GIẢI THÍCH TẠI SAO Ở F2 CÓ 16 HỢP TỬ

SÁCH / VTại BÀI TẬPhường
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬPhường
*
Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VTại BÀI TẬP.
*
Ngữ vnạp năng lượng SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VTại BÀI TẬP
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VTại BÀI TẬPhường
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VTại BÀI TẬPhường
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP.
*
Sinch học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP..
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA

Đề bài

Quan tiếp giáp hình 5 và:

*

- Giải say mê tại vì sao ngơi nghỉ F2 lại có 16 thích hợp tử.- Điền văn bản tương xứng vào bảng 5.

Bảng 5 : Phân tích công dụng lai hai cặp tính trạng

 

Vàng trơn

Vàng nhăn

Hạt xanh trơn

Hạt xanh nhăn

Tỉ lệ từng hình dáng gene nghỉ ngơi F2

 

 

 

 

Tỉ lệ mỗi mẫu mã hình sinh hoạt F2

 

 

 

 

 

Lời giải bỏ ra tiết

Vì F1 gồm loại gene AaBb => lúc lai F1 x F1 thì 1 bên mang lại 4 giao tử đực(AB,ab,Ab,aB),cùng 1 bên mang lại 4 giao tử mẫu (Ab,AB,ab,aB)

=> từng mặt mang đến 4 giao tử => 4x4 = 16 tổ hợp  Bảng 5 : Phân tích công dụng lai nhì cặp tính trạng