Cục công nghệ thông tin bộ tài nguyên

Bộ TN&MT: Trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tân Tuyến giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Rà soát danh mục phế liệu nhập khẩu. Thủ tướng thị sát hoạt động, làm việc với Formosa Hà Tĩnh. Quản lý nhập khẩu phế liệu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Ứng dụng Công nghệ thông tin luôn là điểm sáng trong ngành tài nguyên môi trường.

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bạn đang xem: Cục công nghệ thông tin bộ tài nguyên


*
 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao những thành tích  của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (CNTT&DLTNMT) đã đạt được trong năm 2020,

Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thông suốt của Ngành TN&MT; kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, cấp bách trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ. là điểm sáng trong nhiều năm. Trong năm 2020, Cục CNTT&DLTNMT đóng vai trò là một đơn vị chủ chốt trong việc triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt là các hoạt động về công nghệ thông tin, các nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Bên cạnh đó, Cục đã nắm giữ vai trò “nhạc trưởng” trong việc thực hiện cơ sở dữ liệu Ngành.

Xem thêm: Nên Học Kinh Nghiệm Kinh Doanh Buôn Bán Từ Đâu? Với Ai? Nên Kinh Doanh Gì Bây Giờ

*
 

Ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT Lê Phú Hà cho biết: Trong năm 2020, Cục đã thực hiện các công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số bao gồm: triển khai vận hành Chính phủ điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa quốc gia, một cửa điển tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; quản lý chứng thư số; quản lý về an toàn, an ninh thông tin; tiếp cận cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư;… Trong đó, đã hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với 53 DVCTT mức độ 3 và 54 DVCTT mức độ 4  (đạt tỷ lệ 50,5%). Hoàn thành kết nối, vận hành chính thức các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ với Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Trong đó, số lượng TTHC đã chính thức triển khai là 08 TTHC (có 3 thủ tục mới bổ sung). Tính trong năm 2020, đã có 106 hồ sơ khai báo qua Cơ chế một cửa quốc gia là với tổng số 75 doanh nghiệp tham gia…

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Cục sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tập trung triển khai Chính phủ điện tử và thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng đã trao tặng, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân suất sắc trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghê thông tin ngành tài nguyên và môi trường trong năm qua.