HƯỚNG DẪN SỐ 27-HD/BTCTW NGÀY 26/3/2009

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 27-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC MIỄN CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sảnViệt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lầnthứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiếnđấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

- Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫnthực hiện việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên như sau:

Đối tượng, thủ tục xét miễn côngtác và sinh hoạt đảng

1.1. Xét, quyếtđịnh miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏeyếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt đảng

- Đảng viên tuổi cao là đảngviên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động: nam trên 60 tuổi, nữtrên 55 tuổi.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 27-hd/btctw ngày 26/3/2009

- Đảng viên sức khỏe yếu do chibộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của đảng viên (mắc bệnh cần chữatrị dài ngày (từ ba tháng trở lên); hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế).

- Đảng viên thuộc đối tượng nêutrên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ. Chi bộ họp xét, ranghị quyết để đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết củachi bộ) và báo cáo với cấp ủy cơ sở. Khi đảng viên có nguyện vọng trở lại côngtác và sinh hoạt đảng, làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo để chi bộ xét, quyết định.

1.2. Xét, quyết định miễncông tác và sinh hoạt đảng đối với những trường hợp khác

a) Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước,ngoài nước từ ba tháng trở lên; đảng viên làm việc lưu động hoặc việc làm khôngổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạtchi bộ theo quy định.

Đảng viên làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xinmiễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyếtcho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sởbiết; thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng. Hết thờigian miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên phải làm bản tự kiểm điểm về việcgiữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo để chi bộ xét cho trở lại sinh hoạt đảng.Trường hợp đảng viên cần đi thêm đợt mới thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộxem xét, quyết định.

Xem thêm: Đậu Lăng: Dinh Dưỡng, Lợi Ích Và Cách Nấu Đậu Lăng Đỏ Tách Vỏ

b) Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ trước tuổichờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễncông tác và sinh hoạt đảng.

Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làm thủ tụcnghỉ hưu thì tổ chức đảng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộnơi đảng viên cư trú; nếu đảng viên có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng thì làmđơn, báo cáo chi bộ nơi mình làm việc. Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viênđược miễn sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết. Sau khi cơ quan có thẩmquyền làm xong thủ tục, cấp sổ hưu cho đảng viên thì tổ chức đảng chuyển sinhhoạt đảng chính thức cho đảng viên về nơi cư trú.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của đảngviên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

- Được dự đại hội đảng viên, được chi ủy hoặc bíthư chi bộ thông báo nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước,tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ

- Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảngkhi có đủ tiêu chuẩn

- Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trongthời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điềukiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quyđịnh. Bản thân gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tưcách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng.