ cho người không giống coi.


Vâng, chắc rằng bạn đang vượt quen cùng với câu hỏi sau thời điểm xây dựng Slide dứt thì chỉ vấn đề dấn phím F5 và bước đầu chạy nên ko như thế nào