Dedicated to là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

dedicated
*

dedicated tính từ tận tụy, tận tâm bao gồm tính biện pháp siêng môn
dành riêng riêngdedicated channel: kênh dành riêngdedicated circuit: mạch dành riêng riêngdedicated computer: laptop dành riêng riêngdedicated device: vật dụng dành riêngdedicated frequency: tần số dành riêngdedicated line: con đường dây dành riêngdedicated message: thông báo dành riêng riêngdedicated node: nút ít dành riêng riêngdedicated software: phần mềm dành riêng riêngdedicated terminal: sự dành riêng riêngriêngdedicated channel: kênh dành riêng riêngdedicated circuit: mạch dành riêng riêngdedicated computer: máy vi tính dành riêngdedicated data set: tập dữ liệu riêngdedicated device: máy dành riêngdedicated frequency: tần số dành riêngdedicated line: con đường dây riêngdedicated line: đường dây dành riêngdedicated link: mặt đường dây riêngdedicated message: thông báo dành riêngdedicated node: nút dành riêngdedicated port: cổng riêngdedicated signaling channel: kênh báo cho biết riêngdedicated signalling channel: kênh báo cho biết riêngdedicated software: phần mềm dành riêngdedicated terminal: sự dành riêng riêngLĩnh vực: toán thù & tingiành riêngapplication dedicated terminalđầu cuối chăm dụngdedicated channelkênh chuyên dụngdedicated chipchip chuyên dụngdedicated circuitmạch siêng biệtdedicated circuitmạch siêng dụngdedicated circuitmạch chuyên môn hóadedicated circuitmạch ko gửi đổidedicated circuit data networkmạng dữ liệu mạch chuyên dụngdedicated computerlaptop siêng dụngdedicated data settập tài liệu siêng dụngdedicated devicelắp thêm siêng dụngdedicated environmentmôi trường siêng dụngdedicated keykhóa siêng dụngdedicated keyphím chăm dụngdedicated lineđường chuyên dụngdedicated linemặt đường dây chăm dụng<"dedikeitid> o cam kết Sản phẩm khí từ một hợp đồng hoặc một mỏ dầu đã được cam kết bán ra cho một mặt sở hữu nhất định theo giá ấn định hoặc tất cả thể xác định được.

Bạn đang xem: Dedicated to là gì


*

*

*

dedicated

Từ điển Collocation

dedicated adj.

VERBS appear, be, seem | become | remain

ADV. highly, really, truly, very The workforce is small but highly dedicated. | absolutely, totally, utterly

PREP.. to lớn She is totally dedicated khổng lồ her job.

Từ điển WordNet


adj.

Xem thêm: Làm Cách Đo Kiểm Tra Cuộn Dây Động Cơ Điện 3 Pha, Cách Kiểm Tra Cuộn Dây Động Cơ

devoted lớn a cause or igiảm giá or purpose; "a dedicated dancer"; "dedicated teachers"; "dedicated to the proposition that all men are created equal"- A.Lincoln

v.

Xem thêm: Cách Làm Con Lật Đật - Hình Chú Ngựa Siêu Cute

open to lớn public use, as of a highway, park, or building

The Beauty Queen spends her time dedicating parks & nursing homes

inscribe or address by way of compliment

She dedicated her book khổng lồ her parents

mix apart to sacred uses with solemn rites, of a church

Microsoft Computer Dictionary

adj. Of, pertaining khổng lồ, or being a device, program, or procedure devoted lớn a single task or function.

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: consecrate consecrateddedicates|dedicated|dedicatingsyn.: address assign devote inscribe

Chuyên mục: Kiến thức