đèo bông lau ở đâu

Trong cuộc binh cách phòng thức dân Pháp xâm lăng, con đường số 4 là con phố mạch máu nhằm chuyên chở vũ khí, hoa màu của quân đội Pháp. Tại trên đây, quân với dân ta đang kungfu oanh liệt để giành lại chính quyền. Di tích mặt đường số 4 bao gồm nhiều địa điểm, nhưng triệu tập hầu hết ở thị xã Tràng Định cùng 1 phần huyện Văn Lãng của tỉnh giấc Tỉnh Lạng Sơn. Với phần đường lâu năm trên 40km, có di tích Bông Lau - Lũng Phầy; di tích Bản Nằm, di tích Đèo Khách, đồn Thất Khê.v.v… Những di tích lịch sử ấy sẽ vật chứng rõ rệt về Tràng Định - mảnh đất anh hùng.

Kiến thức