Công Văn Đề Nghị Cung Cấp

... MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH TÌNH TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI BỊ TAI NẠN (Ban hành kèm theo TTLT số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011) Mẫu 02/TTLT-BYT-BTC ... Hạnh phúc V/v đề nghị xác minh hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông , ngày tháng năm Kính gửi: (tên cơ quan công an) Tại ... an) Tại (tên cơ sở y tế) đang điều trị cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, cụ thể như sau: - Họ và tên người bị TNGT: Giới tính: - Ngày sinh: ngày tháng năm ...

Bạn đang xem: Công văn đề nghị cung cấp


*

*

1050/QD-TCMT: quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử tổng cục môi trường


... và cung cấp thông tin trên VEA Portal 1. Văn phòng Tổng cục trực tiếp quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên VEA Portal. 2. Các ñơn vị trực thuộc Tổng cục, Văn phòng các Ban Biên tập, Văn ... duyệt Tin dịch sang tiếng nước ngoài Tin tức cập nhật từ các Báo, Tạp Tin hoạt ñộng của TCMT Tin do cơ quan ngoài cung cấp Tin do các ñơn vị trực thuộc cung Cổng thông tin ñiện ... thức cung cấpcập nhật thông tin trên VEA Portal 1. Mọi thông tin, dữ liệu do các ñơn vị gửi về Văn phòng Tổng cục (Trung tâm Tin học) ñược thực hiện theo các hình thức sau: a) Bằng văn...
*

*

*

Tài liệu Mẫu Công văn đề nghị của doanh nghiệp về kiểm tra, xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô docx


MẪU KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( 6 tháng, năm)


... chỉ của tổ chức:……………… ……… , Số điện thoại:…… ………… - Thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật được yêu cầu cung cấp bao gồm (4): STT Tên thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật Số lượng Đặc điểm, ... rõ cấp bậc, họ tên) (1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên theo con dấu hành chính của đơn vị; (3) Ghi rõ lý do yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật; (4) Trường hợp yêu cầu cung ... do yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật; (4) Trường hợp yêu cầu cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Quyết định này....

Xem thêm: Giấy Xác Nhận Tiếng Anh Là Gì ? Xác Nhận Tiếng Anh Là Gì


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cung cấp và chứng nhận số nhà Đối với ngôi nhà (căn hộ/công trình) chưa có số nhà hoặc số nhà cũ pptx


Công văn đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định Về việc thực hiện trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2011.


Mẫu phiếu khảo sát cung cấp thông tin về thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước


Quy chế Về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng


Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của sở nội vụ


... vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ (gọi tắt là Website) bao gồm: - Cung cấpcập nhật thông tin, dữ liệu lên Website; - Công tác biên tập và ... Điều 10. Thời hạn cung cấpcập nhật thông tin, dữ liệu1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6 của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin; 2. Đối với ... tiếp cập nhật thông tin trên Cổng tin, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử).2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001. 3. Thông tin, dữ liệu không...

Tài liệu BIỂU MẪU " THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế " doc


... NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU CUNG CẤP NHẬN THÔNG BÁONgày tháng năm Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Ghi chú: Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế ... Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo. ...
... CÔNG NGHỆ VSAT IP TRONG CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... tỉnh Ninh Bình; Cung cấp thông tin Khoa học Công nghệ tại một số xã trong tỉnh”của tỉnh Lạng Sơn;“Xây dựng thư viện số về kỹ thuật sản xuất nông – lâm nghiệp và cung cấp thông tin cho các xã” ... VỀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG INTERNET 1 1.1. Giới thiệu các công nghệ truyền thông Internet 1 1.1.1. Công nghệ truyền thông Dial up 1 1.1.2. Công nghệ truyền thông ADSL 2 1.1.3. Công nghệ...