Tiêu chí để đánh giá nhân viên

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đánh giá nhân viên là việc làm vô cùng cần thiết. Việc làm này thường được thực hiện định kỳ vào cuối năm, 2 lần/ năm, cuối mỗi quý… Vậy để có những kết quả phản ánh chính xác nhất, nhà quản lý nên sử dụng các tiêu chí đánh giá nhân viên như thế nào và vì sao những phần mềm đánh giá nhân viên ngày càng được các công ty ưa chuộng?

Các tiêu chí đánh giá nhân viên gồm những gì?

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, để đánh giá nhân viên một cách chính xác nhất, người quản lý nên chia các tiêu chí đánh giá nhân viên thành 2 phần, bao gồm thái độ và năng lực làm việc. Cụ thể:

*

Các tiêu chí đánh giá nhân viên cụ thể có thể khác nhau ở từng doanh nghiệp và bộ phận.