Phí dịch vụ chuyển tiền vietcombank

Miễn phí nếu khách hàng không phát sinh giao dịch tài chính trên VCB Digibank trong tháng

Nếu khách hàng có phát sinh giao dịch tài chính trên nhiều hơn 01 dịch vụ trong số các dịch vụ VCB Digibank trong kỳ thu phí, mbachulski.com sẽ chỉ thu phí duy trì của 01 dịch vụ và miễn phí các dịch vụ còn lại.

2. Phí giao dịch

Chuyển tiền từ thiện

Miễn phí

Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng

Miễn phí

Chuyển khoản tới người hưởng khác tại mbachulski.com

Dưới 50 triệu VND

2.000 VND/giao dịch

Từ 50 triệu VND trở lên

5.000 VND/giao dịch

Chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam qua NHNN

Dưới 10 triệu VND

6.000 VND/giao dịch

Từ 10 triệu VND đến dưới 500 triệu VND

0,015% Số tiền chuyển

Tối thiểu 9.000 VND/giao dịch

Tối đa 950.000 VND/giao dịch

Từ 500 triệu VND trở lên

0,01% Số tiền chuyển

Tối thiểu 9.000 VND/giao dịch

Tối đa 950.000 VND/giao dịch

Chuyển khoản nhanh 24/7 cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam

Từ 2 triệu VND trở xuống

5.000 VND/giao dịch

Từ trên 2 triệu VND đến dưới 10 triệu VND

7.000 VND/giao dịch

Từ 10 triệu VND trở lên

0,02% Số tiền chuyển

Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch

Tối đa 1.000.000 VND/giao dịch

Chuyển tiền cho người nhận bằng tiền mặt tại mbachulski.com

0,03% Số tiền chuyển

Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch

Tối đa 1.000.000/giao dịch

Gửi quà tặng may mắn cho người hưởng tại mbachulski.com

Dưới 50 triệu VND

2.000 VND/ người nhận/ giao dịch

Từ 50 triệu VND trở lên

5.000 VND/ người nhận/ giao dịch

Gửi quà tặng may mắn cho người hưởng tại ngân hàng khác ở Việt Nam

Từ 2 triệu VND trở xuống

5.000 VND/ người nhận /giao dịch

Từ trên 2 triệu VND đến dưới 10 triệu VND

7.000 VND/ người nhận /giao dịch

Từ 10 triệu VND trở lên

0,02% Số tiền chuyển

Tối thiểu 10.000 VND /người nhận/ giao dịch

Tối đa 1.000.000 VND /người nhận/ giao dịch

Yêu cầu chuyển tiền

Gửi yêu cầu chuyển tiền

Miễn phí

Chuyển tiền theo yêu cầu chuyển tiền

áp dụng mức phí chuyển khoản tới người hưởng khác tại VCB

Thanh toán hóa đơn

Theo tùy từng nhà cung cấp dịch vụ

Dịch vụ tài chính

Theo tùy từng nhà cung cấp dịch vụ

Nạp tiền điện tử

Miễn phí

(Bao gồm cả giao dịch Nạp tiền điện tử thực hiện tại Quầy giao dịch của VCB)

Nộp thuế nội địa

Tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại mbachulski.com

Miễn phí

Tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng khác

Dưới 500 triệu VND

9.000 VND/giao dịch

Từ 500 triệu VND trở lên

0,005% Số tiền giao dịch;

Tối đa: 175.000VND/giao dịch

3. Phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn VCB-SMS B

Bạn đang xem: Phí dịch vụ chuyển tiền vietcombank

nking

Đăng ký dịch vụ

Miễn phí

Duy trì dịch vụ

10.000 VND/tháng/số điện thoại

Miễn phí với số điện thoại không kích hoạt tính năng nhận SMS chủ động trong tháng

Giao dịch truy vấn thông tin, nạp tiền theo cú pháp tin nhắn

Miễn phí

(Không bao gồm cước phí tin nhắn trả cho nhà mạng theo quy định)

Nhận tin nhắn nhắc nợ tiền vay

Miễn phí

4. Phí dịch vụ ngân hàng qua tổng đài VCB-Phone B

Xem thêm: Giá Vé Táo Quân 2021 Được Đẩy Lên Gần 10 Triệu Đồng/Cặp, Mua Ve Xem Tao Quan 2021: Tin Mới Nhất » Xu Hướng

nking

Miễn phí

(Không bao gồm cước viễn thông trả cho nhà mạng theo quy định)

5. Phí tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh của giao dịch trên các kênh ngân hàng số VCB Digibank

30.000 VND/giao dịch


Các mức phí quy định tại biểu phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khi thu phí dịch vụ, mbachulski.com sẽ tính và thu thuế VAT theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với mức phí quy định theo tỷ lệ % thì phí thu được tính theo tỷ lệ % x giá trị giao dịch tương ứng. Giao dịch tài chính: là giao dịch chuyển khoản, thanh toán, nạp tiền, gửi quà may mắn, chuyển tiền theo yêu cầu chuyển tiền hay bất kỳ giao dịch có phát sinh hạch toán tiền trên tài khoản khách hàng (riêng đối với giao dịch thực hiện trong tương lai: thời điểm xác định phát sinh giao dịch tài chính là thời điểm lập yêu cầu giao dịch). Mức phí quy định trong biểu phí chưa bao gồm các khoản phí (điện phí, bưu phí, thuế, phí dịch vụ...) phải trả cho các đơn vị và/hoặc các ngân hàng khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ. mbachulski.com sẽ thu các khoản phí này (nếu phát sinh) cùng với Phí dịch vụ tương ứng theo Biểu phí của mbachulski.com. Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo quy định Quản lý Ngoại hối hiện hành của nhà nước. Khách hàng có thể trả phí dịch vụ bằng VND từ tài khoản ngoại tệ theo tỷ giá quy đổi do mbachulski.com công bố tại thời điểm thu phí Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ giao dịch hoặc khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ trước hạn hoặc giao dịch không được thực hiện vì sai sót không phải do lỗi của VCB gây ra, mbachulski.com không hoàn lại phí dịch vụ và các khoản phí khác (điện phí, bưu phí, thuế, phí dịch vụ ... phải trả các đơn vị/ngân hàng khác) đã thu. N/A: Không áp dụng. mbachulski.com có thể thay đổi Biểu phí dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân mà không cần báo trước với khách hàng, trừ khi có thoả thuận khác.