Đại hội cổ đông tiếng anh là gì

Thuật ngữ tiếng Anh trong Doanh nghiệp hiện nay là rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, mà nó còn thể hiện độ chính xác liên quan đến các công việc hàng ngày. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về thuật ngữ đại hội đồng cổ đông tiếng Anh một cách chính xác nhất.

Bạn đang xem: Đại hội cổ đông tiếng anh là gì


1. Đại hội đồng cổ đông là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định thì: 

1.1 Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông trong công ty là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, họ có quyền thực hiện các quyết định và các vấn đề quan trọng của công ty như sự phát triển, tổ chức hoạt động quản lý, liên quan đến đầu tư và vốn, cùng với đó là sự tồn tại của công ty.

Xem thêm: Những Thông Tin Về Asean - Chi Tiết Về Tổ Chức Quốc Tế

1.2 Quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có thẩm quyền như sau:

Thông qua những định hướng để phát triển kinh doanh của công ty;Quyết định về các loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định về mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;Quyết định về đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn mức 35% tổng giá trị tài sản đã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty;Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của công ty;Quyết định mua lại trên mức 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong công ty gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty;Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

*
*
*
*

Luật sư Hải có hơn 13 năm kinh nghiệm với vai trò là luật sư tư vấn tại Rouse Legal (Anh Quốc), Ngân hàng PG Bank, trưởng phòng pháp chế của Công ty Vinpearl (tập đoàn Vingroup). Với những kinh nghiệm tư vấn nhiều năm cho các công ty luật hàng đầu, các tập đoàn lớn và hàng nghìn khách hàng trong tất cả các lĩnh vực. Luật sư Hải chắc chắn sẽ giải quyết được các vấn đề pháp lý mà khách hàng gặp phải với chất lượng chuyên môn cao.Lĩnh vực chuyên môn: Sở Hữu Trí Tuệ, Hợp Đồng, Tư Vấn Đầu Tư, Quản Trị Doanh Nghiệp.