REFERENCES LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

reference
*

reference /"refrəns/ danh từ sự chuyển mang lại (một fan, một tổ chức tất cả thẩm quyền) để để mắt tới, sự giao mang lại giải quyết (một vấn đề gì); thđộ ẩm quyền giải quyếtoutside the reference of the tribunal: ngoài phạm vi thđộ ẩm quyền của toà án sự hỏi ý kiếnhe acted without reference khổng lồ me: anh ấy làm cho mà không hỏi chủ ý tôi sự xem, sự tham khảoto make reference lớn a dictionary: tìm hiểu thêm trường đoản cú điểna book of reference: sách tmê mẩn khảoreference library: thỏng viện tra cứu giúp (quán triệt mượn) sự ám chỉ, sự kể đến, sự kể đếnto lớn make reference to a fact: nói đến một vụ việc gì sự tương quan, sự quan hệ nam nữ, sự bám dáng vẻ tớiin (with) reference to: về (vấn đề gì...); bao gồm tương quan tớiwithout reference to: không có tương quan gì đến; không đề cập gì sự reviews, sự ghi nhận (lý định kỳ, tứ cách, công tác...); bạn trình làng, người ghi nhận (lý lịch, tứ bí quyết, công tác...)lớn take up someone"s references: mày mò lý lịch (tứ giải pháp...) của ailớn have sầu good references: bao gồm giấy giới thiệu tốt, có giấy ghi nhận tốtkhổng lồ give someone as a reference: viện triệu chứng ai; dựa vào ai giới thiệu lốt hướng dẫn đoạn xem thêm (vào một cuốn nắn sách)
lốt quy chiếuđiểm chuẩnPower difference in dB between any point và a reference point (DBR): Chênh lệch hiệu suất tính bằng dB giữa một điểm ngẫu nhiên với một điểm chuẩnconcentration of grid of reference points: sự triệu tập những điểm chuẩnreference point for planning: điểm chuẩn chỉnh quy hoạchđiểm quy chiếucharacter reference point: điểm quy chiếu ký tựmẫumã sản phẩm reference system: khối hệ thống quy chiếu mẫureference capacitor: tụ mẫureference drawing: hình mẫureference drawing: phiên bản vẽ mẫureference gage: calip mẫureference gauge: calip mẫureference measurement: đo mẫureference standard: mẫu mã chuẩnreference standard meter: sản phẩm công nghệ đo mẫu mã tsi chiếureference type: tham chiếu ấn mẫumốcreference mark: mốc kiểm trareference mark: mốc độ cao tương đốireference mark: điểm mốcreference mark: gạch mốcreference pegs: cọc mốcreference point: điểm mốcreference point: mốc chuẩnreference potential: vậy mốcreference pressure: áp suất mốcreference stake: cọc mốcreference tape: dải trải rộng mốcreference temperature: nhiệt độ mốcstate reference geodetic net: lưới cột mốc trắc địa quốc giasự quy chiếusự tham mê chiếubackward reference: sự tđam mê chiếu ngượccross reference: sự tsay đắm chiếu chéoentry reference: sự ttê mê chiếu mục nhậpexternal reference (EXTRN): sự tmê say chiếu ngoàifile reference: sự tham chiếu tập tinforward reference: sự tmê mệt chiếu trướcfrequency reference: sự tsay mê chiếu tần sốinput/output reference: sự tđắm say chiếu vào/raline reference: sự tyêu thích chiếu dòngprogramming reference: sự tham mê chiếu lập trìnhsymbol reference: sự tđắm say chiếu ký kết hiệusự tđam mê khảosự xemtham mê chiếuR1C1 reference type: các loại tyêu thích chiếu R1C1RRL (remote reference layer): lớp tmê mẩn chiếu từ xaSRC (system reference code): mã tsi chiếu hệ thốngTRC (table reference character): cam kết trường đoản cú tmê mệt chiếu bảngURC (unit reference code): mã tsi mê chiếu thiết bịabsolute cell reference: tđắm say chiếu ô xuất xắc đốiabsolute reference: tham chiếu tốt đốiaddress reference: tham chiếu theo địa chỉaddress reference: ttê mê chiếu địa chỉaxis of reference: trục tham chiếubackward reference: sự tyêu thích chiếu ngượcbibliographic reference: tsi mê chiếu tlỗi mụcbibliographical reference: tsay đắm chiếu tlỗi mụcbuilt-in function reference: tsay mê chiếu hàm được lập sẵnbuilt-in function reference: tsi mê chiếu hàm sẵnby reference: bởi tđê mê chiếucall by reference: Hotline theo ttê mê chiếuđiện thoại tư vấn by reference: gọi bằng tsi chiếucharacter reference: tđê mê chiếu cam kết tựcharacter reference point: điểm tham mê chiếu cam kết tựcircular reference: tđê mê chiếu lòng vòngconcentration of grid of reference points: sự tập trung các điểm ttê mê chiếunội dung reference attribute: trực thuộc tính tham chiếu nội dungcross reference: sự tmê man chiếu chéodB above sầu a reference noise (DBRN): dB bên trên một tạp âm tsay đắm chiếudB above reference coupling (DBX): DBx-dB bên trên nấc ghnghiền tmê mệt chiếudata reference line: con đường tsay mê chiếu dữ liệudecibels above sầu reference coupling: dBx trên link tđê mê chiếudocument reference edge: mnghiền tđam mê chiếu tài liệudownward reference: tđắm say chiếu hướng xuốngelement reference list: list tham mê chiếu phần tửentity reference: tđam mê chiếu thực thểentry reference: sự tmê say chiếu mục nhậpequivalent reference string: chuỗi tmê mẩn chiếu bởi nhauexplicit nội dung reference: tyêu thích chiếu ngôn từ tường minhexponential reference atmosphere: atmosphe ttê mê chiếu hàm số mũexternal reference: tsay mê chiếu ngoại bộexternal reference (EXTRN): sự tsi mê chiếu ngoàiexternal reference formula: phương pháp tmê man chiếu ngoàiexternal reference formula: phương pháp ttê mê chiếu nước ngoài bộfield reference file: tập tin tyêu thích chiếu trườngtệp tin reference: sự tmê man chiếu tập tintệp tin reference: tmê say chiếu tệptệp tin reference function: tác dụng tmê man chiếu tập tinfonts reference: tyêu thích chiếu phôngforward reference: sự tsi chiếu trướcforward reference: tmê man chiếu tiếnforward reference: tham chiếu trướcframe reference clock: tđam mê chiếu của form (khối) frameframe reference clock: tmê mệt chiếu của khung (mành) framefrequency reference: sự tmê mẩn chiếu tần sốfunction reference: tmê say chiếu hàmgeneral entity reference: tsi chiếu thực thể tổng quátglobal reference: tmê say chiếu toàn cụcidentifier reference list: danh sách tmê mệt chiếu định danhidentifier reference value: cực hiếm tsi mê chiếu định danhinclusive reference: tđê mê chiếu bao hàmindex of reference: chỉ số tmê mệt chiếuinput/output reference: sự ttê mê chiếu vào/rakey of reference: khóa tmê say chiếuknowledge reference: tđắm đuối chiếu tri thứcline reference: sự tmê man chiếu dòngmagnetic stripe reference card: cạc tyêu thích chiếu dải từmagnetic stripe reference card: thẻ tham chiếu dải từmessage reference block: khối hận tsi chiếu thông báomessage reference key: khóa tsay mê chiếu thông báomixed cell reference: ttê mê chiếu ô pha trộnnamed character reference: tyêu thích chiếu ký kết trường đoản cú tất cả tênnamed entity reference: tmê mệt chiếu thực thể gồm tênnote reference mark: lốt ttê mê chiếu chú thíchnumeric character reference: tsay mê chiếu ký trường đoản cú sốon-line reference: tđê mê chiếu trực tuyếnoptical reference plane: mặt phẳng tmê mẩn chiếu quang quẻ họcparameter entity reference: tyêu thích chiếu thực thể tmê say sốpoint of reference: điểm tyêu thích chiếuprogramming reference: sự tmê man chiếu lập trìnhprojection reference point (PRP): điểm tsi mê chiếu (PRP)quick reference: tsi mê chiếu nhanhrange reference: tmê mệt chiếu vùngreference (function) call: hotline hàm theo tsay đắm chiếureference address: liên tưởng tmê man chiếureference bit: bit tmê say chiếureference block: khối hận tsi chiếureference capacity set: tập dung lượng tsi chiếu chuẩnreference clock: đồng hồ tđắm đuối chiếureference code: mã tmê man chiếureference code translation table: bảng dịch mã tyêu thích chiếureference dimension: size tham chiếureference edge: mnghiền tmê man chiếureference edge of tape: sản phẩm công nghệ ép băng tđê mê chiếureference electrode: điện cực tsay mê chiếureference format: định hình tham chiếureference frequency: tần số tsi mê chiếureference instruction: lệnh tđắm đuối chiếureference language: ngôn ngữ tham mê chiếureference level: nút tham mê chiếureference line: mẫu tsay mê chiếureference list: danh sách tđắm say chiếureference listing: danh tsay đắm chiếureference model: quy mô tđắm say chiếureference page: trang tsay đắm chiếureference parameter: tyêu thích số tham mê chiếureference path: đường dẫn tđam mê chiếureference picture: hình hình họa tmê say chiếureference plane: khía cạnh phẳng tham chiếureference point: điểm tmê mệt chiếureference quantity set: tập lượng tmê say chiếu chuẩnreference range: phạm vi tsay đắm chiếureference record: bạn dạng ghi tmê man chiếureference reserved name: thương hiệu giành riêng cho tham mê chiếureference retrieval: lấy theo tđắm đuối chiếureference seisomometer: thứ đo động đất tyêu thích chiếureference standard meter: lắp thêm đo mẫu tđắm đuối chiếureference style: hình trạng tmê man chiếureference surface: mặt phẳng tham mê chiếureference symbol: ký kết hiệu ttê mê chiếureference table: bảng tđê mê chiếureference tape: băng tđam mê chiếu chuẩnreference time: thời gian tsay mê chiếureference tone: âm tmê mệt chiếureference type: tsi chiếu ấn mẫurelative sầu cell reference: ttê mê chiếu ô tương đốiremote reference: tsi chiếu giải pháp khoảngremote reference formula: công thức tyêu thích chiếu phương pháp khoảngremote reference layer (RRL): lớp tham mê chiếu tự xasingle reference: tsay mê chiếu đơnstructure reference: tmê mẩn chiếu cấu trúcstructure reference semantics: ngữ nghĩa tđam mê chiếu cấu trúcstructure reference syntax: cú pháp tsi mê chiếu cấu trúcsubordinate reference: tđắm say chiếu sản phẩm cấpsuperior reference: tsay mê chiếu cấp caosymbol reference: sự tđam mê chiếu cam kết hiệusystem reference: tđam mê chiếu hệsystem reference code (SRC): mã tham chiếu hệ thốngsystem reference manual: sách tmê mệt chiếu hệtable reference character (TRC): ký kết từ bỏ tđê mê chiếu bảngterms of reference: quy định tham mê chiếutype reference name: tên giao diện tham chiếuunassigned reference: tmê man chiếu ko quy địnhundefined external reference: tmê mệt chiếu ngoài không xác địnhunit reference code (URC): mã tmê man chiếu thiết bịupward reference: tsay đắm chiếu hướng lênvalue reference name: thương hiệu giá trị tđê mê chiếuview reference coordinates: hiển thị tọa độ tđắm say chiếuview reference point: hiển thị điểm tđắm đuối chiếuvolume reference number: số tđắm say chiếu khốiweak external reference: tđam mê chiếu bên cạnh yếuzero transmission level reference point: điểm tmê mẩn chiếu nút truyền số khôngtmê mẩn khảonormative sầu reference: tiêu chuẩn tmê mẩn khảoordering reference materials: đặt tải tư liệu tđắm đuối khảopurchasing reference materials: tài liệu tham khảo download hàngquiông chồng reference: tham khảo nhanhreference data: tài liệu tđam mê khảoreference data: số liệu tham khảoreference ellipsoid: elipxôit tmê say khảoreference file: tệp tyêu thích khảoreference library: tlỗi viện tham khảoreference lot: hàng hóa ttê mê khảoreference manual: sách tđắm say khảoreference manual: tư liệu tmê say khảoreference mark: vết tsay đắm khảoreference materials: tài liệu tsay đắm khảoreference parameter: tyêu thích số ttê mê khảoreference recording: sự ghi (để) tham mê khảoreference work: sách tmê mệt khảotechnical reference: xem thêm kỹ thuậttrích dẫntróc nã cậpGiải say đắm VN: Truy tra cứu dữ liệu hoặc các chỉ lệnh chương trình của một ổ đĩa, hoặc của một máy tính khác được nối vào máy tính xách tay của chúng ta bởi mạng công tác làm việc hoặc modem.truy nã xuấtLĩnh vực: xây dựngbao gồm tính chuẩnLĩnh vực: hóa học và thứ liệulàm mốcLĩnh vực: đo lường và thống kê và điều khiểnmốc qui chiếuLĩnh vực: điệnsự qui chiếuLĩnh vực: năng lượng điện lạnhđồ vật quy chiếuCCIR reference patternthứ thị chuẩn nơi bắt đầu CCIRDBRN (decibel above sầu reference noise) decibeldexibel trên nhiễu chuẩncrúc dẫn ttê mê chiếutriệu chứng chỉgiấy triệu chứng nhậnbanker"s reference: giấy chứng nhận của ngân hàngtín đồ hội chứng nhậnsố tđê mê chiếuVAT reference number: số tmê man chiếu thuế cực hiếm gia tăngsự hỏi ý kiếnsự tđam mê khảocredit reference: sự tìm hiểu thêm về tín dụngtmê man khảocredit reference: sự xem thêm về tín dụngcredit reference: báo cáo nhằm tìm hiểu thêm về kĩ năng chi trảcross reference (cross-reference): lời hướng dẫn tsay đắm khảohigh value of reference: cực hiếm xem thêm caopattern for reference: mẫu (hàng) tham mê khảopattern for reference: giao diện mẫu tmê man khảopattern of reference: loại mẫu mã tđam mê khảoreference bank: ngân hàng tđam mê khảoreference book: sách tham khảoreference currency: đồng tiền tham mê khảoreference group: team tđam mê khảoreference material: tài liệu tđắm say khảoreference point: điểm tyêu thích khảoreference price: giá chỉ tsay mê khảoreference rate: lãi suất tđắm đuối khảoreference world market price: giá chỉ xem thêm Thị Phần gắng giớitax reference price: giá bán tìm hiểu thêm tấn công thuếtrade reference: nguồn xem thêm trong cài bántrade reference: tư liệu tìm hiểu thêm về mậu dịchaccount posting reference listbảng tsay mê chiếubank referencegiấy chứng ngân hàngbanker"s referencetsi chiếu của ngân hàngcharacter referencechừng minc thưcredentials referencethư ủy nhiệm (vào ngoại giao)credit referencehỗ trợ tư vấn về tín nhiệmcross reference (cross-reference)sự đối chiếucross reference (cross-reference)tham mê chiếu qua lại (một đoạn vào và một cuốn nắn sách)cross reference listbảng đối xuyên thẳng qua lạiframe of referencekhung tsay mê chiếu. frame of referencephạm vi Thị trường định vịletter of referencegiới thiệuletter of referencethư chịu đựng trách nát nhiệm tiến cửletter of referencethư điều tra xác minhreference numbersố tsi chiếureference pointđiểm kiểm soát và điều hành <"refərəns> danh từ o sự coi, sự tsi khảo, bảng crúc giải bản đồ § reference electrode : điện cực quy chiếu § reference magnets : nam châm hút quy chiếu § reference point : điểm quy chiếu, điểm mốc § reference section : mặt cắt khuẩn § reference seismometer : thứ thu chuẩn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee