Học lớp công chứng viên ở đâu

Huyền My: Chào luật sư, hiện tại tôi đang có dự định theo học lớp công chứng viên tại học viện tư pháp với mong muốn mở một văn phòng công chứng tư nhân. Vậy tôi cần phải chuẩn bị những gì, thủ tục thành lập văn phòng công chứng như thế nào?

*

Nguồn ảnh: Internet.

Bạn đang xem: Học lớp công chứng viên ở đâu

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt. Đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Tham gia khóa đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng tại Học viện Tư pháp

Căn cứ theo Điều 8 Luật công chứng năm 2014 quy định về tiêu chuẩn của công chứng viên như sau:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

1. Có bằng cử nhân luật;

2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Như vậy, trước hết để trở thành công chứng viên, bạn phải là công dân Việt Nam được đào tạo và có bằng cử nhân luật, có đạo đức và sức khỏe tốt.

Sau khi có bằng cử nhân luật, bạn sẽ phải tham gia lớp đào tạo nghề công chứng tại Học viện tư pháp. Thời gian khóa đào tạo là 12 tháng (điều 9 Luật này). Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bạn sẽ được cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Tuy nhiên, không phải trong bất kì trường hợp nào muốn trở thành công chứng viên đều phải tham gia khóa học này. Cụ thể các trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng được quy định tại điều 10 Luật công chứng viên 2014 như sau:

1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

2. Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Như vậy, trong trường hợp được miễn tham gia khóa đào tạo hành nghề vẫn phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại Học viện Tư pháp trong 03 tháng và tập sự hành nghề.

Tập sự hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng

Tiếp đó, khi đã hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ tiến hành tập sự hành nghề tại phòng công chứng Sở tư pháp hoặc văn phòng công chứng. Trong trường hợp không tìm được tổ chức hành nghề công chứng để tập sự có thể liên hệ với Sở tư pháp địa phương để được sắp xếp phù.

Xem thêm: Các Cách Giảm Đau Họng Tại Nhà Bằng Phương Pháp Dân Gian, Các Cách Chữa Đau Họng Dân Gian Tại Nhà

Về thời gian tập sự hành nghề công chứng được quy định tại điều 11 Luật này, theo đó: Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

Kiểm tra tập sự

Khi hết thời gian tập sự, bạn phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự. Một năm, Bộ Tư pháp tổ chức 02 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Trong trường hợp không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trước, người tập sự được phép đăng ký kiểm tra lại trong đợt sau nhưng tổng số lần kiểm tra tối đa chỉ 03 lần. (Điều 16, Điều 17, Thông tư 04/2015/TT-BTP). Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.

Làm hồ sơ xin bổ nhiệm công chứng viên

Sau khi đã hoàn tất các bước nói trên, bạn nộp hồ sơ xin bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại Điều 12 của Luật Công chứng 2014.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

b) Phiếu lý lịch tư pháp;

c) Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;

d) Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;

đ) Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này;

e) Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;

g) Giấy chứng nhận sứckhỏedo cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên.