Phụ cấp chuyên trách công nghệ thông tin

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 3933/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THU NHẬP.. CHO CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCHCÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Phụ cấp chuyên trách công nghệ thông tin

Ban hành hẳn nhiên Quyết định này Quy định về Việc thực hiệncơ chế cung cấp các khoản thu nhập mang lại công chức chăm trách Công nghệ báo cáo bên trên địabàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành sau 10 ngày, Tính từ lúc ngàyký.

Chánh văn phòng Ủy ban quần chúng thức giấc, Giám đốc cácsngơi nghỉ, ban, ngành; Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân những thị xã, thành phố; Thủ trưởng những cơ sở, đơnvị có liên quan chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ tin tức cùng Truyền thông; (b/c) - Cục Kiểm tra văn uống bản-Sở Tư pháp; (b/c) - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c) - Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; (b/c) - Các PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Thành viên BCĐ áp dụng công nghệ thông tin tỉnh; - Chánh VP, các Phó VP. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Cổng TTĐT, Công báo của tỉnh; - Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Hoa

QUY ĐỊNH

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này lý lẽ về bài toán triển khai chính sách hỗtrợ các khoản thu nhập mang đến công chức chăm trách rưới Công nghệ biết tin bên trên địa phận tỉnhNghệ An

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này vận dụng so với những cơ sở Đảng, cơquan hành bao gồm bên nước (bao hàm cả phòng ban công an, quân sự) cấp thức giấc, cấphuyện; Mặt trận Tổ quốc VN với những tổ chức bao gồm trị - xóm hội cung cấp tỉnh;Tòa án quần chúng. # tỉnh; Viện kiểm cạnh bên quần chúng tỉnh giấc.

Chương thơm II

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VÀBỐ TRÍ CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 2. Nhiệm vụ của côngchức siêng trách công nghệ thông tin

1. Nhiệm vụ chung

- Tsi mưu giúp người đứng đầu tư mạnh quan nhà nước xâydựng, tổ chức triển khai kế hoạch vận dụng công nghệ đọc tin thường niên và từnggiai đoạn của phòng ban, đơn vị bản thân.

- Xây dựng quy định, quy định với tổ chức hoạt độngứng dụng công nghệ lên tiếng trong cơ sở, đơn vị chức năng trình đứng đầu cơ quan lại nhànước chu đáo, ra quyết định với tổ chức triển khai tiến hành sau khoản thời gian gồm đưa ra quyết định.

- Quản lý, vận hành, giải đáp sử dụng đại lý hạtầng lên tiếng giao hàng vận động chỉ huy, điều hành và quản lý, tthâm hiểm của ngành hoặcđịa phương; bảo đảm an toàn chuyên môn, bình an thông tin.

- Xây dựng và bảo trì hoạt động cổng lên tiếng điệntử; quản ngại trị những ứng dụng cần sử dụng thông thường của solo vị; tổ chức triển khai thực thi bảo đảm an toàn kỹthuật mang đến vấn đề cung ứng hình thức hành bao gồm công.

- Tsi mưu review, phân các loại kết quả ứng dụngcông nghệ thông của các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc ngành, địa phương, đơn vị chức năng.

2. Nhiệm vụ thay thể

a) Tsi mưu vào công tác cai quản, vận dụng côngnghệ thông tin:

- Đề xuất, kiến thiết chiến lược 5 năm cùng từng năm vềáp dụng technology báo cáo cùng tổ chức thực hiện sau khoản thời gian được phê để ý.

- Xây dựng những văn bạn dạng nhằm quản lý cùng đẩy mạnh ứngdụng technology đọc tin trên cơ quan, gồm:

* Quy định thống trị, sử dụng cùng bảo vệ an toànthông tin mang lại hệ thống mạng máy tính của ban ngành, bao gồm những ngôn từ vẻ ngoài về:

+ Quản lý cùng sử dụng đồ vật công nghệ thông tincủa cơ quan;

+ Quản lý và sử dụng các hệ thống đọc tin trongcơ quan: Tlỗi năng lượng điện tử công vụ, phần mềm cai quản văn bạn dạng cùng quản lý điều hành, phần mềmmột cửa ngõ điện tử, cổng biết tin điện tử, các vận dụng siêng ngành,...;

+ Quản lý với sử dụng chứng từ số siêng sử dụng (nếucó);

+ Các luật về đảm bảo an toàn bình yên biết tin số;

+ Các lý lẽ không giống gồm liên quan.

* Quy chế thao tác của Ban chỉnh sửa cổng thông tinđiện tử của cơ sở, đơn vị chức năng.

* Các quy chế, mức sử dụng khác cân xứng thực tế của cơquan lại nhằm tăng nhanh áp dụng technology biết tin Ship hàng cải tân hành chủ yếu.

- Thực hiện thống kê; tsay đắm mưu đánh giá, phân loạihiệu quả vận dụng công nghệ báo cáo so với những chống, đơn vị trực thuộc; tựreviews vào phòng ban, đơn vị chức năng.

b) Vận hành, cung cấp vận hành khối hệ thống thông tin

- Quản lý, quản lý, chỉ dẫn áp dụng đại lý hạtầng thông tin giao hàng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chỉ đạo, chuyển động tácnghiệp của cán bộ, công chức, viên chức vào ban ngành, đơn vị, bảo vệ kỹthuật, bình yên cháy nổ; bình yên, an ninh thông báo.

- Quản trị cùng pân hận hợp với những chống, cơ quan, đơnvị liên quan gia hạn hoạt động cổng biết tin năng lượng điện tử; quản ngại trị các phần mềmdùng chung; phối kết hợp tiến hành, cung ứng đảm bảo an toàn chuyên môn vào hoạt động vui chơi của hệthống mạng nội bộ, máy tính xách tay, sever cùng những thứ technology lên tiếng -truyền thông; hỗ trợ bài toán cung ứng hình thức dịch vụ hành bao gồm công của ban ngành, đối chọi vị;

- Bảo trì, nâng cấp: hạ tầng kỹ thuật, các đại lý dữliệu cùng ứng dụng thuộc diện thống trị của cơ sở, đối chọi vị;

- Tsay mê mưu tiến hành Đánh Giá, xếp nhiều loại mức độ ứngdụng công nghệ báo cáo thường niên của phòng ban theo hướng dẫn của Sngơi nghỉ Thông tinvà Truyền thông.

- Xây dựng chiến lược huấn luyện, tu dưỡng, nâng caokỹ năng và kiến thức và năng lực áp dụng technology báo cáo được cho cán bộ, công chức, viênchức nằm trong của cơ quan, đơn vị chức năng.

- Thực hiện các report định kỳ và bất chợt xuất (Lúc cótừng trải của Ssống tin tức cùng Truyền thông hoặc cơ quan quản lý bên nước cấptrên) về tình trạng ứng dụng công nghệ lên tiếng của cơ sở, đơn vị.

c) Thực hiện tại các nhiệm vụ technology thông tin kháctheo tận hưởng của cơ quan, đơn vị chức năng cơ bản.

Điều 3. Quy định về tiêu chuẩn nghiệpvụ công chức siêng trách nát technology thông tin

1. Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững nhà trương, chính sách của Đảng, phápcông cụ của Nhà nước, kế hoạch, planer trở nên tân tiến technology thông báo củangành, thức giấc, quốc gia.

c) Xác định rõ phương châm, đối tượng quản lý; nắmvững các hệ thống công bố, những hiệ tượng, nguyên tắc làm chủ liên quan.

d) Nắm vững vàng kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ chuyên ngành; hiểubiết về thực trạng và xu cầm cố cải tiến và phát triển của nghành nghề dịch vụ technology ban bố trongvà ngoài nước.

e) Hiểu biết về nhiệm vụ được phân công triển khai.

f) Tổ chức kết hợp tác dụng cùng với các phần tử,phòng, cơ sở, đơn vị tương quan trong quá trình tiến hành trách nhiệm.

2. Về chuyên môn huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng

Công chức siêng trách rưới về technology thông tin sinh hoạt cấptỉnh, cung cấp thị trấn bắt buộc tất cả bởi cao đẳng trsinh hoạt lên về Công nghệ biết tin, Tin họchoặc tương đương; đạt chứng chỉ B Anh văn uống hoặc tương tự trsinh sống lên. Sau khiđược tuyển chọn dụng đề xuất tđắm đuối gia rất đầy đủ các lớp huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng quản lý nhànước về technology thông báo theo điều khoản.

Điều 4. Việc bố trí công chức chuyêntrách nát công nghệ ban bố trong các phòng ban nhà nước

1. Quy định về khối hệ thống chăm trách công nghệthông tin

a) Snghỉ ngơi tin tức cùng Truyền thông là cơ sở chuyêntrách về công nghệ công bố của tỉnh giấc.

b) Phòng Văn hóa đọc tin cung cấp thị xã là cơ quansiêng trách nát technology biết tin cấp thị xã.

c) Đối cùng với các phòng ban Đảng, ban ngành hành chính nhànước cung cấp thức giấc, cấp cho huyện; các tổ chức chủ yếu trị - làng hội cấp cho tỉnh; Tòa án nhândân tỉnh; Viện kiểm tiếp giáp dân chúng tỉnh:

- Các ban ngành, đơn vị chức năng bao gồm Phòng hoặc Trung tâm côngnghệ đọc tin thì Phòng hoặc Trung trung ương đó là phòng ban chăm trách về công nghệbáo cáo.

- Các cơ sở chưa có Phòng hoặc Trung chổ chính giữa côngnghệ thông tin thì ưu tiên sắp xếp buổi tối thiểu 01 cán bộ thực hiện trọng trách chuyêntrách technology biết tin.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng ban ngành, đơn vị sửdụng công chức siêng trách technology thông tin

a) Ưu tiên sắp xếp đủ công chức chuyên trách nát về ứngdụng công nghệ công bố, cân xứng với planer vận dụng công nghệ lên tiếng củaban ngành, solo vị; thống trị công chức chuyên trách nát về vận dụng công nghệ thông tintheo phương pháp làm chủ cán cỗ, công chức.

Xem thêm: Đánh Giá Xe Máy Điện Pega Aura 9, Xe Máy Điện Aura 9

b) Trên cơ sở đề án địa chỉ vấn đề làm cho đã có cung cấp cóthẩm quyền phê phê chuẩn và các trách nhiệm cơ bản của công chức chăm trách côngnghệ biết tin được khí cụ tại Điều 2 Quy định này, Thủ trưởng cơ sở, đơnvị hiện tượng cụ thể trọng trách của công chức chăm trách công nghệ biết tin phùphù hợp thực trạng thực tiễn của đơn vị chức năng. Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ chocông chức siêng trách technology thông tin với gửi Quyết định này về Ssinh hoạt Thôngtin cùng Truyền thông, Sở Nội vụ nhằm quan sát và theo dõi, tổng hợp.

c) Tạo điều kiện mang đến công chức chuyên trách côngnghệ thông tin tmê mệt gia khá đầy đủ các dịp đào tạo về công nghệ đọc tin bởi vì cơquan liêu quản lý chăm ngành, phòng ban cấp bên trên tổ chức hoặc cử đi đào tạo nghiệpvụ theo những công tác phù hợp.

d) Thường xuyên lãnh đạo, giám sát với review kếttrái, công dụng buổi giao lưu của công chức chăm trách rưới công nghệ thông tin đối vớinhững trọng trách được giao và xét khen thưởng đối với công chức siêng trách côngnghệ ban bố có thành tựu xuất sắc đẹp trong việc ảnh hưởng vận dụng công nghệcông bố trên cơ sở, đơn vị chức năng.

Chương thơm III

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ

Điều 5. Đối tượng được hưởng hỗtrợ thu nhập

1. Đối tượng được hưởng:

a) Công chức siêng trách rưới technology đọc tin trongnhững phòng ban Đảng, cơ quan hành chính công ty nước (bao hàm cả ban ngành công an, quânsự) cấp cho thức giấc, cung cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc cả nước và các tổ chức triển khai chính trị -thôn hội cấp cho tỉnh; Tòa án dân chúng tỉnh; Viện kiểm gần kề quần chúng. # tỉnh giấc.

b) Công chức thẳng thực hiện trách nhiệm quản lýcông ty nước chăm ngành về Công nghệ báo cáo tại Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Hằng năm, Ủy ban quần chúng tỉnh giấc đưa ra quyết định, phêxem xét list những công chức thừa kế cung cấp thu nhập trên đại lý khuyến cáo củachỉ huy các cơ sở, đơn vị.

2. Các ngôi trường đúng theo không được hưởng:

Các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này sẽ không đượchưởng trọn hỗ trợ thu nhập trong những ngôi trường hòa hợp sau:

a) Nghỉ hưu, thôi câu hỏi.

b) Miễn nhiệm, kho bãi nhiệm hoặc được vận chuyển,điều cồn, biệt phái sang trọng các chống, ban, thành phần hoặc cơ sở không giống cơ mà khôngcòn khiến cho nhiệm vụ chăm trách nát công nghệ báo cáo.

d) Thời gian đi học triệu tập nội địa liên tụctrường đoản cú 06 tháng trsống lên.

đ) Thời gian nghỉ ngơi Việc riêng rẽ ko hưởng lương từ01 tháng liên tục trlàm việc lên.

e) Thời gian nghỉ câu hỏi hưởng trọn trợ cung cấp bảo hiểm xãhội theo quy định của luật pháp về bảo hiểm làng mạc hội.

g) Thời gian bị tạm đình chỉ, đình chỉ công tác làm việc.

h) Thực hiện kiêm nhiệm/cung cấp chuyên trách nát công nghệthông tin

i) Đang được hưởng những cơ chế prúc cấp đặc thù không giống.

Điều 6. Điều khiếu nại, tiêu chuẩn đượchưởng trọn cung cấp thu nhập

Công chức siêng trách rưới technology đọc tin đượchưởng hỗ trợ thu nhập cá nhân yêu cầu đáp ứng đủ những đề nghị sau:

1. Văn uống bởi, chứng từ về chuyên ngành công nghệthông báo hoặc tương đương, theo phương tiện trên Khoản 2, Điều 3, Quy định này.

2. Quyết định biên chế công chức của cơ sở cóthđộ ẩm quyền

3. Quyết định chỉ định, cắt cử nhiệm vụ côngchức siêng trách nát technology thông báo trên đơn vị trên đại lý đề án địa điểm việclàm đã có được cấp cho có thđộ ẩm quyền phê duyệt; Quyết định bổ nhiệm vào những địa chỉ quảnlý bên nước về technology biết tin của ban ngành căn bản (so với những công chứcthuộc Ssinh hoạt tin tức cùng Truyền thông).

4. Văn phiên bản review hiệu quả tiến hành các nhiệm vụchuyên trách rưới công nghệ công bố theo các ngôn từ pháp luật tại Điều 2, Quyđịnh này, gồm chứng thực của Lãnh đạo cơ sở, đơn vị chức năng thống trị.

Điều 7. Nguim tắc chi trả

Chi trả cung ứng các khoản thu nhập được trả cùng với tiềnlương hàng tháng và ko dùng để tính đóng bảo hiểm thôn hội, bảo đảm y tế.

Điều 8. Mức cung ứng thu nhập

Mức hỗ trợ thu nhập cá nhân là 700.000đ/người/tháng.

Điều 9. Nguồn kinh phí

Kinh mức giá bỏ ra trả hỗ trợ thu nhập cá nhân đến công chứcchuyên trách công nghệ thông tin vì ngân sách tỉnh giấc bảo đảm an toàn với được giao trongdự tân oán chi túi tiền hàng năm của những cơ sở, đơn vị.

Điều 10. Thời gian thực hiệncung cấp thu nhập

Thời gian thực hiện cung cấp thu nhập cá nhân bắt đầu từ bỏ ngày01 tháng 01 năm năm 2016.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nát nhiệm của cáccơ quan

1. Các phòng ban Đảng, cơ sở hành chính đơn vị nướccấp cho tỉnh, cung cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thiết yếu trị - xãhội cung cấp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm tiếp giáp quần chúng. # tỉnh:

a) Cung cung cấp đến Ủy ban quần chúng. # tỉnh (thông qua Sởtin tức với Truyền thông) các vnạp năng lượng phiên bản, tài liệu liên quan phục vụ mang đến việcthẩm định và đánh giá đối tượng người tiêu dùng được hưởng cung cấp thu nhập cá nhân ở trong đơn vị chức năng quản lý, trước ngày30 mon 9 mỗi năm.

b) Hàng năm, căn cứ vào Quy định trên quyết định nàycùng Quyết định phê lưu ý list những đối tượng được hưởng cung ứng thu nhập cá nhân củaỦy ban quần chúng. # tỉnh, các cơ quan, đơn vị lập dự toán thù cung cấp các khoản thu nhập cho côngchức siêng trách công nghệ thông tin cùng rất dự tân oán đưa ra chi phí năm tiếp theo của cơ quan, đơnvị bản thân và gửi phòng ban gồm thđộ ẩm quyền để thẩm định và đánh giá và tổng đúng theo cùng Chịu đựng tráchnhiệm đưa ra trả, làm chủ và thực hiện kinh phí hỗ trợ thu nhập cá nhân đúng đối tượng, đúngchế độ

c) khi bao gồm chuyển đổi về đối tượng người dùng thừa kế hỗ trợthu nhập cá nhân nên báo ngay lập tức Ủy ban nhân dân tỉnh (trải qua Sở Thông tin với Truyềnthông) nhằm kịp thời giải pháp xử lý.

2. Snghỉ ngơi Thông tin cùng Truyền thông:

a) Phổ thay đổi, gợi ý Việc thực hiện Quy định tạiQuyết định này cho tất cả những phòng ban, đơn vị chức năng bên trên địa phận thức giấc.

b) Có trách rưới nhiệm tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng chuyênmôn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin đến lực lượng cán bộ siêng trách công nghệđọc tin đáp ứng nhu cầu trọng trách được giao theo Điều 2, Quy định này.

c) Chủ trì phối hợp với những ban ngành tương quan hàngnăm rà soát Reviews chất lượng, hiệu quả công tác của đội hình công chức làmchuyên trách nát công nghệ công bố để report Ủy ban dân chúng tỉnh.

d) Chủ trì, phối hận phù hợp với Sngơi nghỉ Nội vụ tiếp nhận, tổngthích hợp, đánh giá cùng trình Ủy ban quần chúng tỉnh giấc phê xem xét list các đối tượngthừa kế hỗ trợ thu nhập cá nhân trên địa phận toàn tỉnh giấc.

đ) Sau 5 năm thực hiện, Sở Thông tin và Truyềnthông công ty trì, păn năn phù hợp với những cơ quan tất cả tương quan review Việc thực hiệnchế độ này, tsay mê mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giấc kiểm soát và điều chỉnh phù hợp.

3. Snghỉ ngơi Nội vụ:

a) Phối hận phù hợp với Ssinh hoạt tin tức với Truyền thông ràrà, thẩm định trình Ủy ban quần chúng tỉnh giấc phê duyệt list đối tượng người tiêu dùng đượchưởng cung ứng các khoản thu nhập.

b) Phối thích hợp Ssống Thông tin với Truyền thông đánh giá,nhận xét vấn đề thực hiện vẻ ngoài này tại các phòng ban, đơn vị.

4. Ssinh hoạt Tài chính:

a) Hàng năm, căn cứ Quy định trên Quyết định này vàQuyết định phê coi ngó danh sách những đối tượng người dùng thừa kế cung ứng các khoản thu nhập của Ủyban quần chúng tỉnh giấc. Trên đại lý dự toán thù của các ban ngành, đơn vị lập với dựtoán bỏ ra ngân sách năm của ban ngành, đơn vị bản thân. Sngơi nghỉ Tài bao gồm thẩm định, thammưu report Ủy ban dân chúng tỉnh nhằm trình Hội đồng quần chúng. # tỉnh sắp xếp ngânsách từng năm cho các phòng ban, đơn vị theo điều khoản của Luật giá cả đơn vị nước.

b) Có trách nát nhiệm giải đáp các cơ sở, đối chọi vịtương quan lập dự toán thù với quyết tân oán kinh phí cung cấp thu nhập cho công chứcchuyên trách công nghệ lên tiếng cùng với nhiệm vụ bỏ ra ngân sách của cơ sở,đơn vị mình gửi Snghỉ ngơi Tài thiết yếu để đánh giá và thẩm định theo như đúng cơ chế.

Xem thêm: Top Các Vấn Đề Ô Nhiễm Môi Trường Toàn Cầu, Một Số Vấn Đề Về Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thủ trưởng các cơ sở, đơn vị chức năng và các cá nhân cótương quan tổ chức tiến hành nghiêm túc Quy định này. Trong quy trình tiến hành,trường hợp thấy buộc phải sửa thay đổi, bổ sung cập nhật, ý kiến đề nghị phản chiếu về Ssinh hoạt Thông tin và Truyền thôngtổng vừa lòng trình Ủy ban dân thức giấc để ý, quyết định./.


Chuyên mục: Kiến thức