Học lập trình java web như thế nào?

Để tiến hành theo phía dẫn sản xuất web application với java, các bạn cần phải có những phần mềm sau đây:

NetBeans IDEJava Development Kit (JDK)GlassFish Server xuất hiện Source Edition

Giới thiệu cấu tạo thiết kế web application với java

Trong lí giải này, một áp dụng web Java kết nốithẳng với một cơ sở tài liệu MySQL bằng cách áp dụng API Java Database Connectivity (JDBC).

Bạn đang xem: Học lập trình java web như thế nào?

Các vận dụng nhưng chúng ta tạo ra vào lý giải này tương quan tới việc tạo nên hai trang JSP. Trong mỗi trang bạn áp dụng HTML và CSS nhằm thiết kế hình ảnh và tiến hành truy vấn các đại lý dữ liệu với hiển thị tài liệu truy vấn vấn được vào nhị trang JSP.

Hai bảng (table) sử dụng gồm Subject với Counselor được cất trong cơ sở tài liệu MySquốc lộ cùng với thương hiệu webappjavadb. Tải câu lệnh chế tạo 2 bảng Subject và Counselor trên đây.

Xem thêm: Coông Thông Tin Chính Phủ - Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ

Xem xét kịch bạn dạng nhì tầng tạo ra website application cùng với java


*
Ảnh: NetBeans.org

Giao diện trang index.jsp


*

Giao diện trangresponse.jsp


*

Các bước triển khai sản xuất website application với java

Tạo bắt đầu một project

ChọnFile -> New Project từ bỏ menu -> chọnJava Web -> chọnWeb Application -> chọnNext.


*

*

*

Tại màn hình tiếp nối chọn Finish

Thiết kế trang index.jsp

Chuột nên trên JavaWebApplication -> lựa chọn New -> lựa chọn JSP


Ttốt đổi nội dung thân cặp thẻ thành: Trang chủ

Thay thay đổi ngôn từ thân cặp thẻ thành: Hướng dẫn kiến thiết website application với java


Đặt con trỏ trên dòng new (cái phía dưới thẻ ) để thực hiện ckém vào table gồm 2 dòng, một cột và thuộc tính border = 0 ->tiếp đến nhấn đúp loài chuột vào hình tượng Table tạiPalette


Thêm các câu chữ dưới đây (câu chữ bắt đầu được in đậm)

Tư vấn cùng chăm gia
Để xem chi tiết vui tươi lựa chọn chủ đề mặt dưới
Đối với chiếc bên dưới cùng của bảng được dùng để chèn khung. Để có tác dụng điều này bọn họ đã đặt bé trỏ thân cặp thẻ thứ hai -> thừa nhận đúp vào hình tượng Form


Nhậpvào ngôn từ sau đây thân các thẻ (văn bản mới được in đậm)

Chọn nhà đề:Để xem trang này vào trình chăm nom, click chuột phải vào tập tin index.jspvới chọn Run File


Thiết kế trangresponse.jsp

Chuột yêu cầu trên JavaWebApplication -> lựa chọn New -> chọn JSP.. -> nhậpresponse tại Field Name -> chọn Finish

Thay thay đổi title thành: Web Application Java– placeholder.

BỏHello World!, kế tiếp bổ sung cập nhật đoạn code sau đặt vào thẻ


Thiết lập JDBC giúp kết nối vận dụng với cửa hàng dữ liệu

Thiết lập kết nối mang lại MySQL

Chọn Services -> loài chuột nên vào Databases -> chọn New Connection -> chọn MySQL (Connector/J driver) -> lựa chọn Next


Tạoglassfish-resources.xml

Vào File -> chọn New File -> chọn GlassFish (trên Categories) -> lựa chọn JDBC Resource (tại File Types) -> lựa chọn Next


Chọn Next

Nhập JDBC Connection Pool Name -> lựa chọn jdbc:mysql://localhost:3306/webappjavadb tại Extract from Existing Connection-> chọn Next


Tại Resource Type, lựa chọn javax.sql.ConnectionPoolDataSource ->chọn Finish


Kết trái thu đượcglassfish-resources.xml


Nguồn tài liệu và chuỗi liên kết mang đến MySquốc lộ đã được thiết lập


Ttê mê chiếu nguồn dữ liệu từ ứng dụng

Tạo tập tin website.xml

Vào File ->lựa chọn New File -> lựa chọn Web (tại Categories) -> lựa chọn Standard Deployment Descriptor (website.xml) (trên File Types) -> chọn Next -> lựa chọn Finish


Nhấn lưu ban tập tin web.xml (tại mục Configuration Files của Projects) -> lựa chọn thẻReferences -> msinh hoạt rộngResource References -> lựa chọn Add, tạiResource References nhậpjdbc/webapplicationjava, trên Resource Type chọnjava.net.URL -> lựa chọn OK


Tiếp theo đặt bé trỏ trước dòng của trang index.jsp -> dìm lưu ban vàoDB Report vào Palette -> hướng đẫn những thông số

Variable Name: subjectsScope: pageData Source: jdbc/webapplicationjavaQuery Statement: SELECT subject_id, name FROM Subject

Chọn OK

Bổ sung đoạn mã in đậm vào thân cặp thẻ

Chọn nhà đề:$row.nameSau kia xoá đoạn mã sau

Thực thi trang index.jsp, kết quả hiển thị trong trình duyệt


Tiếp đến, mngơi nghỉ tập tinresponse.jsp, kế tiếp đặt con trỏ trước dòng ->dấn lưu ban vàoDB Report vào Palette -> chỉ định và hướng dẫn các thông số

Variable Name: counselorQueryScope: pageData Source: jdbc/webapplicationjavaQuery Statement: SELECT * FROM Subject, Counselor WHERE Counselor.counselor_id = Subject.counselor_idfk AND Subject.subject_id = ?

Thay thay đổi mã của trang nlỗi sau (lưu ý phần in đậm)