Nuisance Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự mbachulski.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Nuisance là gì

someone or something that causes a problem for other people, an area, etc. that may be able to be solved by the law:
All too often, endangered species are portrayed as nuisances which halt or obstruct building projects.
The time is long past when the public thought that their only function was the inspection of drains và the abatement of small nuisances.
If not, one day we may find the same principle invoked to destroy what may be termed, "human nuisances".
One of the greachạy thử nuisances in life to-day is the excessive amount of paper work in most forms of business & administration.
In too many cases those inspectors of nuisances are discouraged by their council from reporting the nuisances.
They cover water pollution control, retìm kiếm inkhổng lồ various forms of atmospheric pollution, including vehicle exhaust, development of sludge processing methods & research inkhổng lồ accoustic nuisances.
If the banks were nationalised we should be able khổng lồ bring about far-reaching reforms and get rid of chronic nuisances.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt quan điểm của những biên tập viên mbachulski.com mbachulski.com hoặc của mbachulski.com University Press tốt của các công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Cách Làm Các Loại Sữa Chua Cho Bé Dưới 1 Tuổi Tại Nhà Nhanh Nhất

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message