PASSOVER LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự mbachulski.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Passover là gì

a Jewish celebration in March or April, lasting seven or eight days, in memory of the escape of the Jews from Egypt
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản Tỉnh Quảng Bình, Đấu Giá Tài Sản

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語