Tack là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ mbachulski.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Tack là gì

the direction or distance that a boat moves at an angle to the direction of the wind, so that the boat receives the wind on its sails:
to lớn sew with a long, loose stitch that holds two pieces of material together temporarily, before they are sewn together in a more tidy or permanent way
(of a boat) to lớn turn so that it is at an angle khổng lồ the direction of the wind and receives the wind on its sails
The louma brings about an expansion & diversification of work strategies and social networks, tacking non-cropping activities upon cropping routines.
Thus, one is forced to lớn giảm giá khuyến mãi with the real structure of the problem and not the one tacked on ad hoc by a choice of coordinates.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên mbachulski.com mbachulski.com hoặc của mbachulski.com University Press tốt của các đơn vị cấp phép.
*

someone who is a good friend when it is easy lớn be one and who stops being one when you are having problems

Về Việc này
*

Xem thêm: Những Thiết Kế Áo Dài Cách Tân Đơn Giản Nhất Ai Cũng Có Thể Học

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message