HYPERGEOMETRIC DISTRIBUTION LÀ GÌ

Phân pân hận khôn xiết bội - Hypergeometric Distribution

# Mục lục - Table of contents

❓ Đặc điểm

Các đặc thù (phương pháp tính khôn cùng nhanh)

❓ Kỳ vọng - Expected Value

❓ Phương thơm sai - Variance

❓ Xấp xỉ phân phối

# Nội dung - Content