HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUỐC GIA

*

Trang nhà Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến Dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp lớn trực tuyến
*

Cichồng vào con đường Link dưới nhằm ĐK, đăng nhập https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

(Hướng dẫn ĐK, đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0 )

 

Mục 1. thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thương Mại Dịch Vụ công trực đường

1

BKH-THA-271833

Đăng ký kết Thành lập và hoạt động công ty tư nhân

Mức độ 4

2

BKH-THA-271834

Mức độ 4

3

BKH-THA-271835

Mức độ 4

4

BKH-THA-271884

Đăng ký kết ra đời cửa hàng cổ phần

Mức độ 4

5

BKH-THA-271885

Đăng ký kết ra đời công ty hợp danh

Mức độ 4

6

BKH-THA-271886

Mức độ 4

7

BKH-THA-271887

Mức độ 4

8

BKH-THA-271888

Đăng cam kết biến hóa member hòa hợp danh

Mức độ 4

9

BKH-THA-271889

Đăng cam kết chuyển đổi bạn thay mặt đại diện theo pháp luật của bạn trách rưới nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Mức độ 4

10

BKH-THA-271890

Mức độ 4

11

BKH-THA-271891

Đăng ký kết thay đổi thành viên công ty trách nát nhiệm hữu hạn hai member trlàm việc lên

Mức độ 4

12

BKH-THA-271892

Đăng ký biến đổi chủ cài đặt đơn vị trách nát nhiệm hữu hạn một member đối với trường hợp nhà sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá thể hoặc một đội nhóm chức

Mức độ 4

13

BKH-THA-271893

Đăng ký kết biến hóa nhà cài cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn một member theo quyết định của cơ quan bao gồm thẩm quyền về thu xếp, thay đổi công ty lớn công ty nước

Mức độ 4

14

BKH-THA-271894

Đăng ký thay đổi chủ download chủ thể trách nát nhiệm hữu hạn một member vì quá kế

Mức độ 4

15

BKH-THA-271895

Đăng ký kết chuyển đổi công ty cài đặt đơn vị trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên vày có không ít rộng một cá nhân hoặc nhiều hơn một nhóm chức được thừa kế phần vốn của công ty sở hữu, chủ thể ĐK thay đổi sang trọng loại hình chủ thể trách rưới nhiệm hữu hạn nhị member trlàm việc lên

Mức độ 4

16

BKH-THA-271896

Đăng ký thay đổi công ty thiết lập cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên vày tặng ngay đến tổng thể phần vốn góp

Mức độ 4

17

BKH-THA-271897

Đăng cam kết biến hóa công ty sở hữu cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng ngay cho 1 phần vốn điều lệ mang đến tổ chức hoặc cá thể không giống hoặc cửa hàng huy động thêm vốn góp từ cá thể hoặc tổ chức khác

Mức độ 4

18

BKH-THA-271898

Đăng ký kết đổi khác nhà doanh nghiệp lớn tư nhân trong ngôi trường hòa hợp phân phối, Tặng Ngay cho bạn, công ty công ty chết, mất tích

Mức độ 4

19

BKH-THA-271900

Mức độ 4

20

BKH-THA-271901

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp lớn tư nhân

Mức độ 4

21

BKH-THA-271902

Thông báo đổi khác ban bố của người đóng cổ phần sáng lập đơn vị CP

Mức độ 4

22

BKH-THA-271903

Thông báo biến đổi cổ đông là đơn vị đầu tư nước ngoài trong cửa hàng cổ phần không niêm yết

Mức độ 4

23

BKH-THA-271904

Thông báo chuyển đổi câu chữ đăng ký thuế

Mức độ 4

24

BKH-THA-271905

Mức độ 4

24

BKH-THA-271907

Mức độ 4

26

BKH-THA-271908

Mức độ 4

27

BKH-THA-271909

Mức độ 4

28

BKH-THA-271910

Đăng ký vận động Trụ sở, vnạp năng lượng chống thay mặt (so với doanh nghiệp lớn hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc những sách vở có giá trị pháp luật tương đương)

Mức độ 4

29

BKH-THA-271911

Cấp Giấy ghi nhận ĐK vận động Trụ sở, vnạp năng lượng chống thay mặt thay thế sửa chữa cho ngôn từ đăng ký chuyển động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ĐK chuyển động chi nhánh, vnạp năng lượng phòng đại diện bởi cơ sở ĐK đầu tư cấp nhưng mà không chuyển đổi nội dung ĐK hoạt động

Mức độ 4

30

BKH-THA-271912

Mức độ 4

31

BKH-THA-271913

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (so với công ty lớn hoạt động theo Giấy phxay đầu tư chi tiêu, Giấy ghi nhận đầu tư chi tiêu hoặc các giấy tờ có mức giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

32

BKH-THA-271914

Mức độ 4

33

BKH-THA-271915

Đăng ký kết thay đổi văn bản đăng ký chuyển động chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt (so với doanh nghiệp vận động theo Giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư chi tiêu hoặc những sách vở có mức giá trị pháp luật tương đương)

Mức độ 4

34

BKH-THA-271916

Đăng cam kết thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với công ty chuyển động theo Giấy phép chi tiêu, Giấy ghi nhận đầu tư chi tiêu hoặc các sách vở có mức giá trị pháp luật tương đương)

Mức độ 4

35

BKH-THA-271917

Thông báo chào bán CP độc thân của công ty cổ phần không phải là công ty CP đại chúng

Mức độ 4

36

BKH-THA-271918

Thông báo cập nhật công bố cổ đông là cá nhân quốc tế, tín đồ thay mặt theo uỷ quyền của người đóng cổ phần là tổ chức triển khai quốc tế (so với đơn vị cổ phần)

Mức độ 4

38

BKH-THA-271919

Thông báo dịch vụ cho thuê doanh nghiệp lớn tư nhân

Mức độ 4

39

BKH-THA-271920

Đăng ký ra đời cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn một member từ việc phân chia doanh nghiệp

Mức độ 4

40

BKH-THA-271921

Đăng ký kết thành lập và hoạt động đơn vị trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trsinh sống lên từ những việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

41

BKH-THA-271922

Đăng ký Thành lập và hoạt động cửa hàng cổ phần từ các việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

42

BKH-THA-271923

Đăng ký Thành lập và hoạt động cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn một member từ những việc bóc doanh nghiệp

Mức độ 4

43

BKH-THA-271924

Đăng cam kết Ra đời công ty trách nhiệm hữu hạn hai member trở lên từ những việc tách bóc doanh nghiệp

Mức độ 4

44

BKH-THA-271925

Đăng ký thành lập và hoạt động đơn vị CP từ việc tách bóc doanh nghiệp

Mức độ 4

45

BKH-THA-271926

Mức độ 4

46

BKH-THA-271927

Mức độ 4

47

BKH-THA-271928

Chuyển đổi công ty trách nát nhiệm hữu hạn thành công xuất sắc ty cổ phần

Mức độ 4

48

BKH-THA-271929

Chuyển thay đổi đơn vị cổ phần thành công xuất sắc ty trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên

Mức độ 4

49

BKH-THA-271930

Chuyển đổi đơn vị CP thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhị member trsống lên

Mức độ 4

50

BKH-THA-271931

Chuyển đổi công ty bốn nhân thành công xuất sắc ty trách nhiệm hữu hạn

Mức độ 4

51

BKH-THA-271932

Thông báo trợ thì chấm dứt tởm doanh

Mức độ 4

52

BKH-THA-271933

Thông báo về Việc tiếp tục sale trước thời hạn vẫn thông báo

Mức độ 4

53

BKH-THA-271934

Giải thể doanh nghiệp

Mức độ 4

54

BKH-THA-271936

Chấm kết thúc hoạt động chi nhánh, văn uống phòng thay mặt, vị trí khiếp doanh

Mức độ 4

55

BKH-THA-271937

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lớn

Mức độ 4

56

BKH-THA-271938

Cấp đổi Giấy chứng nhận ĐK sale hoặc Giấy chứng nhận ĐK sale và ĐK thuế quý phái Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp lớn tuy nhiên không biến đổi nội dung đăng ký sale cùng ĐK thuế

Mức độ 4

57

BKH-THA-271939

Hiệu đính đọc tin ĐK doanh nghiệp

Mức độ 4

58

BKH-THA-271940

Cập nhật bổ sung cập nhật ban bố ĐK doanh nghiệp

Mức độ 4

 

Mục 2. thành lập và hoạt động và hoạt động công ty làng mạc hội

 

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Dịch Vụ Thương Mại công trực tuyến đường

59

BKH-THA-271601

Thông báo Cam kết triển khai phương châm thôn hội, môi trường

Mức độ 4

60

BKH-THA-271602

Thông báo biến đổi ngôn từ Cam kết tiến hành kim chỉ nam buôn bản hội, môi trường

Mức độ 4

61

BKH-THA-271603

Thông báo chấm dứt Cam kết tiến hành mục tiêu xã hội, môi trường

Mức độ 4

62

BKH-THA-271604

Thông báo mừng đón viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

63

BKH-THA-271605

Thông báo biến hóa văn bản đón nhận viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

64

BKH-THA-271606

Cung cung cấp lên tiếng, bản sao Báo cáo Review tác động làng hội và Văn uống phiên bản đón nhận viện trợ, tài trợ