Tại Sao Máy Tính Không Nhận Dcom 3G

Cài đặt xong Win8 nhưng khi đi công tác thì không kết nối được dù tín hiệu trên USB 3G vẫn sáng, tưởng USB hư định mang đi sửa, nhưng thử cắm vào máy khác thì chạy bình thường, lên mạng kiếm mỏi con mắt thì được cái này.Đã test xong và chạy được bình thường trên Win 8. Mọi người tham khảo. Lỗi D-com 3G cài đặt đã báo thành công nhưng máy không kết nối mạng được. Giải đáp thắc mắc: - Download bản Driver Dcom tại đây . -Vào Dcom3gdriverWindows --> Install. Cài đặt bình thường. - Vào Device Manager (click chuột phải My computer)

*
thấy các biểu tượng của driver D-com 3G (HSPA WCDMA.....) có dấu chấm than màu vàng (khoảng 4 dòng tương tự), bạn click chuột phải và click vào phần update device software... chỉ đường dẫn (browse) đến thư mục C:Program FilesD-com 3Gdrivers32bit. Sau đó Next -> xong. Và giờ thì bạn vô tư vào mạng thôi

*


Bạn đang xem: Tại sao máy tính không nhận dcom 3g

C\u00e0i \u0111\u1eb7t xong Win8 nh\u01b0ng khi \u0111i c\u00f4ng t\u00e1c th\u00ec kh\u00f4ng k\u1ebft n\u1ed1i \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00f9 t\u00edn hi\u1ec7u tr\u00ean USB 3G v\u1eabn s\u00e1ng, t\u01b0\u1edfng USB h\u01b0 \u0111\u1ecbnh mang \u0111i s\u1eeda, nh\u01b0ng th\u1eed c\u1eafm v\u00e0o m\u00e1y kh\u00e1c th\u00ec ch\u1ea1y b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng, l\u00ean m\u1ea1ng ki\u1ebfm m\u1ecfi con m\u1eaft th\u00ec \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1i n\u00e0y.\u0110\u00e3 test xong v\u00e0 ch\u1ea1y \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng tr\u00ean Win 8. M\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi tham kh\u1ea3o. L\u1ed7i D-com 3G c\u00e0i \u0111\u1eb7t \u0111\u00e3 b\u00e1o th\u00e0nh c\u00f4ng nh\u01b0ng m\u00e1y kh\u00f4ng k\u1ebft n\u1ed1i m\u1ea1ng \u0111\u01b0\u1ee3c. Gi\u1ea3i \u0111\u00e1p th\u1eafc m\u1eafc: - Download b\u1ea3n Driver Dcom t\u1ea1i \u0111\u00e2y . -V\u00e0o Dcom3gdriverWindows --> Install. C\u00e0i \u0111\u1eb7t b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng. - V\u00e0o Device Manager (click chu\u1ed9t ph\u1ea3i My computer)\r\n
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cài Máy In Cho Windows 7 Win 10 Nhanh Chóng Đơn Giản

Cài đặt USB 3G của Viettel cho Win8 thành công 100%, sử dụng OK
Vì Win8 không tự nhận thiết bị nên bạn phải cài đặt driver thủ công. Đầu tiên bạn download driver của USB 3g về máy và cài đặt, link tải -->http://www.infotech1s.com/1088/2011/03/driver-dcom-3g-viettel/ Bạn vào Device manager rồi tìm đến other devices thấy các biểu tượng của driver D-com 3G (HSPA WCDMA.....) có dấu chấm than màu vàng (khoảng 4 dòng tương tự), bạn click chuột phải và click vào phần update device software... chỉ đường dẫn (browse) đến thư mục vừa cài D-com (C:Program FilesD-com 3G) rồi windows sẽ tự cài driver vào. Còn 3 dòng HSPA phía dưới cũng làm tương tự. Xong kích hoạt shortcut D-Com 3G ngoài desktop rồi kết nối. Chúc bạn thành công !


C\u00e0i \u0111\u1eb7t USB 3G c\u1ee7a Viettel cho Win8 th\u00e0nh c\u00f4ng 100%, s\u1eed d\u1ee5ng OK V\u00ec Win8 kh\u00f4ng t\u1ef1 nh\u1eadn thi\u1ebft b\u1ecb n\u00ean b\u1ea1n ph\u1ea3i c\u00e0i \u0111\u1eb7t driver th\u1ee7 c\u00f4ng. \u0110\u1ea7u ti\u00ean b\u1ea1n download driver c\u1ee7a USB 3g v\u1ec1 m\u00e1y v\u00e0 c\u00e0i \u0111\u1eb7t, link t\u1ea3i -->http:\/\/www.infotech1s.com\/1088\/2011\/03\/driver-dcom-3g-viettel\/ B\u1ea1n v\u00e0o Device manager r\u1ed3i t\u00ecm \u0111\u1ebfn other devices th\u1ea5y c\u00e1c bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a driver D-com 3G (HSPA WCDMA.....) c\u00f3 d\u1ea5u ch\u1ea5m than m\u00e0u v\u00e0ng (kho\u1ea3ng 4 d\u00f2ng t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1), b\u1ea1n click chu\u1ed9t ph\u1ea3i v\u00e0 click v\u00e0o ph\u1ea7n update device software... ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1eddng d\u1eabn (browse) \u0111\u1ebfn th\u01b0 m\u1ee5c v\u1eeba c\u00e0i D-com (C:Program FilesD-com 3G) r\u1ed3i windows s\u1ebd t\u1ef1 c\u00e0i driver v\u00e0o. C\u00f2n 3 d\u00f2ng HSPA ph\u00eda d\u01b0\u1edbi c\u0169ng l\u00e0m t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1. Xong k\u00edch ho\u1ea1t shortcut D-Com 3G ngo\u00e0i desktop r\u1ed3i k\u1ebft n\u1ed1i. Ch\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng !","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":356996,"user":{"id":1,"login_name":"giocuondi","name":"rfgrfgfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ltd3kt1.ldxh