Orangutan là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự mbachulski.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Orangutan là gì

Changes in orangutan caloric intake, energy balance, & ketones in response to fluctuating fruit availability.
Male gorillas và orangutans bởi vì indeed seek multiple mates, while females are usually limited to lớn a single male.
However, the rest of her collection - which included 14 chimpanzees và 3 orangutans - came from dealers.
Figure 2. 12 months old infant misunderstanding the friendly approach of an orangutan infant of same age.
Speakers who innovated the size orangutang after hearing orangutan would have constructed a lexical entry that does not generate the surface khung they were exposed khổng lồ.
Here the orangutans roam freely but under supervision and are returned khổng lồ sleeping cages for the night.
An orangutan will break off a tree branch that is about a foot long, snap off the twigs và fray one kết thúc.
Female orangutans have sầu eight-year intervals between births, the longest interbirth intervals ahy vọng the great apes.
Uncommon in human anatomy, the levator claviculae is nearly always present in most other mammals including gibbons, orangutans, & chimpanzees.
In arboreal apes such as orangutans, the large forearm muscles originating on the epicondyles of the humerus generate significant transverse forces on the elbow joint.
Các cách nhìn của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên mbachulski.com mbachulski.com hoặc của mbachulski.com University Press giỏi của những nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Cách Có Thân Hình Chuẩn Như Hoa Hậu, Cách Chăm Sóc Body Để Có Thân Hình Chuẩn

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Kirigami 0 Độ Part 2, Kirigami 0 Độ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến thức