Cổng Thông Tin Bhxh Tphcm

*

Bạn đang xem: Cổng thông tin bhxh tphcm

*

THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.. HỒ CHÍ MINH
LOẠI VĂN BẢN
Tra cứu văn bản
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao đụng, bệnh nghề nghiệp (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

Xem thêm: Cách Ghi Mét Vuông Trong Excel, Powerpoint, Hướng Dẫn Gõ M2 M3 Trong Word, Excel, Powerpoint

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận người lao động tham gia đào tạo (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ) (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 01 ngày làm việc)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng câu hỏi, trả lương phục hồi sản xuất

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận người lao động ngừng việc (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Bản quyền © 2018 THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.. HỒ CHÍ MINH