Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 3.4.0

Báo không thiết lập được


Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 3.4.0

- Nâng cung cấp tính năng kê knhị tờ knhị quyết toán thuế TNDoanh Nghiệp mẫu 03/TNDN:Hỗ trợ tính Thuế TNDoanh Nghiệp bắt buộc nộp của bất động sản trong thời điểm <15> = Thu nhập tính thuế TNDoanh Nghiệp sau khi trừ trích lập quỹ KHCN <13> x Thuế suất <14> trên Phú lục 03-5/TNDN đi cùng tờ quyết toán 03/TNDN theo cơ chế trong Thông tư số 96/2015/TT-BTC cùng chất nhận được sửa tiêu chuẩn <15> để đáp ứng nhu cầu trường đúng theo NNT có cả lệch giá tự ủy quyền BDS (thuế suất 20%) và doanh thu từ bỏ sale nhà xã hội (thuế suất 10%).Hết hiệu lực kê khai Prúc lục 03-6/TNDoanh Nghiệp đi cùng tờ knhì 03/TNDoanh Nghiệp từ bỏ kỳ tính thuế năm năm 2016 trsinh sống đi.Bổ sung tính năng kê khai Prúc lục 02 - Báo cáo trích lập quỹ cải tiến và phát triển kỹ thuật cùng công nghệ phát hành dĩ nhiên Thông bốn số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Lúc kê khai tờ khai 03/TNDN tự kỳ tính thuế năm 2016 trsinh hoạt đi.


Xem thêm: Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Mc Logistics Việt Nam, Công Ty Tnhh Tm Và Dv Mc Logistics Vn

- Nâng cấp cho vận dụng để bổ sung tính năng lập Thông báo hiệu quả hủy tem rượu (mẫu mã số 02), Báo cáo mất tem rượu (mẫu 03), Báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu số 06) ban hành đương nhiên Thông tư số 160/2013/TT-BTC;


Xem thêm: Cách Nấu Thịt Lợn Ngon Đơn Giản Tại Nhà

Bạn rất có thể cài đặt những phiên bạn dạng tương thích không giống dưới đây.

HTKK 4.5.8 mbachulski.com HTKK 4.5.7 mbachulski.com HTKK 4.5.6 mbachulski.com HTKK 4.5.5 mbachulski.com HTKK 4.5.4 mbachulski.com HTKK 4.5.3 mbachulski.com HTKK 4.5.2 mbachulski.com HTKK 4.5.1 mbachulski.com HTKK 4.5.0 mbachulski.com HTKK 4.4.9 mbachulski.com HTKK 4.4.8 mbachulski.com HTKK 4.4.7 mbachulski.com HTKK 4.4.6 mbachulski.com HTKK 4.4.5 mbachulski.com HTKK 4.4.4 mbachulski.com HTKK 4.4.3 mbachulski.com HTKK 4.4.2 mbachulski.com HTKK 4.4.1 mbachulski.com HTKK 4.4.0 mbachulski.com HTKK 4.3.9 mbachulski.com HTKK 4.3.8 mbachulski.com HTKK 4.3.7 mbachulski.com HTKK 4.3.6 mbachulski.com HTKK 4.3.5 mbachulski.com HTKK 4.3.4 mbachulski.com HTKK 4.3.3 mbachulski.com HTKK 4.3.2 mbachulski.com HTKK 4.3.1 mbachulski.com HTKK 4.3.0 mbachulski.com HTKK 4.2.9 mbachulski.com HTKK 4.2.8 mbachulski.com HTKK 4.2.7 mbachulski.com HTKK 4.2.6 mbachulski.com HTKK 4.2.5 mbachulski.com HTKK 4.2.4 mbachulski.com HTKK 4.2.3 mbachulski.com HTKK 4.2.2 mbachulski.com HTKK 4.2.1 mbachulski.com HTKK 4.2.0 mbachulski.com HTKK 4.1.9 mbachulski.com HTKK 4.1.8 mbachulski.com HTKK 4.1.7 mbachulski.com HTKK 4.1.6 mbachulski.com HTKK 4.1.5 mbachulski.com HTKK 4.1.4 mbachulski.com HTKK 4.1.3 mbachulski.com HTKK 4.1.2 mbachulski.com HTKK 4.1.1 mbachulski.com HTKK 4.1.0 mbachulski.com HTKK 4.0.9 mbachulski.com HTKK 4.0.8 mbachulski.com HTKK 4.0.7 mbachulski.com HTKK 4.0.6 mbachulski.com HTKK 4.0.5 mbachulski.com HTKK 4.0.4 mbachulski.com HTKK 4.0.3 mbachulski.com HTKK 4.0.2 mbachulski.com HTKK 4.0 mbachulski.com HTKK 3.8.7 mbachulski.com HTKK 3.8.6 mbachulski.com HTKK 3.8.5 mbachulski.com HTKK 3.8.4 mbachulski.com HTKK 3.8.3 mbachulski.com HTKK 3.8.2 mbachulski.com HTKK 3.8.1 mbachulski.com HTKK 3.8.0 mbachulski.com HTKK 3.4.6 mbachulski.com HTKK 3.4.5 mbachulski.com HTKK 3.4.4 mbachulski.com HTKK 3.4.3 mbachulski.com HTKK 3.4.2 mbachulski.com HTKK 3.4.1 mbachulski.com HTKK 3.4.0 mbachulski.com HTKK 3.3.8 mbachulski.com HTKK 3.3.7 mbachulski.com HTKK 3.3.6 mbachulski.com HTKK 3.3.5 mbachulski.com HTKK 3.3.4 mbachulski.com HTKK 3.3.3 mbachulski.com HTKK 3.3.1 mbachulski.com HTKK 3.3.0 mbachulski.com HTKK 3.2.5 mbachulski.com HTKK 3.2.4 mbachulski.com HTKK 3.2.3 mbachulski.com HTKK 3.2.2 mbachulski.com HTKK 3.2.1 mbachulski.com

Chuyên mục: Kiến thức