HƯỚNG DẪN GHI SỔ S01/ĐP

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Thu Chi Đảng Phí Mới Nhất Năm 2020, Please Wait Tại mbachulski.com: Tổng hợp kiến thức về nội thất

Tin hoạt động Tài liệu Văn bản ban hành Truyên truyền gương điển hình Hình ảnh – Video Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt. Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.

*

*

HƯỚNG DẪN THU – CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG —–

A- PHẦN THU VÀ QUẢN LÝ ĐẢNG PHÍ

I- Thu đảng phí của đảng viên

1- Đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội, tiền công.Bao gồm:

– Các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề được tính đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn đang xem: Hướng dẫn ghi sổ s01/đp

Đang xem: Hướng dẫn thu chi đảng phí mới nhất

– Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

– Các khoản phụ cấp không tính thu nhập đóng đảng phí như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp nghề không tính đóng bảo hiểm xã hội.

2- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

3- Đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí…), mức đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công; thu nhập tính đóng đảng phí. Bao gồm


– Tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

– Các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị

– Các khoản phụ cấp được tính đóng bảo hiểm xã hội.

– Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

IIQun lý đng phí thu được

1- Đối với các chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở

a- Đảng phí thu được, được trích lại 30%, nộp lên cấp ủy cấp trên 70% định kỳ theo tháng kèm theo biểu mẫu báo cáo thu, nộp đảng phí (mẫu báo cáo số B01/ĐP) và báo cáo thu, chi tài chính (Mẫu số BC01-TCĐ).

-Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (mở 01 loại sổ): Sổ thu, nộp đảng phí (mẫu sổ S01/ĐP).

– Đối với đảng bộ bộ phận (mở 3 loại sổ):

+ Sổ tổng hợp thu, nộp đảng phí (mẫu số S02/ĐP).

+ Sổ theo dõi chi tiết thu tiền đảng phí của các đơn vị cấp dưới (mẫu số S03/ĐP).

+ Sổ tổng hợp thu tiền đảng phí của các đơn vị cấp dưới (mẫu số S04/ĐP).

2. Đối với các chi bộ cơ sở

a- Đảng phí được trích để lại 70%, nộp 30% lên Đảng ủy Khối định kỳ theo quý kèm theo biểu mẫu báo cáo thu, nộp đảng phí (mẫu báo cáo số B01/ĐP) và báo cáo thu, chi tài chính (Mẫu số BC01-TCĐ).

bMở sổ theo dõi: Sổ thu, nộp đảng phí (mẫu sổ S01/ĐP).

3. Đối với đảng bộ cơ sở

a- Đảng phí được trích để lại 70%, nộp 30% lên Đảng ủy Khối định kỳ theo quý kèm theo biểu mẫu báo cáo thu, nộp đảng phí (mẫu báo cáo số B01/ĐP) và báo cáo thu, chi tài chính (Mẫu số BC01-TCĐ).


bMở sổ theo dõi:

– Sổ tổng hợp thu, nộp đảng phí (mẫu số S02/ĐP).

Xem thêm: Đóng Dấu Giáp Lai Ảnh Như Thế Nào, Dấu Giáp Lai Là Gì

– Sổ theo dõi chi tiết thu tiền đảng phí của các đơn vị cấp dưới (mẫu số S03/ĐP).

– Sổ tổng hợp thu tiền đảng phí của các đơn vị cấp dưới (mẫu số S04/ĐP).

B. PHẦN CHI

I- Lập dự toán

1- Đối tượng

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở; đảng bộ bộ phận; chi, đảng bộ cơ sở lập dự toán (theo Mẫu số DT01-TCĐ ).

2- Nội dung lập dự toán

Hàng năm, căn cứ vào chế độ chi ở mục II (về nội dung chi và cơ sở lập dự toán), cấp ủy đảng lập dự toán chi hoạt động công tác đảng của cấp mình gửi cơ quan, đơn vị dự toán cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng hợp chung dự toán thu, chi của cơ quan, đơn vị mình.

II- Nội dung chi và cơ sở lập dự toán chi hot đng

1- Chi mua báo, tạp chí, tài liệu

Mỗi chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận, chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở đều có báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng bộ địa phương và được cấp thêm 1 cuốn Thông tin Công tác Tuyên giáo và mua 01 Đề cương thời sự do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Tổ chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm mua và cấp Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản cho các chi bộ trực thuộc.

2- Chi tổ chức Đại hội Đảng

3- Chi khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên

Chi khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên bao gồm mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng và mua khung, phôi bằng khen, giấy khentheo quyđịnh hiện hành.


4- Chi phụ cấp cấp ủy

5- Chi hoạt động khác

– Văn phòng phẩm;

– Thông tin, tuyên tuyền;

– Chi hội nghị, công tác phí;

– Chi công tác xây dựng Đảng như: chi đào tạo, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ, chính trị, xây dựng đảng, chi học tập triển khai nghị quyết, chi tổ chức các lớp quần chúng tìm hiểu về đảng, kết nạp đảng viên, bồi dưỡng đảng viên mới, cấp ủy viên;

– Chi tiếp khách, thăm hỏi;

– Sửa chữa, mua máy móc, thiết bị;

– Chi đảng vụ khác.

* Định mức:

– Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có 30 đảng viên trở xuống: Định mức chi cố định là 10 lần mức lương tối thiểu/chi bộ/năm.

– Từ đảng viên thứ 31 đến đảng viên thứ 100: Định mức chi bằng 0,4 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm.

– Từ đảng viên thứ 101 đến đảng viên thứ 200: Định mức chi bằng 0,3 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm.

– Từ đảng viên thứ 201 đến đảng viên thứ 300: Định mức chi bằng 0,2 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm.

– Từ đảng viên thứ 301 trở lên: định mức chi bằng 0,1 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm.

6- Nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức đảng

– Đảng phí được trích giữ lại.

– Thu khác của tổ chức đảng: Thu về thanh lý tài sản, các khoản thu từ hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức cá nhân cho hoạt động của tổ chức đảng.

– Ngân sách nhà nước cấp bằng chênh lệch tổng dự toán chi (-) số tiền đảng phí được trích giữ lại và các khoản thu khác của tổ chức đảng và thông qua các cơ quan, đơn vị.