GROOVE FOLDER SYNCHRONIZATION LÀ GÌ

OneDrive for Business mbachulski.com SharePoint Server Phiên bản đăng ký SharePoint Server 2019 SharePoint trong mbachulski.com 365 Quản trị viên mbachulski.com 365 Office 365 do 21Vianet điều hành Office 365 do 21Vianet điều hành - Admin OneDrive (cơ quan hoặc trường học) Office dành cho doanh nghiệp OneDrive (cơ quan hoặc trường học) do 21Vianet điều hành OneDrive for Windows Trung tâm quản trị SharePoint SharePoint do 21Vianet điều hành Xem thêm...Ít hơn

Quan trọng:  Hỗ trợ cho ứng dụng đồng bộ OneDrive cho Doanh nghiệp cũ với SharePoint Online đã kết thúc. Nếu bạn thấy biểu tượng

*
này trên thanh tác vụ của mình, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm. 


Nếu tổ chức của bạn có một thuê baombachulski.com 365 cơ quan hoặc trường học hoặc sử dụng SharePoint Server 2019 và nhóm, bạn có thể đồng bộ các tệp mbachulski.com SharePoint và nhóm của mình vào một thư mục trên máy tính của mình. Điều này cho phép bạn làm việc trực tiếp trong file Explorer và truy nhập các tệp ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Và khi bạn quay lại trực tuyến, mọi thay đổi đã thực hiện đối với các tệp đó sẽ tự động đồng bộ.

Bạn đang xem: Groove folder synchronization là gì


Lưu ý: Để biết thông tin về cách đồng bộ tệp trên macOS, hãy xem mục đồng bộ tệp với OneDrive trên Mac OS X.


Thiết lập đồng bộ

Trên công cụ khởi động ứng dụng mbachulski.com 365, chọn SharePoint hoặc nhóm, rồi chọn site với các tệp bạn muốn đồng bộ.

Chọn tài liệu hoặc dẫn hướng đến thư mục con mà bạn muốn đồng bộ.

Hãy chọn Đồng bộ. (Bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần trên một máy tính để thiết lập đồng bộ trên máy tính đó. Sau khi bạn thiết lập đồng bộ, tệp tự động đồng bộ tệp.)

*

Các tệp sau đó đồng bộ với một thư mục trên PC của bạn có tên của tổ chức của bạn (ví dụ:%userprofile%\Contoso). Thư mục này được tự động thêm vào ngăn bên trái trong file Explorer. Bạn không thể chọn để đồng bộ với một vị trí khác.

*

5. để đồng bộ các tệp trên một máy tính khác, hãy đi đến máy tính đó, rồi làm theo các bước sau.


Lưu ý: 

Nếu bạn thấy biểu tượng khóa trên các tệp được đồng bộ trong file Explorer, điều này có nghĩa là các tệp được đồng bộ chỉ đọc. Có thể bạn không có quyền chỉnh sửa các tệp hoặc thư viện có thể yêu cầu kiểm tra hoặc có các cột hoặc siêu dữ liệu bắt buộc. Nếu bạn thay đổi các tệp trên máy tính của mình, những thay đổi này sẽ không đồng bộ. Để biết quyền, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Nếu một tên site có chứa một ký tự chẳng hạn như ":" không được hỗ trợ trong tên thư mục trong Windows, các tệp trên site không thể đồng bộ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tính Giá Offset Chuẩn, Hướng Dẫn Tính Giá Offset

Nếu bạn đã sử dụng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học ứng dụng đồng bộ trước đó, cấu trúc thư mục cho các thư mục đã đồng bộ có thể thay đổi khi bạn bắt đầu đồng bộ với ứng dụng đồng bộ. Trên máy tính với các phiên bản Windows cũ hơn, bạn đã sử dụng ứng dụng đồng bộ OneDrive trước đó, bạn có thể thấy thư mục "SharePoint " hoặc "cũ" hoặc "nhóm" bên dưới mục yêu thích trong file Explorer. Để loại bỏ thư mục "SharePoint " hoặc "nhóm" bổ sung, hãy bấm chuột phải và chọn loại bỏ.


Thay đổi thiết đặt đồng bộ

Để thay đổi các thư mục đồng bộ cho một trang, hoặc để ngừng đồng bộ tất cả các tệp trên một trang, hãy làm theo các bước sau đây:

Chọn biểu tượng đám mây màu lam OneDrive trong khu vực thông báo của thanh tác vụ Windows.

*

(Bạn có thể cần chọn mũi tên Hiển thị các biểu tượng ẩn

*
bên cạnh khu vực thông báo cho biểu tượng OneDrive xuất hiện. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive đang không chạy. Chọn bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi chọn OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

*

Chọn

*
Trợ giúp & Cài đặtthiết đặt>.

*

Để xem danh sách tất cả các site đồng bộ hóa của bạn, hãy chọn tab tài khoản .

*

Để thay đổi các thư mục mà bạn đang đồng bộ, hãy chọn chọn thư mục cho thư viện đó, rồi chọn các thư mục bạn muốn đồng bộ. Để ngừng đồng bộ một site, chọn dừng đồng bộ bên cạnh site. (Bản sao của tệp vẫn nằm trên máy tính của bạn. Bạn có thể xóa chúng nếu muốn.)

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

*

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Để được trợ giúp về tài khoản mbachulski.com và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của mbachulski.com, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

*

Người quản trị Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với mbachulski.com 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.