INTERGER LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Interger là gì

*
*
*

integer
*

Integer (Econ) Số nguyên+ Một số tròn, không tồn tại phần thập phân tuyệt phân số.
integer /"intidʤə/ danh từ
(toán thù học) số nguyên dòng nguim, thứ trọn vẹn, toàn diện và tổng thể, toàn bộnguyênGaussian integer: số ngulặng GauxơGaussian integer: số ngulặng Gausscomplex integer: số nguyên ổn phứccomplex integer: số nguyên ổn Gauxơcomplex integer: số nguyên Gaussdivisible by an integer: phân chia không còn mang lại một vài nguyêndivision of a fraction by an integer: phân chia một phân số mang đến một số nguyêndivisor of an integer: ước số của một số trong những nguyêneven integer: số ngulặng chẵngauss integer number: số ngulặng Gauxơinteger constant: hằng nguyêninteger constant: hằng số nguyêninteger data type: mẫu mã dữ liệu nguyêninteger expression: biểu thức số nguyêninteger number: số nguyêninteger part: phần nguyêninteger polyhedron: đa diện nguyêninteger programming: quy hoạch nguyêninteger programming: xây dựng số nguyêninteger solution: nghiệm nguyêninteger type: đẳng cấp nguyêninteger type: kiểu số nguyêninteger unit: bộ số nguyêninteger value: giá trị hình trạng số nguyêninteger variable: thay đổi nguyêninteger variable: trở nên số nguyênlong integer conversion: sự đổi khác số nguyên ổn dàimulidigit integer: số nguyên những chữ sốmultidigit integer: số nguim nhiều chữ sốnegative sầu integer: số nguyên âmnon-negative integer: số nguim ko âmnon-negative sầu integer: số nguyên ổn từ bỏ nhiênpositive integer: số nguim dươngsigned integer: số ngulặng có dấusmall integer: số nguim nhỏunsigned integer constant: hằng nguyên không dấuLĩnh vực: toán thù & tinsố nguyênGiải phù hợp VN: Là số không tồn tại phần thập phân (0, 1, 25, 173, 1032, ...). Giá trị số nguim hoàn toàn có thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 0.Gaussian integer: số nguyên ổn GauxơGaussian integer: số nguyên ổn Gausscomplex integer: số nguyên ổn phứccomplex integer: số nguim Gauxơcomplex integer: số nguyên ổn Gaussdivisible by an integer: phân chia hết mang lại một số nguyêndivision of a fraction by an integer: chia một phân số mang đến một trong những nguyêndivisor of an integer: ước số của một số trong những nguyêneven integer: số nguim chẵngauss integer number: số nguyên ổn Gauxơinteger constant: hằng số nguyêninteger expression: biểu thức số nguyêninteger programming: lập trình số nguyêninteger type: kiểu số nguyêninteger unit: cỗ số nguyêninteger value: giá trị hình dáng số nguyêninteger variable: biến số nguyênlong integer conversion: sự chuyển đổi số ngulặng dàimulidigit integer: số nguyên ổn các chữ sốmultidigit integer: số nguyên ổn nhiều chữ sốnegative integer: số nguyên ổn âmnon-negative sầu integer: số nguim ko âmnon-negative integer: số nguyên trường đoản cú nhiênpositive integer: số ngulặng dươngsigned integer: số nguim bao gồm dấusmall integer: số nguyên nhỏsố nguyêninteger programmingquy hoạch nguyên
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Đi Chợ Nổi Nằm Ở Đâu ? Du Khách Đã Biết Chưa Hướng Dẫn Đi Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

integer

Từ điển WordNet


n.


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A positive sầu or negative sầu “whole” number, such as 37, –50, or 764. 2.A data type representing whole numbers. Calculations involving only integers are much faster than calculations involving floating-point numbers, so integers are widely used in programming for counting and numbering purposes. Integers can be signed (positive sầu or negative) or unsigned (positive). They can also be described as long or short, depending on the number of bytes needed to store them. Short integers, stored in 2 bytes, cover a smaller range of numbers (for example, –32,768 through 32,767) than vày long integers (for example, –2,147,483,648 through 2,147,483,647), which are stored in 4 bytes. Also called: integral number. See also floating-point notation.