Vạn cổ thiên đế full

Nội dung

Chấn nức hiếp thần vực - Nhiếp đáp thiên 1 mình càn quét thiên giới, uy danh lẫy lừng vậy nhưng bị giết mổ bị tiêu diệt vày chính vị hôn thê của chính mình tức thì tối cồn chống. May mắn được trọng sinc và khung người phế trang bị gia nhà của Nhà hiếp Gia. Từ truất phế đồ vật hóa chân nhân.


Trả lời
Trả lời
*
Trả lời
*
Trả lời
*
Trả lời
**