Hæ°á»›ng dẫn cấu hã¬nh openwrt lã m access point (ap) vã  cã¡ch thãªm vlan cho guest ap

Ở các bài viết trước, mình đã lí giải các bạn tận dụng tối đa những máy chủ miễn giá thành nhằm trở thành server v2ray. Hôm ni, thì mình vẫn khuyên bảo chúng ta cài thẳng v2ray lên router (cụ thể là openwrt) để cần sử dụng 4G miễn tổn phí