SẢN PHẨM CỘNG LÀ GÌ

Tại bài học trước những em đã biết văn bản cơ bản của tmáu kết cấu chất hóa học, quan niệm về đồng đẳng cùng đồng phân với kết cấu phân tử của hòa hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: Sản phẩm cộng là gì


Vậy bội phản ứng chất hóa học hữu cơ là gì? các một số loại phản nghịch ứng cố kỉnh, phản ứng cộng với bội nghịch ứng bóc giữa những đúng theo hóa học cơ học xảy ra như thế nào, có đặc điểm gì? chúng ta cùng mày mò qua bài viết sau đây.

I. Phân một số loại bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ

1. Phản ứng thế

- Phản ứng cố là bội phản ứng trong các số đó một ngulặng tử hoặc team nguyên ổn tử vào phân tử hòa hợp chất cơ học bị sửa chữa thay thế vì một nguyên tử hoặc đội nguyên ổn tử không giống.

* lấy ví dụ bội phản ứng thế:

 CH4 + Cl2 

*
CH3Cl + HCl

 C2H5OH + HBr 

*
 C2H5Br + H2O

2. Phản ứng cộng

- Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hòa hợp hóa học cơ học kết phù hợp với phân tử khác tạo ra thành phân tử hòa hợp hóa học mới.

* lấy một ví dụ phản bội ứng cộng:

 C2H4 + Br2 → C2H4Br2

 C2H4 + HCl

*
 C2H5Cl

3. Phản ứng tách

- Phản ứng tách bóc là phản ứng trong các số đó nhị hay nhiều nguyên tử bị tách thoát khỏi phân tử hợp hóa học cơ học.

* lấy ví dụ như phản bội ứng tách:

 CH3 - CH2 - OH CH2 = CH2 + H2O

 

*
 
*

II. điểm lưu ý của làm phản ứng hóa học vào chất hóa học hữu cơ

1. Phản ứng của các hóa học hữu cơ thường xuyên xảy ra chậm rì rì, bởi vì các liên kết trong phân tử những hóa học hữu cơ không nhiều phân cực cần khó bị phân cắt.

2. Phản ứng hữu cơ hay sinh ra tất cả hổn hợp thành phầm, vì những links gồm thời gian chịu đựng tựa như nhau bắt buộc vào cùng một ĐK rất có thể phân cắt những links.

Xem thêm: Tại Sao Lại Thờ Quan Công - Thờ Quan Cã´Ng C㳠ý Nghä©A Gã¬

III. các bài tập luyện về bội nghịch ứng hóa học hữu cơ

* Bài 1 trang 105 SGK Hóa 11: Thế nào là bội phản ứng nắm, phản ứng cùng, làm phản ứng tách? Cho tỉ dụ minh hoạ

° Lời giải bài xích 1 trang 105 SGK Hóa 11:

- Phản ứng thế: Là phản nghịch ứng trong những số ấy một ngulặng tử tốt team nguim tử trong phân tử hòa hợp chất cơ học bị sửa chữa thay thế bởi vì một nguyên ổn tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Ví dụ:

 C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½H2

- Phản ứng cộng: Là phản bội ứng trong đó phân tử hòa hợp hóa học hữu cơ kết phù hợp với phân tử khác chế tạo thành phân tử hợp hóa học hữu cơ.

 C2H4 + H2O 

*
 C2H5OH

- Phản ứng tách: Là phản ứng trong số đó nhì xuất xắc nhiều ngulặng tử bị tách bóc thoát khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

 CH3-CH2-OH CH2=CH2 + H2O

* Bài 2 trang 105 SGK Hóa 11: Cho phương thơm trình hoá học của các bội nghịch ứng:

a) C2H6 + Br2 

*
 C2H5Br + HBr

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

c) C2H5OH + HBr  C2H5Br + H2O

d) C6H14  C3H6 + C3H8

e) C6H12 + H2 

*
 C6H14

g) C6H14  C2H6 + C4H8

1) Thuộc một số loại bội nghịch ứng nỗ lực là các phản bội ứng: 

A. a, b, c, d, e, g B. a, c

C. d, e, g D. a, b, c, e, g

2) Thuộc các loại bội nghịch ứng cùng là các phản ứng:

A. a, b, c, d, e, g B. a, c

C. d, e, g D. b, e

3) Thuộc một số loại phản bội ứng bóc tách là các bội phản ứng:

A. d, g B. a, c

C. d, e, g D. a, b, c, e, g

° Lời giải bài xích 2 trang 105 SGK Hóa 11:

1) Đáp án: B. a, c

2) Đáp án: D. b, e

3) Đáp án: A. d, g

* Bài 3 trang 105 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học của những phản nghịch ứng xẩy ra theo sơ đồ gia dụng sau:

*

Trong những phản nghịch ứng trên, làm phản ứng nào nằm trong loại bội phản ứng cố gắng, phản ứng cộng, phản bội ứng tách?

° Lời giải bài 3 trang 105 SGK Hóa 11:

(1) CH≡CH + H2 

*
 CH2=CH2

(2) CH2=CH2 + H2O 

*
 CH3-CH2-OH

(3) CH3-CH2OH + HBr 

*
 CH3-CH2Br + H2O

(4) 3CH≡CH 

*
 C6H6

(5) C6H6 + Br2 

*
 C6H5Br + HBr

- Phản ứng cộng: (1); (2) với (4)

- Phản ứng thế: (3) với (5)

* Bài 4 trang 105 SGK Hóa 11: tóm lại nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng của những hóa học hữu cơ hay xẩy ra hết sức nhanh hao.

B. Phản ứng của các chất cơ học thường xuyên xẩy ra hết sức chậm trễ cùng theo nhiều hướng không giống nhau.

C. Phản ứng của những chất cơ học thường xuyên xảy ra vô cùng lờ đờ còn chỉ theo một hướng khẳng định.

D. Phản ứng của những chất hữu cơ hay xảy ra nkhô giòn với không tuân theo một hướng một mực.

° Lời giải bài 4 trang 105 SGK Hóa 11:

• Chọn đáp án: B. Phản ứng của các hóa học hữu cơ thường xuyên xảy ra vô cùng chậm trễ với theo nhiều phía khác biệt.