Danh bạ điện thoại giảng viên ueh

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Lâm Thị Trúc Linh Trưởng khoa Khoa Kế tân oán
2 Hồ Thiện Quyền Phó Giám đốc Ban Giám đốc
3 Phạm Ngọc Phong Chánh văn phòng Văn uống chống Phân hiệu
4 Lê Hoàng Phúc Giảng viên chính Khoa Kế toán thù
5 Trương Thị Nhi Phó Trưởng khoa, prúc trách nát Khoa Tài chính – Ngân hàng
6 Nguyễn Phong Nguyên Phó Trưởng chống prúc trách Phòng Quản lý công nghệ – Hợp tác nước ngoài
7 Phạm Dương Pmùi hương Thảo Phó Trưởng chống Phòng Quản lý kỹ thuật – Hợp tác thế giới
8 Trần Phương thơm Thảo Phó Viện trưởng Viện Đào tạo nên nước ngoài
9 Lý Thị Minch Châu Giảng viên bao gồm Viện Đào tạo nước ngoài
10 Võ Hà Quang Định Trưởng phòng Phòng Công nghệ công bố
11 Nguyễn Tấn Khuyên ổn Trưởng phòng Phòng Tkhô cứng tra – Pháp dụng
12 Lê Tkhô cứng Loan Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
13 Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng bộ môn Khoa Kinch tế
14 Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
15 Hay Sinh Giảng viên thiết yếu Khoa Kinh tế
16 Huỳnh Vnạp năng lượng Thịnh Giảng viên thiết yếu Khoa Kinch tế
17 Lâm Mạnh Hà Giảng viên bao gồm Khoa Kinch tế
18 Lê Ngọc Uyển Giảng viên bao gồm Khoa Kinh tế
19 Lê Trung Cang Giảng viên bao gồm Khoa Kinc tế
trăng tròn Ngô Hoàng Thảo Trang Giảng viên chính Khoa Kinc tế
21 Nguyễn Khánh Duy Giám đốc Cmùi hương trình Khoa Kinh tế
22 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giám đốc Cmùi hương trình Khoa Kinch tế
23 Trần Bá Tbọn họ Giảng viên thiết yếu Khoa Kinch tế
24 Trần Bích Vân Giảng viên bao gồm Khoa Kinh tế
25 Võ Đức Hoàng Vũ Giảng viên chủ yếu Khoa Kinc tế
26 Ngô Quang Huân Trưởng khoa Khoa Quản trị
27 Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Khoa Quản trị
28 Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Khoa Quản trị
29 Đoàn Tkhô hanh Hải Giảng viên chủ yếu Khoa Quản trị
30 Ngô Thị Ánh Giảng viên chủ yếu Khoa Quản trị
31 Nguyễn Thị Bích Châm Giảng viên chính Khoa Quản trị
32 Đinh Tiên Minc Trưởng cỗ môn Khoa Kinh donước anh tế – Marketing
33 Đinch Thị Thu Oanh Giảng viên thiết yếu Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
34 Ngô Thị Hải Xuân Giảng viên chủ yếu Khoa Kinc donước anh tế – Marketing
35 Ngô Thị Ngọc Huyền Giảng viên chính Khoa Kinch donước anh tế – Marketing
36 Nguyễn Thị Dược Giảng viên thiết yếu Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
37 Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Khoa Tài bao gồm công
38 Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài bao gồm công
39 Trương Minc Tuấn Phó Trưởng cỗ môn Khoa Tài bao gồm công
40 Bùi Duy Tùng Giảng viên bao gồm Khoa Tài chủ yếu công
41 Đặng Thị Bạch Vân Giám đốc Chương trình Khoa Tài chính công
42 Đặng Văn uống Cường Giảng viên bao gồm Khoa Tài thiết yếu công
43 Nguyễn Phúc Cảnh Giảng viên thiết yếu Khoa Tài bao gồm công
44 Nguyễn Thị Huyền Giảng viên bao gồm Khoa Tài chính công
45 Tôn Thất Chình họa Hòa Giảng viên chính Khoa Tài chủ yếu công
46 Trần Trung Kiên Giám đốc Chương trình Khoa Tài chính công
47 Đinch Thị Thu Hồng Trưởng khoa Khoa Tài chủ yếu
48 Lê Thị Pmùi hương Vy Trưởng cỗ môn Khoa Tài chủ yếu
49 Phùng Đức Nam Trưởng cỗ môn Khoa Tài bao gồm
50 Vũ Việt Quảng Trưởng cỗ môn Khoa Tài bao gồm
51 Dương Kha Phó Trưởng cỗ môn Khoa Tài chính
52 Lê Thị Hồng Minc Phó Trưởng cỗ môn Khoa Tài thiết yếu
53 Hoàng Thị Phương Anh Giảng viên thiết yếu Khoa Tài bao gồm
54 Huỳnh Thị Cẩm Hà Giảng viên chủ yếu Khoa Tài chính
55 Quách Doanh Nghiệp Phó Trưởng cỗ môn, phú trách Khoa Tài chính
56 Từ Thị Kim Thoa Giảng viên thiết yếu Khoa Tài bao gồm
57 Hoàng Hải Yến Trưởng khoa Khoa Ngân sản phẩm
58 Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa Khoa Ngân sản phẩm
59 Nguyễn Hữu Huân Trưởng cỗ môn Khoa Ngân hàng
60 Nguyễn Từ Nhu Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
61 Phạm Khánh Duy Phó Trưởng cỗ môn Khoa Ngân sản phẩm
62 Phan Thu Hiền Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân mặt hàng
63 Lại Tiến Dĩnh Giảng viên chủ yếu Khoa Ngân sản phẩm
64 Lê Nguyễn Quỳnh Hương Giảng viên chủ yếu Khoa Ngân sản phẩm
65 Lê Tấn Phước Giảng viên bao gồm Khoa Ngân sản phẩm
66 Nguyễn Quốc Anh Giảng viên bao gồm Khoa Ngân sản phẩm
67 Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn, phụ trách nát Khoa Ngân mặt hàng
68 Phạm Phụ Quốc Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
69 Thân Thị Thu Tdiệt Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
70 Trần Thị Mộng Tuyết Giảng viên bao gồm Khoa Ngân sản phẩm
71 Trần Anh Hoa Trưởng khoa Khoa Kế toán thù
72 Huỳnh Lợi Trưởng cỗ môn Khoa Kế tân oán
73 Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Khoa Kế toán thù
74 Phạm Tthẩm tra Lam Trưởng bộ môn Khoa Kế toán thù
75 Trần Thị Thanh hao Hải Trưởng bộ môn Khoa Kế toán thù
76 Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng cỗ môn Khoa Kế tân oán
77 Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế tân oán
78 Phan Thị Bảo Qulặng Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
79 Đào Tất Thắng Giảng viên thiết yếu Khoa Kế toán
80 Đậu Thị Klặng Thoa Giảng viên chính Khoa Kế tân oán
81 Đoàn Vnạp năng lượng Hoạt Giảng viên bao gồm Khoa Kế toán thù
82 Lê Đình Trực Giảng viên chính Khoa Kế toán thù
83 Lê Đoàn Minch Đức Giảng viên chính Khoa Kế tân oán
84 Lê Thị Cđộ ẩm Hồng Giảng viên chủ yếu Khoa Kế toán
85 Lương Đức Thuận Giảng viên chính Khoa Kế toán
86 Nguyễn Bảo Linc Giảng viên bao gồm Khoa Kế tân oán
87 Nguyễn Bích Liên Giảng viên chính Khoa Kế tân oán
88 Nguyễn Ngọc Dung Giảng viên chính Khoa Kế toán
89 Nguyễn Thị Kim Cúc Giảng viên chủ yếu Khoa Kế toán thù
90 Nguyễn Thị Phương Hồng Giảng viên thiết yếu Khoa Kế tân oán
91 Nguyễn Thị Thu Giảng viên bao gồm Khoa Kế tân oán
92 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên bao gồm Khoa Kế toán thù
93 Phan Thị Thúy Quỳnh Giảng viên bao gồm Khoa Kế toán
94 Trần Vnạp năng lượng Thảo Giảng viên bao gồm Khoa Kế tân oán
95 Trịnh Hiệp Thiện tại Giám đốc Cmùi hương trình Khoa Kế tân oán
96 Vũ Thu Hằng Giảng viên chính Khoa Kế tân oán
97 Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa Khoa Toán thù – Thống kê
98 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Giảng viên chủ yếu Khoa Toán thù – Thống kê
99 Hà Văn uống Sơn Phó Trưởng khoa, phụ trách rưới Khoa Tân oán – Thống kê
100 Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách rưới Khoa Toán – Thống kê
101 Nguyễn Thanh hao Vân Giảng viên thiết yếu Khoa Toán thù – Thống kê
102 Nguyễn Vnạp năng lượng Nhân Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
103 Nguyễn Văn Trãi Giảng viên bao gồm Khoa Tân oán – Thống kê
104 Phạm Hồng Danh Giảng viên thiết yếu Khoa Toán thù – Thống kê
105 Đỗ Thị Bích Lệ Giảng viên thiết yếu Khoa Công nghệ đọc tin sale
106 Huỳnh Văn Đức Giảng viên chủ yếu Khoa Công nghệ lên tiếng kinh doanh
107 Lê Ngọc Thạnh Giảng viên chính Khoa Công nghệ ban bố marketing
108 Nguyễn Quốc Hùng Giảng viên chủ yếu Khoa Công nghệ thông báo sale
109 Bùi Xuân Thanh hao Trưởng khoa Khoa Khoa học làng hội
110 Bùi Văn uống Mưa Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học xóm hội
111 Nguyễn Vnạp năng lượng Sáng Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học làng mạc hội
112 Trần Nguim Ký Trưởng cỗ môn Khoa Khoa học xóm hội
113 Bùi Thị Huyền Giảng viên chính Khoa Khoa học tập xóm hội
114 Hoàng Xuân Sơn Phó Trưởng bộ môn, prúc trách Khoa Khoa học xóm hội
115 Lê Thị Ái Nhân Giảng viên thiết yếu Khoa Khoa học tập làng hội
116 Lưu Thị Klặng Hoa Giảng viên thiết yếu Khoa Khoa học buôn bản hội
117 Nguyễn Khánh Vân Giảng viên chủ yếu Khoa Khoa học xã hội
118 Nguyễn Thùy Dương Giảng viên chủ yếu Khoa Khoa học tập xã hội
119 Phạm Thành Tâm Giảng viên chủ yếu Khoa Khoa học làng hội
1trăng tròn Phạm Thị Lý Giảng viên thiết yếu Khoa Khoa học xóm hội
121 Dương Kyên ổn Thế Nguyên ổn Trưởng khoa Khoa Luật
122 Nguyễn Thị Anh Phó Trưởng khoa Khoa Luật
123 Dương Mỹ An Giảng viên thiết yếu Khoa Luật
124 Đinc Công Khải Trưởng khoa Khoa Quản lý công ty nước
125 Trịnh Tú Anh Viện trưởng (ở trong Khoa) Khoa Quản lý công ty nước
126 Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn, phú trách Khoa Ngoại ngữ kinh tế
127 Nguyễn Phương Chi Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ tài chính
128 Nguyễn Thị Diệu Chi Giảng viên chủ yếu Khoa Ngoại ngữ kinh tế
129 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên thiết yếu Khoa Ngoại ngữ kinh tế tài chính
130 Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách rưới Khoa Ngoại ngữ tài chính
131 Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Ngoại ngữ kinh tế tài chính
132 Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng Viện Nghiên cứu giúp trở nên tân tiến mối cung cấp nhân lực

Chuyên viên chính

STT Họ thương hiệu Chức vụ Đơn vị
1 Cao Văn uống Tiến Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá
2 Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá
3 Nguyễn Tỉnh Thái Bình Phó Trưởng chống Phòng Đào tạo ra
4 Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng chống Phòng Chăm sóc cùng cung ứng bạn học tập
5 Hoàng Thị Thu Hiền Chuim viên thiết yếu Phòng Chăm sóc với cung ứng người học
6 Nguyễn Công Nam Chulặng viên thiết yếu Phòng Chăm sóc cùng hỗ trợ fan học
7 Trịnh Quốc Lâm Chulặng viên thiết yếu Phòng Chăm sóc và cung cấp người học
8 Trần Anh Tkhô giòn Sơn Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn chống ngôi trường
9 Nguyễn Huy Hiệu Chuyên ổn viên chính Phòng Quản trị mối cung cấp nhân lực
10 Nguyễn Minh Trí Chuyên ổn viên chính Phòng Quản trị mối cung cấp nhân lực
11 Vũ Minc Hà Chuim viên chủ yếu Phòng Quản lý công nghệ – Hợp tác nước ngoài
12 Nguyễn Ngọc Mỹ Trinch Phó Trưởng chống Phòng Đào tạo thành
13 Nguyễn Hà Thạch Chulặng viên chủ yếu Phòng Đào tạo thành
14 Phạm Trung Tấn Chuyên viên chủ yếu Phòng Đào tạo ra
15 Trần Thị Thanh khô Tâm Chuyên ổn viên chủ yếu Phòng Đào tạo thành
16 Nguyễn Thiện nay Duy Trưởng phòng Phòng Đào chế tạo ra liên tiếp
17 Đoàn Thị Thu Tbỏ Phó Trưởng chống Phòng Đào chế tạo tiếp tục
18 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng chống Phòng Đào sinh sản liên tục
19 Nguyễn Đức Việt Chuim viên chính Phòng Đào tạo liên tiếp
20 Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng Viện Đào chế tác Sau ĐH
21 Thái Ngọc Hương Chuyên ổn viên bao gồm Viện Đào sinh sản Sau đại học
22 Trương Minc Kiệt Trưởng chống Phòng Marketing – Truyền thông
23 Nguyễn Thị Klặng Chi Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch huấn luyện và đào tạo – Khảo thí
24 Đinh Thị Yến Oanh Chulặng viên chủ yếu Phòng Kế hoạch đào tạo và giảng dạy – Khảo thí
25 Ngô Vũ Hoàng Dương Chuyên ổn viên chủ yếu Phòng Kế hoạch huấn luyện – Khảo thí
26 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc Chuyên viên thiết yếu Phòng Kế hoạch đào tạo và giảng dạy – Khảo thí
27 Nguyễn Tú Vnạp năng lượng Chuim viên chủ yếu Phòng Kế hoạch giảng dạy – Khảo thí
28 Phạm Quang Huy Chuyên ổn viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
29 Trần Thanh hao Hiếu Chuyên ổn viên thiết yếu Phòng Kế hoạch đào tạo và giảng dạy – Khảo thí
30 Nguyễn Hạ Vũ Chuim viên chính Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển công tác
31 Trần Thanh hao Tâm Chuim viên chính Phòng Đảm bảo unique – Phát triển chương trình
32 Nguyễn Toàn Xuân Nhã Chulặng viên bao gồm Phòng Tài thiết yếu – Kế toán
33 Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng Phòng Cửa hàng đồ vật chất
34 Ngô Thụy Minc Hiền Chuyên ổn viên chủ yếu Khoa Kinc donước anh tế – Marketing
35 Nguyễn Thành Vinch Chuyên ổn viên thiết yếu Khoa Kinch doanh quốc tế – Marketing
36 Trần Trọng Sỹ Chuyên ổn viên chính Ban Giáo dục thể chất
37 Trần Lê Phúc Thịnh Chulặng viên chính Tạp chí Nghiên cứu vãn Kinc tế cùng Kinch doanh Châu Á
38 Trần Thế Hoàng Phó Chủ tịch sở tại mbachulski.com-Alumni mbachulski.com Alumni
39 Phạm Hữu Huỳnh Chulặng viên thiết yếu chúng tôi cổ phần TPhường.Sài Gòn Kinc tế