HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ GIÁM SÁT SERVER BẰNG ZABBIX

Zabbix là chiến thuật mã nguồn msinh hoạt, được áp dụng để quan sát và theo dõi và ghi dìm hiệu suất thao tác, tính chuẩn bị của khối hệ thống máy chủ, máy cùng các tài nguyên công nghệ ban bố khác.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt và giám sát server bằng zabbix


Cài đặt Zabbix Server :

Bản thiết lập được thực hiện trên hệ quản lý và điều hành CentOS 7, với cũng hoàn toàn có thể được thiết lập tựa như bên trên hệ quản lý Red Hat, Scientific Linux version 7.x trở lên.


Hệ quản lý và điều hành : CentOS 7 64bit server

Địa chỉ IP. : 192.168.1.150/24

Hostname : server1.anninhcó.local

Zabbix Client System:

Hệ quản lý điều hành : CentOS 7 64bit server


Địa chỉ IP.. : 192.168.1.152/24

Hostname : server2.mbachulski.com.local

Thứ nhất chúng ta vẫn bắt đầu cùng với lắp thêm Server trước.

Trước tiên trước lúc setup Zabbix, họ đề xuất triển khai cài Lamp Server trước, nhằm mua Lamp, hiểu bài sau :

Sau đó triển khai sở hữu Zabbix Server. Theo mang định, Zabbix không có sẵn trên Repository của CentOS. Vì vậy, họ đang add thêm EPEL cùng repository của Zabbix để Install Zabbix Server.

Để cài đặt EPEL repository, nhập lệnh :

yum install epel-releaseCấu hình ZabbixZone package repository với GPG key bằng cách sử dụng command :

rpm --import http://repo.zabbix.com/RPM-GPG-KEY-ZABBIXrpm -Uv http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el7.noarch.rpmCài đặt Zabbix VPS sử dụng command :

yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gatewaySau kia Edit file /etc/httpd/conf.d/zabbix :

vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.confCập nhật lại Timezone :


php_value date.timezone Asia/KolkataRestart lại httpd :

systemctl restart httpdTạo Database MySquốc lộ cùng user đến Zabbix :

Login vào MariaDB bằng dòng lệnh :

mysql -u root –pTạo một Database thương hiệu “zabbixdb “ và một database user tên “zabbixuser “.

"localhost" identified by "password";Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)MariaDB <(none)>> flush privileges;Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)MariaDB <(none)>> exitByeImport zabbix templates vào Zabbix databaseTrong quy trình Import template, bạn sẽ được đòi hỏi hỗ trợ password của zabbixuser.


mysql -u zabbixuser -p zabbixdb mysql -u zabbixuser -p zabbixdb mysql -u zabbixuser -p zabbixdb Cấu hình Zabbix server :

Edit tệp tin /etc/zabbix/zabbix_VPS.conf,

vi /etc/zabbix/zabbix_hệ thống.confChỉnh sửa lại database name, user với password nhưng họ vừa mới tạo ra. Nếu các chiếc này đã biết thành comment, hãy unphản hồi chúng.

Xem thêm: Blog - Hack Nick Zing Me

<...>DBName=zabbixdb<...>DBUser=zabbixuser<...>DBPassword=password<...>Save sầu với đóng file lại.

Tiếp theo, bọn họ đang thông số kỹ thuật để Zabbix Server hoàn toàn có thể đo lường và tính toán bao gồm nó. Để thực hiện, tiến hành edit file /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf


vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.confThực hiện đa số thay đổi :

<...>## Line 85 - Specify Zabbix hệ thống ##Server=127.0.0.1<...>## Line 126 - Specify Zabbix hệ thống ##ServerActive=127.0.0.1<...>## Line 137 - Specify Zabbix VPS Hostname or IPhường address ##Hostname=server1.anninhvới.local<...>Save sầu và đóng tệp tin lại.

Chỉnh sửa PHPhường Setting :

Để chỉnh sửa setting của PHPhường, chúng ta mngơi nghỉ với edit file : php.ini

vi /etc/php.iniChỉnh sửa phần đa quý giá theo thông số kỹ thuật tiếp sau đây, nếu như đông đảo cái này không tồn tại sẵn, hãy tự cung ứng :

max_execution_time = 600max_input_time = 600memory_limit = 256Mpost_max_kích thước = 32Mupload_max_filekích thước = 16Mdate.timezone = Asia/KolkataLưu với đóng góp file lại.

Cấu hình Firewall và SELinux setting :

Cấu hình iptables được cho phép port của Zabbix trải qua, gồm gồm 2 port 10050 and 10051 :

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcpRestart lại service để đổi khác gồm hiệu lực thực thi :

systemctl restart firewalldNếu bạn bao gồm dùng SELinux, chạy chiếc lệnh này để Apađậy hoàn toàn có thể liên hệ được cùng với Zabbix.

Edit tệp tin /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf :

vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.confAdd dãy IP mà bạn muốn cấp quyền truy cập Zabbix trải qua giao diện Web. Nếu thực hiện “ Allow from All “, bạn có thể truy cập Zabbix từ bỏ bất kể Server nào.

Ở đây, fan viết lựa chọn hàng 192.168.1.0/24 :

Alias /zabbix /usr/share/zabbixOptions FollowSymLinksAllowOverride NoneOrder allow,denyAllow from 192.168.1.0/24Save và đóng góp tệp tin. Start/Restart service của zabbix với httpd, mang đến đều dịch vụ này tự động hóa chạy những lần thứ reboot :

systemctl start zabbix-serversystemctl start zabbix-agentsystemctl restart httpdsystemctl restart mariadbsystemctl enable zabbix-serversystemctl enable zabbix-agent

Cấu hình Zabbix thông qua đồ họa Web :

Chúng ta sẽ kết thúc phần cài đặt và cấu hình được một số phần. Bây giờ đồng hồ vẫn liên tục cấu hình Zabbix Server trải qua đồ họa Web :

Tại trình trông nom, nhập vào cửa hàng http://ip-address/zabbix hoặc http://domain-name/zabbix

Bnóng Next .

*

Để coi màn hình, Cliông xã vào Monitoring -> Screens từ bỏ Zabbix Dashboard :

*

Quý Khách có thể coi các mục toàn bộ chú ý với biết tin sống Monitoring -> Triggers

*

Tổng kết :

Trong giải đáp này, họ đang tìm hiểu phương pháp setup cùng một số thông số kỹ thuật cơ phiên bản của Zabbix. Để xem thêm về Zabbix, hãy thảnh thơi mày mò từng mục vào Dashboard của Zabbix, để đưa ra một cách thực hiện Monitor phù hợp duy nhất với khối hệ thống thứ của doanh nghiệp.

setup zabbix trên centos 7thiết lập zabbix trên ubuntuthiết lập zabbix agentcách setup zabbixzabbix là gìzabbix agentzabbix monitorzabbix web monitoringcài đặt zabbix