Căng tin tiếng anh là gì

The consumption of beer through canteens at trang chính was for the last year approximately one and a half million barrels.


Bạn đang xem: Căng tin tiếng anh là gì

I think it should be possible for the needs of the workers khổng lồ be met in many cases by works canteens.
Out of 140 collieries employing 50 persons or more, 1trăng tròn have canteens in operation, & 6 have canteens under construction or in preparation.
The scale of allowances of food to lớn pithead canteens provides sufficient variety for preparing food and satisfactory meals.
I am advised that the rations for miners, together with the food provided for their canteens, are nutritionally sufficient for their needs.
Cannot canteens, barracks, camps, hostels & other public places be induced to lớn put on one meal a week of herring?
There are canteens in the camps from which sweets and some tobacteo can be purchased, but stocks are very limited.
In addition lớn the usual rations, food is provided in works" canteens to meet the special needs of heavy workers.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những biên tập viên mbachulski.com mbachulski.com hoặc của mbachulski.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: ( Walnut Là Gì ? Tác Dụng Của Walnuts Với Sức Khỏe Đặc Tính Và Ứng Dụng Của Gỗ Óc Chó

If you have sầu a sweet tooth, you lượt thích eating sweet foods, especially sweets and chocolate.

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Top 10 Cách Làm Hamburger Tại Nhà Đảm Bảo Ngon Như Ngoài Hàng

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến thức