Bài 1 trang 85 sgk sinh học 11

Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng trong dung dịch sinh lí một khoảng thời gian nhất định là nhờ có hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong thành tim, bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin.

Cơ chế: Cứ sau một khoảng thời gian nhất định nút xoang nhĩ lại tự phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.

mbachulski.com


Bạn đang xem: Bài 1 trang 85 sgk sinh học 11

*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

Xem thêm: Top 10 Hệ Điều Hành Nào Tốt Nhất Hiện Nay 2021, Top 4 Hệ Điều Hành Di Động Đáng Dùng Nhất

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp mbachulski.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng mbachulski.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?