LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

THƯ VIỆN PHÁP..

Bạn đang xem: Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

LUẬT trân trọng gửi mang đến quý quý khách cục bộ vnạp năng lượng phiên bản QPPL gợi ý Luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực hiện hành thi hành).


*
Tổng phù hợp văn phiên bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Toàn bộ văn bạn dạng QPPL trả lời Luật Đất đai 2013 (Hình ảnh minc họa)

STT

Văn phiên bản QPPL hướng dẫn

Ngày gồm hiệu lực

1

Nghị định148/2020/NĐ-CPsửa thay đổi một số trong những Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

2

Nghị định96/2019/NĐ-CPlý lẽ về khung giá bán đất

3

Nghị định62/2019/NĐ-CPsửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP..

Xem thêm: Ở Tằm Dâu Gen Quy Định Màu Sắc Vỏ Trứng

về quản lý, sử dụng đất tLong lúa

4

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định về thu tiền sử dụng khu đất, thu chi phí mướn đất, thusượng mặt nước

5

Nghị định35/2017/NĐ-CPqui định về tiền thực hiện đất trong Khu tởm tế; thu chi phí mướn khu đất, thungượng mặt nước trong Khu kinh tế tài chính và Khu technology cao

6

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPgợi ý Luật Đất đai 2013, sửa thay đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất nền với Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất

7

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa đổi Nghị định qui định về thu chi phí áp dụng đất, thu tiền thuê khu đất, thuê mặt nước

8

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề cai quản, thực hiện đất tLong lúa

9

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi hoàn, cung cấp, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

10

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu chi phí thuê đất, thusượng mặt nước

11

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu tiền áp dụng đất

12

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất

13

Nghị định43/2014/NĐ-CPgiải đáp Luật Đất đai 2013

14

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản thiết bị thực trạng áp dụng đất

15

Thông tư33/2017/TT-BTNMTkhuyên bảo Nghị định 01/2017/NĐ-CPhường cùng sửa thay đổi các Thông tứ trả lời Luật Đất đai 2013

16

Thông tư33/2016/TT-BTNMTphát hành định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật khảo sát, reviews khu đất đai

17

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề nghệ thuật điều tra, Review đất đai

18

Thông tứ 02/2015/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CPhường. lý giải Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP. về giá đất

19

Thông tư47/2014/TT-BTNMTmức sử dụng kỹ thuật Thành lập bản vật hành bao gồm các cấp

20

Thông tư42/2014/TT-BTNMTphát hành định nút tài chính - nghệ thuật thống kê lại, kiểm kê đất đai và lập bản thiết bị thực trạng thực hiện đất

21

Thông tư35/2014/TT-BTNMTphương tiện vấn đề điều tra, đánh giá khu đất đai

22

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề desgin, thống trị, khai quật hệ thống biết tin khu đất đai

23

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề bạn dạng đồ gia dụng địa chính

24

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề hồ sơ địa chính

25

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền download nhà ở cùng gia sản khác nối sát cùng với đất