Chính sách tiếng anh là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese mbachulski.comVietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*
cơ chế
*
noun
*
Policy policy Chính sách toá mlàm việc / ôn hoà Open/moderate policy Chính sách láu lỉnh Subtle/wise policy Chính sách cứng rắn Tough/hard policy Chính sách thân thiện / thù địch Friendly/hostile policy Chính sách gây chiến của đế quốc The imperialists" warmongering policy Uỷ ban hoạch định chính sách Policymaking committee Chính sách của công ty chúng tôi là chỉ dùng nhân viên thôi Our company policy is khổng lồ employ professionals only Nắm vững vàng đường lối và tiến hành giỏi các chế độ của Đảng To grasp the lines và to satisfactorily implement the policies of the Party Đề xướng / theo xua đuổi chính sách liên hiệp dân tộc bản địa To initiate/pursue the policy of national unity Chinh sách mới đã kéo theo nhiều đổi khác quan trọng đặc biệt The new policy will work major changes

*


Chuyên mục: Kiến thức